Suomisportin asiakaskyselyn tulokset – miten palvelua kehitetään 2024

Marraskuussa 2023 toteutettuun Suomisportin asiakaskyselyyn vastasi 591 Suomisportin käyttäjää seuroissa ja lajiliitoissa. Tyytyväisyys palveluun ja sen toimintoihin on kasvussa. Vanhimmat ja kehittyneimmät toiminnot kuten laadun kehittämisen työkalut sekä lisenssi- ja tapahtumahallinnan toiminnot saavat kiitosta. Suurimpina kehitystoiveina ovat viestintätoiminallisuudet, raportointi sekä maksutoiminnoista erityisesti liikuntasetelimaksaminen – niitä Suomisportiin toivotaan. Suomisport on käynyt palautteet läpi tiimin kanssa ja kehittää Suomisportin palveluja 2024 eteenpäin palautteiden pohjalta.  

Palaute yleisesti hyvää – tyytyväisyys palveluun ja sen toimintoihin kasvussa

Yleisesti ottaen Suomisportin palvelut saavat hyvää palautetta. Tyytyväisyys seurojen palveluun (minkä arvosanan annat palvelulle) kasvoi hieman 3.17 (2022) ja 3.24 (2023).  Liittojen palvelujen kohdalla tyytyväisyys on hivenen suurempaa 3.55 (2022) 3.61 (2023). 

Palvelun vahvuuksiksi koetaan urheilun asioinnin keskittyminen yhteen palveluun, tietoturva ja tietosuojalain sekä yhdistyslainmukainen seurojen toiminta sekä jäsenhallinta. Helppo ja hallinnollista työtä vähentävä maksujen hallinta ja monipuoliset maksutavat liikkujille sekä palveluun kirjautuminen saavat kiitosta. Suomisport koetaan myös urheilun omaksi palveluksi, jonka maine on kasvanut käyttäjävolyymien kasvun myötä. 

Kuva 1: Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Palvelu kehittyy jatkuvasti – vanhimmat toiminnot saavat parhaimmat arvosanat

Parhaita arvosanoja eri toiminnallisuuksista saavat vanhimmat ja kauimmin palvelussa olleet toiminnallisuudet. Näitä ovat seuran laadun kehittämisen työkalut: OKM-tukihaku ja Tähtiseurapalvelu, mitkä molemmat saivat arvosanan 3.7. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja on luonnollista, että juuri nämä työkalut saavat parhaita arvosanoja. 

Seuraavaksi parhaimmiksi arvioituja, tasavahvoja toimintoja seurojen mielestä ovat: liiton luomien meriittien myöntäminen, taloushallinnon integraatiot, lisenssien, pelipassien ja vakuutusten hallinnointi, tapahtumahallinta sekä jäsenhallinnan työkalut ja ryhmien kausimaksut, mitkä saavat arvosanoja 3.3–3.6 välillä.  

Uusimmat tulokkaat toiminnallisuuksista saavat alhaisimpia arvosanoja. Uusimmissa toiminnoissa onkin tuotekehityksessä jonossa kehitettäviä toimintoja ja uutta vielä tulossa: tapahtumien markkinointi Sporttihaussa 3.2, raportit 3.05 ja Suomisportin viestintätoiminnot saivat alhaisimmat arvosanat 3.0. Viestintätoimintojen kehittämisen tarve on ollut tiedossa jo pitkään ja siihen tullaan jatkossa panostamaan.  

Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen tuki saa hyvää palautetta – ohjeille ja koulutuksille tarvetta

Iloitsemme, että Olympiakomitean Suomisport-tiimi saa kyselyn perusteella palvelullaan kiitosta. Otamme sen nöyrästi vastaan ja kehitämme asiakaspalveluamme sekä -tukea ensi vuoteen. Suomisportin täysin uusi tukisivusto aukeaa alkuvuoden 2024 aikana. Uusi tukisivusto auttaa palvelun käytössä ja ohjeiden löytymisessä yhdestä ja samasta tukipalvelusta. Tukisivustolla voi jättämää tuttuun tapaan kysymyksen Suomisportin asiakaspalvelulle. Koulutuksille koetaan myös tarvetta ja kevään 2024 aikana tullaan järjestämään suosittu Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa -koulutus täysin uudistuneena ja ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kumppaniemme kanssa.  

Kuva 2: Mikä on tyytyväisyytesi seuraaviin?

 

Pienkehityksen hitaus ja viestinnän toiminnot isoin kehityskohde

Seurojen toiveissa viestinnän toimintojen kehittäminen on eniten toivottu asia. Lisäksi toiveissa on maksujen ja maksupalvelun kehittäminen, jossa liikuntasetelimaksamisen mahdollistaminen palvelussa on yksittäinen isoin toive, myös raportoinnin kehittäminen on seurojen toivelistan kärjessä. 

Suomisportin pienkehityksen hitaus on suurin yksittäinen asia, mikä tämän vuoden palautteessa nousee esille. Vaikka Olympiakomitea investoi alustaan merkittäviä summia vuosittain, on palvelu laaja ja vaatii kehittyäkseen aikaa ja rahaa. Viime vuoden isoina kehityskohteina oli alustapäivitys ja tapahtumahallinnan muutokset eli Sporttihaku sekä maksujen hallinnan parannukset.  Palvelu läpikävi ison läpivalaisun, jossa päivitettiin palvelussa käytettävien sovelluksien tuotantoversioita ja parannettiin monitorointia. Näin ollen perustukset ja kivijalka on tukeva, jonka päälle taas rakentaa uusia toiminnallisuuksia koko urheilulle.  

Seurojen palvelut saavat laajasti kehitysideoita lähes joka toimintoon. Yksittäisiä seurojen toiveita emme voi suoraan toteuttaa vaan jokainen toive käy läpi analyysin, jossa uuden toiminnon hyötyjä punnitaan niin, että se palvelee palvelua kokonaisuudessaan, seuroja laajasti ja on Suomisportin filosofian mukainen (omien tietojen hallinta, GDPR, tietosuoja, tietoturva, yhdistyslain mukainen jäsenhallinta, mobiiliin kannustaminen). Uuden toiminnon kustannus on myös tärkeää kriteeri arvioida. 

Tulossa parannuksia viestinnän toimintoihin sekä nykyisten toimintojen jatkokehitykseen

Nyt kun perustuksia on muurattu vahvemmiksi, jää tuotekehitykselle ensi vuonna kapasiteettia kehittää myös enemmän uutta sekä nykyisiä toimintoja eteenpäin seurojen palautteen ja toiveiden suunnassa. Teemme parhaillaan töitä liikuntaetujen saamiseksi palveluun eri toimittajien kanssa. Mitä enemmän Suomisportissa hallinnoidaan liikuntasetelillä maksettavia toimintoja, sen kiinnostavammaksi palvelu kasvaa myös liikuntasetelitoimittajien silmissä. Viestintätoiminallisuuksien kehittämisen suhteen Suomisportin perusajatus on ollut kannustaa kommunikaation siirtymiseksi Suomisport-mobiilisovellukseen ja palvelun sisään. Sähköpostiviestintää kuitenkin kaivataan edelleen, joten Suomisport on ottanut tämänkin aiheen uudelleen punnintaan ja pyrkii löytämään siihen ratkaisun. 

Saimme runsaasti myös avoimia palautteita, mitkä syventävät lisää kehityskohteidemme haasteita, iso kiitos niistä. Runsaiden kehitystoiveiden joukossa on myös paljon kannustusta ja kiitosta palvelulle ja sen jatkuvaan kehitykseen. Toivotaan, että palvelupäivitykset jatkuvat ja Suomisport jatkaa kehitystä samaan malliin. Suomisportissa tehtiin viime vuonna 39 tuotantopäivitystä, ja ensi vuonna on tavoitteena tehdä vähintään saman verran. 

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista