Urheiluopistoverkosto koordinoimaan valmennus- ja johtamisosaamisen kehittämistä

Suomen Olympiakomitea ja Urheiluopistot ry ovat solmineet kahdeksanvuotisen puitesopimuksen, joka koskee valmennus- ja johtamisosaamisen valtakunnallista kehittämistä ja koordinointia. Sopimuksen tavoitteena on suomalaisen valmennus- ja johtamisosaamisen laadun kehittäminen yhdistämällä tehokkaammin urheiluopistojen koulutusosaaminen liikunnan ja urheilun toimintaympäristöjen – kuten seurojen – kanssa.

Suomalainen urheiluopistoverkosto on kansainvälisestikin ainutlaatuinen koulutusverkosto, jonka resursseja voidaan nykyistä paremmin hyödyntää suomalaisen valmennusosaamisen kehittämisessä. Sopimuksella tavoitellaan parempaa valmennusosaamista esimerkiksi kaikille Suomen noin 80 000 valmentajalle ja ohjaajalle sekä tuhansille vapaaehtoisille ja päätoimisille seuratoimijoille, sekä synergiaetuja urheiluyhteisölle roolitusten ja tehtävien jaon kautta.

Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kiittää urheiluopistoja ja painottaa, että Olympiakomitealta odotetaan vahvaa johtajuutta osaamisen kehittämisessä koko urheiluyhteisön hyväksi.

– Olympiakomitean hallitus linjasi joulukuussa painopisteet osaamisen kehittämiselle, ja keskiöön nousivat valmennus- ja johtamisosaamisen. Isot kiitokset urheiluopistojen valmiudelle ottaa haaste vastaan ja lähteä ratkomaan asiaa kanssamme. Tästä muodostuu vaikuttava ja pitkäjänteinen yhteistyö, Vapaavuori sanoo.

Uuden sopimuksen mukaisesti Olympiakomitean vastuulla on asettaa yhteisen työn tavoitteet, määritellä roolit ja tehtävät yhdessä verkoston toimijoiden kanssa, vastata osaamisen kehittämistarpeiden määrittelystä, toiminnan seurannasta, arvioinnista ja laadun valvonnasta asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Urheiluopistot puolestaan vastaavat jatkossa valmennus- ja johtamisosaamisen koordinoinnista yhdessä lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen, seurojen, urheiluakatemioiden, valmennuskeskusten sekä muiden toimijoiden kanssa. Osaamisen kehittämisen keskiössä on johtamisen ja valmentamisen uudet toimintatavat kuten ihmislähtöisyys ja yhteisöllisyys. Yhteistyöllä tuetaan lisäksi seurojen ja lajien uusia tarpeita, vahvistetaan harrastamisen mahdollisuuksia lähellä kotia sekä puretaan nykyistä päällekkäistä työtä.

– Alueellisesti ja paikallisesti yhteistyötä tehdään laajasti eri tahojen kanssa, jotta jokaisen osaaminen tulee parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Uskon uuden yhteistyömallin palvelevan koko liikunta ja urheiluverkostoa, kertoo Urheiluopistot ry:n puheenjohtaja Peter Gabrielsson.

Sopimus kytkeytyy urheilujärjestelmän selvitystyöhön

Tuore puitesopimus kytkeytyy myös parhaillaan meneillään olevaan selvitystyöhön urheilujärjestelmän rakenteesta ja palveluista.

– Liikunta- ja urheilujärjestöjen tekemien selvitysten tavoitteena on toiminnan tehostaminen sekä myös palvelujen ja osaamisen kehittäminen, johon Olympiakomitean ja opistojen yhteistyö avaa uuden mahdollisuuden, Jan Vapaavuori kertoo.

– Liikunnan ja urheilun toimijat ymmärtävät valtiontalouden tilanteen ja ovat valmiita tehostamaan omaa toimintaansa – mutta toivomme samalla, että liikunnan ja urheilun kansanterveydelliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset tunnistettaisiin ja tämä näkyisi myös liikuntaa ja urheilua koskevassa päätöksenteossa ja resursoinnissa, sanoo Vapaavuori.

Urheiluopistot toimivat jo vahvasti eri lajien osaamisen kehittämisen sisällön tuottajana vastaten myös lakisääteisestä tehtävästään liikunta-alan ammatillisesta ja vapaan sivistystyön koulutuksesta. Laajemman koordinaatiovastuun ottaminen mahdollistaa koko urheiluopistoverkoston asiantuntijoiden osaamisen jalkauttamisen entistä paremmin seurojen ja lajien arkeen. Lähtökohtana uuden roolin käynnistymisessä on nykytilan ja uusien tarpeiden kartoittaminen sekä olemassa olevien prosessien tehokkaampi hyödyntäminen.

– Urheiluopistot ja Olympiakomitea haluavat uudella yhteistyömallilla osoittaa, että liikunnan ja urheilun tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan kaikkien osallistumista ja uudenlaisia ratkaisuja. Olemassa olevan rahoituksen parempi ja tehokkaampi hyödyntäminen on tässä avainasemassa, ja nykyisilläkin resursseilla on mahdollista saada aikaan vaikuttavaa toimintaa, kun teemme laadukasta yhteistyötä, Peter Gabrielsson painottaa.

– Meidän kaikkien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista, turvata urheiluseurojen tulevaisuuden työ sekä mahdollistaa myös pyrkimys tavoitteelliselleurheilu-uralle. Urheiluopistoverkosto haluaa omalla osaamisellaan olla muutosagenttina uuden toimintakulttuurin luojana, joka tämän roolin kautta meille annetaan, Gabrielsson sanoo.

Uuden sopimuksen konkreettisia askeleita ovat valmennus- ja johtamisosaamisen kehittäjän palkkaaminen urheiluopistoverkostoon. Rekrytointi uuteen tehtävään alkaa 22.5.2024. Jo kevään aikana urheiluopistot ovat käynnistäneet vastuuhenkilöiden ja työryhmien kokoamisen sekä alueellisten kumppaneiden kartoittamisen. Opistojen uusi tehtävä tulee vaikuttamaan kaikkiin 11 urheiluopistoon.

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista