Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostolle 4,22 M€ kehittämisavustuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut päätökset urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraisista kehittämisavustuksista vuodelle 2024. Toiminta nähdään tärkeänä myös valtion toimesta, suomalaisen huippu-urheilun arjen työn mahdollistamiseksi. Olympiakomiteassa ollaan tyytyväisiä avustuspäätöksiin, jotka ministeri Sandra Bergqvist päätti Olympiakomitean antaman asiantuntijalausunnon pohjalta.

– Alkanut Pariisin olympia- ja paralympiavuosi on samalla nykyisen huippu-urheilun strategiakauden viimeinen vuosi, joten päätökset ovat hyvin samansuuntaisia aikaisempien vuosien päätösten kanssa. Valtakunnalliset urheiluakatemiat eli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea, Vuokatti-Ruka, Etelä-Pohjanmaa, Tampere, Jyväskylä ja Turku saivat merkittävimmät avustusosuudet aikaisempien vuosien tapaan, sillä näissä keskuksissa harjoittelee suurin osa Olympiakomitean tukiurheilijoista. Suurimmat yksittäiset kehittämisavustukset saivat Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemia, joiden yhteydessä toimivat valtakunnalliset Olympiavalmennuskeskukset, avaa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen.

Ministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu huippu-urheilun toimintaympäristöjen kehittämiseen. Niillä parannetaan urheilijan kaksoisuran ja valmentautumisen edellytyksiä, ja tuetaan huippu-urheiluosaamisen valtakunnallista kehittämistä ja jakamista keskeisissä urheiluakatemioissa ja valmennuskeskuksissa.

Urheiluakatemioiden valmennukseen, asiantuntijatoimintaan sekä johtamiseen ja koordinaatioon suunnattiin avustuksia yhteensä 3,46 Me ja osaamisen kehittämisen erityistehtävään valmennuskeskuksille 760 000 euroa.

Suomen Olympiakomitea toimii ministeriön asiantuntijaorganisaationa urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa arvioitaessa ja hakemuksista pyydetään kirjallinen lausunto Suomen Olympiakomitealta.

Päätökset: Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset 2024 – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkosto sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemiaverkosto mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Lisätietoja:

Matti Heikkinen, huippu-urheiluyksikön johtaja

0400 917 703

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista