Suomi liikkeelle -ohjelma kannustaa lisäämään liikettä arkeen

Hallitusohjelmaan sisältyvä Suomi liikkeelle -ohjelma haastaa sidosryhmät yhdessä edistämään työssä ja arjessa liikkumista. Ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä esiteltiin 18.6.2024 Helsingissä.

Tavoitteena on innostaa ihmisiä ja yhteisöjä tekemään useammin tietoisia tai tiedostamattomia valintoja liikkua. Lisää vain liike -konsepti kokoaa verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin tietoa ja ideoita eri ikäisten aktiiviseen elämäntapaan.

Ohjelmalla pyritään muuttamaan myös yhteiskunnan rakenteita liikuntaa tukeviksi.

– Tavoitteenamme on kääntää arkiliikkuminen kasvuun. Todennäköisyys siihen suurenee, jos yhteiskunnan rakenteet tukevat sitä. Poikkihallinnollisella Suomi liikkeelle -ohjelmalla edistetään ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja liikkumista tukevia arjen valintoja, totesi pääministeri Petteri Orpo julkaisutilaisuudessa.

Väestön riittävä päivittäinen liikkuminen on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asia.

– Istuminen ja paikallaanolo niin työssä kuin vapaa-ajalla on lisääntynyt viimeisinä vuosikymmeninä uusien teknologioiden, laitteiden, palveluiden ja kulkutapojen seurauksena. Haluamme ohjelmalla kannustaa ihmiset huomaamaan liikkumisen monet mahdollisuudet arjessa, korosti tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala, joka toimii Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmän puheenjohtaja.

– Yksilöiden kannalta liikkumisessa on kyse terveydestä, hyvinvoinnista ja arjessa jaksamisesta. Yhteiskunnan kannalta puhutaan esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista, työkyvystä, väestön mielenterveydestä ja maanpuolustuskyvystä, listasi sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

Suomi Liikkeelle-ohjelman toimeenpanosta vastaava liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist kiittää ministerikollegoitaan siitä, että ohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin eri hallinnonaloilla. Lisää vain liike -yhteistyöllä pyritään nyt kokoamaan laajat sidosryhmät viestimään arkiliikkumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista.

– Pienelläkin aktiivisuuden lisäämisellä on paljon myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tavoitteena on käynnistää yhdessä positiivinen liikkumisen kierre, totesi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist.

Lisätietoa:

Minttu Korsberg p. 029 533 0018, pääsihteeri, Suomi liikkeelle -ohjelma, etunimi.sukunimi@gov.fi

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollinen Suomi liikkeelle -ohjelma, jossa on 16 toimenpidettä. Ohjelmaa koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

www.suomiliikkeelle.fi

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto

Toimintakykyinen maa ja kansa

Tee lupaus Suomelle, toimintakyvyn puolesta

On aika palauttaa liikkuminen ja toimintakyky Suomen vahvuudeksi. Kyse on ennen kaikkea tottumusten ja tapojen muuttamisesta. Yhteisöillä, työpaikoilla ja kuntatoimijoilla on nyt erinomainen paikka toimia suunnannäyttäjänä. Jokainen voi löytää oman tapansa luoda toimintakykyistä maata ja kansaa. Ilmoita yhteisösi mukaan! 

Toimintakykyinen maa ja kansa

Toimintakykyinen maa ja kansa -konsepti tukee valtioneuvoston Suomi liikkeelle -ohjelman viestintää ja vaikuttamista.

#LupausSuomelle #SuomiLiikkeelle