Tavoitteena kaikkien lasten Suomi

Suomen ensimmäisen kansallisen lapsistrategian tavoitteena on rakentaa kaikkien lasten Suomi. Keinona lapsen oikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan vahvistamiseksi on lisätä alalla toimivien ja päätöksiä tekevien tietämystä lasten oikeuksista. Liikunnan ja urheilun parissa toimivilla on merkittävä rooli lasten oikeuksien toteutumisessa.

Lasten oikeuksia koskevista koulutuksista ovat tähän mennessä vastanneet pääsääntöisesti kansalaisjärjestöt osana omaa toimintaansa. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen velvoittavuuden toteutumisen näkökulmasta se ei ole kuitenkaan ollut riittävää. Tästä syystä osana lapsistrategiaa on koottu maksuttomia koulutuksia kaikille lasten kanssa toimiville. Koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä tietoisuutta ja osaamista lapsen oikeuksista.

– Tämän uuden koulutuskokonaisuuden toteuttaminen on lapsistrategian toimeenpanon suurin yksittäinen toimenpide ja se on tehty laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä. Kun me kaikki opimme lisää lasten oikeuksista, muutamme yhdessä Suomea kaikkien lasten Suomeksi, kuvaa Johanna Laisaari, kansallisen lapsistrategian pääsihteeri valtioneuvoston kansliasta.

Kaikille avoin ja maksuton koulutus

Lasten oikeuksiin liittyvä koulutuskokonaisuus rakentuu monista erillisistä verkko-opinnoista. Koulutukset ovat maksuttomia ja ne ovat helposti kaikkien saatavilla lapsistrategian nettisivuilla.

Liikunnan ja urheilun teemat löytyvät Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa ‑koulu­tuksessa. Ohjaajien, valmentajien, seuratyöntekijöiden ja muiden lasten kanssa toimivien kannattaa kuitenkin tutustua myös muihin koulutuskokonaisuudesta löytyviin koulutuksiin.

– Liikunnan harrastaminen on lasten ja nuorten keskuudessa todella suosittua, joten toimijakenttämme osaaminen ja lasten oikeuksien hallitseminen on todella merkityksellistä.  Kannustan jokaista vähintään kurkistelemaan läpi myös muita koulutuskokonaisuudesta löytyviä teemoja, sillä ne tarjoavat tärkeää lisäosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen, kannustaa Marianna Tarhala Suomen Olympiakomiteasta.

Lapsen oikeudet 365 liikunnassa ja urheilussa

Lapsistrategian osana julkaistavan koulutuskokonaisuuden avulla pyritään varmistamaan, että osaaminen lasten oikeuksista lisääntyy ja osaamista myös toteutetaan paremmin arjessa.

– Koulutusten pääteema on nostaa esille lasten oikeudet. Meidän erityinen tehtävämme on pitää huolta lasten ja nuorten oikeuksista liikunnan ja urheilun parissa – vuoden jokaisena päivänä, Tarhala muistuttaa.

Tehdään yhdessä lasten oikeudet näkyväksi myös liikunnassa ja urheilussa!

#lapsenoikeudet365

Lue lisää

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista