Talvilajien urheilija-apurahat jaettiin

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist on myöntänyt urheilija-apurahoja talvilajien urheilijoille yhteensä 812 000 euroa. Apurahan sai 87 urheilijaa. Suurimman, 20 000 euron apurahan sai yhdeksän urheilijaa. 41 urheilijalle myönnettiin 10 000 euron apuraha ja 37 urheilijalle 6 000 euron suuruinen apuraha.

Apurahan tarkoituksena on turvata urheilijoille taloudelliset edellytykset ammattimaiselle valmentautumiselle niin, että urheilijat voivat menestyä kansainvälisissä arvokisoissa.

– Haluamme luoda edellytyksiä kehittyä huippu-urheilijaksi Suomessa. Huippu-urheilijat toimivat innostavina esikuvina meille kaikille, erityisesti lapsille ja nuorille, kannustaen meitä liikkumaan, sanoo ministeri Sandra Bergqvist.

– Valtion tarjoamat verottomat urheilija-apurahat ovat merkittävä suora tuki urheilijan valmentautumisen alati kasvaviin kustannuksiin. Ministeriö pyrkii jatkossakin hallitusohjelman linjausten mukaisesti erityisesti tukemaan nuorten lahjakkaiden urheilijoiden kehittymistä kohti kansainvälistä huipputasoa, Bergqvist jatkaa.

Apurahoja harkittaessa pidetään tavoitteena pitkäjänteistä tukijärjestelmää, mikä tarkoittaa, että arvioinnissa tarkastellaan kahden edellisen kilpailukauden tuloksia ja tuloskehitystä. Apurahapäätökset tehdään kuitenkin vuosittain valtion talousarvion rajoissa.

Apurahaa ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot tai selkeästi osoitettavissa olevat kilpailupalkkiot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa (2021) ylittävät 80 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti apurahan saajista Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön esityksestä.

Lähde: OKM:n tiedote 29.6.2023

Lisätietoja: ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, p. 0295 330 103

Talvilajien urheilija-apurahapäätös ja tuen saajat opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla