Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta asetettu vuosiksi 2023–2027

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2023-2027. Neuvottelukunta toimii eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välisenä koordinaatio- ja yhteistyöelimenä. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia urheiluliikkeen ja julkisen vallan yhteistoiminnan seuraajana ja kehittäjänä urheilun eettisissä kysymyksissä, seurata kansainvälistä yhteistyötä urheilun eettisten ongelmien ratkaisemiseksi, tehdä ehdotuksia urheilun eettisistä kysymyksistä niille tahoille, joita asia kulloinkin koskee sekä tehdä esitys urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen mukaisesta kansallisesta toimintaryhmästä.

Nimitetty urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta jatkaa 2020-2022 toimineen edeltäjänsä työtä.

Neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja
Professori Antti Aine, Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta

Varapuheenjohtaja
Johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö

Jäsenet ja varajäsenet

Niko Jakobsson (Riikka Juntunen), Suomen Paralympiakomitea ry
Lotte Telakivi (Kerttu Tarjamo), Seta ry
Jari Keinänen (Meri Paavola), sosiaali- ja terveysministeriö
Elina Laine (Petri Heikkinen), Suomen Olympiakomitea ry
Samuel Bashmakov (Kaari Mattila), Ihmisoikeusliitto ry
Pekka Timonen (Katri Leikas), oikeusministeriö
Seppo Sivula (Elina Rydman), Sisäministeriö
Sari Tuunainen (Eero Simojoki), Suomen Valmentajat ry
Tiina-Maria Levamo (Johanna Vinberg), Pelastakaa Lapset ry
Ulla Karlsson (Tom Westerholm), Suomen Koripalloliitto ry
Pekka Ilmivalta (Kaarina Vuori), Suomen Salibandyliitto ry
Sarianne Savola (Kaarlo Simojoki), Suomen Painiliitto ry
Aila Ahonen (Kalle Husso), Suomen Urheiluliitto ry
Marika Teini (Panu Autio), Olympiakomitean Urheilijavaliokunta

Sihteerit
Satu Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Teemu Japisson, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 6.3.2023

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista