Urheiluseurat muutoksen tiellä

Suomen urheiluseuroissa eletään muutosten aikaa. Väestön ikääntyminen ja nuorten drop out -ilmiö haastavat urheiluseurat pohtimaan, miten vastata ajan ilmiöihin. Yhteistyö kuntien, koulujen, muiden seurojen ja lajiliittojen kanssa voi synnyttää uusia, luovia ratkaisuja.

Grani Tennis on Suomen viidenneksi suurin tennisseura, jossa pohdittiin 30 vuoden ajan oman tennishallin rakentamista. Halli päätettiin lopulta rakentaa ja valmista tuli 2009. Seuran toiminnanjohtaja Kirsi Lassooy pitää hallin rakennuspäätöstä ratkaisevana seuran tulevaisuuden kannalta.

– Oman hallin ansiosta meillä on käytössä viisi tennis- ja sulkapallokenttää, kolme padel-kenttää, kaksi squash-kenttää sekä mahdollisuus pingiksen ja pickleballin pelaamiseen. Emme kuitenkaan ole rajoittaneet toimintaa vain pallopeleihin, vaan meiltä löytyy myös kuntosali ja tilat ryhmäliikunnalle kuten tanssille, joka on osoittautunut hyvin suosituksi, Lassooy kertoo.

Oma hallihanke pisti seuran miettimään, miten tilat saataisiin hyötykäyttöön aamusta iltaan. Grani Tenniksessä halutaan houkutella lähialueen lapset mahdollisimman varhain liikunnan pariin. Siksi seura tekee tiivistä yhteistyötä lähikoulujen kanssa lasten liikuttamiseksi koulupäivien jälkeen.

– Iltapäivätoiminnassa on mukana noin 60 lasta. Kun käynnistimme toimintaa, kävimme hakemassa lapset autolla kouluilta. Kun sitten lopetimme kyyditykset, vanhemmilta tuli palautetta, että lapset eivät jaksa kävellä hallille. Nyt ohjaajat kävelevät lapsia vastaan treffipaikalle, josta he sitten kävelevät yhdessä hallille. Se on lapsille turvallista ja mukavaa, kun voi samalla käydä läpi päivän juttuja.

Lassooyn haaveena on, että lasten iltapäiväliikunta saataisiin toimimaan niin, että kaikki lajit tekisivät yhteistyötä ja lapset pääsisivät harrastamaan 2–3 lajia 10–12-vuotiaiksi asti.

– Monipuolinen lajitausta on ymmärtääkseni hyvä, tulipa lapsesta huippu-urheilija tai liikunnan harrastaja.

Lassooy pitää iltapäivätoimintaa tärkeänä myös yhteiskuntavastuun näkökulmasta.

– Toiminta lisää tutkitusti paitsi lasten, myös koko perheen hyvinvointia. Lasten vanhemmille on tärkeää, että lapset pääsevät liikkumaan ja että heillä on turvallista seuraa.

Urheiluseura kaikenikäisten kuntalaisten liikuttajana

Grani Tenniksessä on pyritty tarjoamaan liikuntaa kaikenikäisille yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa.

– Senioreiden kuntosalitreeneissä käy 250 ikääntynyttä neljä kertaa viikossa. Minusta on kiva, kun tiloissa pyörii kaikenikäisiä. Ehkä ainoa ikäryhmä, joita on selvästi vähemmän, on 20–30-vuotiaat.

Varhaiskasvatuksen osalta Lassooy nostaa esiin Espoon Leppävaarassa toimivan Liiku ja leiki -toiminnan.

– Jokainen liikunnan parissa työskentelevä pohtii varmasti sitä, miten tavoittaisimme ne lapset, jotka eivät saa liikkumisen mallia kotoaan. Liiku ja leiki -malli tarjoaa tähän yhden ratkaisun.

– Liiku ja leiki -pilotissa lähes tuhat 5–6-vuotiasta päiväkotilasta osallistuu ohjattuihin liikuntahetkiin osana varhaiskasvatuksen säännöllistä ohjelmaa. Lapset harjoittelevat motorisia taitoja monipuolisilla liikuntaradoilla Leppävaaran urheilupuiston uudessa Kameleontten-hallissa. Pilotti on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupungin liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen sekä Espoon Telintaitureiden yhteistyönä.

Millaisena Lassooy näkee seuransa tulevaisuuden?

– Tennis ja muutkin mailapelit ovat tällä hetkellä hyvässä suosiossa kaikenikäisen keskuudessa. Mutta tosiasia on, että lapsia syntyy vähemmän ja lapset liikkuvat vähemmän. On nähtävissä, että myös sitoutuminen pitkäaikaiseen harrastamiseen ja itsensä haastamiseen aiheuttaa monille haasteita. Isoin haaste urheiluseuralle on, miten saadaan lapset ja aikuisetkin ylipäätään liikkumaan ja pidettyä liikunnan parissa. Koska nuoret ikäluokat ovat entistä pienempiä, on toimintaa tarjottava kaikenikäisille, myös aikuisille ja seniori-ikäisille.

– Grani Tennis on loistava seuraesimerkki urheiluseurasta, joka tarjoaa monipuolista toimintaa vauvasta vaariin ja tekee erinomaista kuntayhteistyötä. Omiin olosuhteisiin panostaminen ja niiden tuloksellinen pyörittäminen kertoo liiketaloudellisesta osaamisesta ja uskalluksesta panostaa kasvuun. Onnittelut toiminnan monipuolistamisesta! On rohkeutta katsoa ns. oman kuplan ulkopuolelle ja tarttua mahdollisuuksiin, kehuu Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

Lisätietoja:
Suomen Olympiakomitea: seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla, puh. 0400 272116
Grani Tennis ry, Toiminnanjohtaja Kirsi Lassooy, p. 0400 783249

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja kumppaneidemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. www.olympiakomitea.fi

Kuva: Grani Tennis/Vesa Koivunen

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista