Suomi tarvitsee laadukasta urheilujohtamista – avuksi Sporttilinssi ja kehittäjäkoulutukset

Jotta suomalaista urheilua ja liikuntaa ovat johtamassa maailman parhaat urheilu- ja seurajohtajat, seuratoimintaa on kehitettävä jatkuvasti. Excellence Finland yhdessä Olympiakomitean kanssa on laatinut maksuttoman Sporttilinssi-työkalun tukemaan ammattimaista seurakehittämistä. Sporttilinssiä kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2021 Olympiakomitean kehittäjäkoulutuksessa, jossa mukana oli 52 urheiluseurojen kanssa toimivaa kehittäjää 19 urheilun lajiliitosta ja 7 liikunnan aluejärjestöstä.

Tulokset olivat upeat: 90 % osallistujista kertoi Sporttilinssin tarjonneen valtavasti apua omaan kehittämistyöhön. Sporttilinssi nähtiin hyödylliseksi toiminnan kehittämisen työkaluna seuroille, tukena erilaisille seurakehitysprosesseille, seuran johtamiseen ja kehittämiseen liittyviin teemoihin syvennyttäessä, toiminnan nykytilan arvioinnissa sekä seuran strategian luomisessa tai päivittämisessä.

Lataa maksuton Sporttilinssi ja ilmoittaudu koulutuksiin

Excellence Finland ja Suomen Olympiakomitea haluavat mahdollistaa Sporttilinssin hyödyntämisen valtakunnallisesti kaikille urheilun parissa toimiville kehittämistyöstä kiinnostuneille. Työkalu on maksutta ladattavissa kaikille seurakehittämisestä kiinnostuneille. Kehittämistyön tueksi ja Sporttilinssi-työkalun käytön tehostamiseksi tarjolla on myös kaksi kehittäjäkoulutusta keväällä 2024.

Ilmoittautuminen koulutuksiin on käynnissä – lähde mukaan!

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista