Urheiluseurat ratkaisuna yhteiskunnallisiin haasteisiin – seuratoiminnan vaikuttajaryhmä tapasi Eduskunnan liikuntaverkoston

Seuratoiminnan vaikuttajaryhmä tapasi Eduskunnan liikuntaverkoston ensimmäistä kertaa. Eduskuntatalolla järjestetty tapaaminen kokosi verkostot yhteen keskustelemaan urheiluseurojen tilannekuvasta ja tulevaisuudesta.

Eduskunnan liikuntaverkoston puheenjohtaja Hanna Kosonen oli iloinen ryhmän tapaamisesta.

– Liikkeen lisääminen on valtava haaste maassamme. Seurat ovat keskeinen osa ratkaisua. Olette tehneet äärimmäisen tärkeää työtä liikkumattomuuden kriisin kitkemiseksi. Te olette oikeita tekijöitä ja tekemänne työ on äärimmäisen arvokasta. Kiitos siitä, Kosonen kiitteli avauspuheenvuorossaan.

Myös Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto näki verkoston ensimmäisen kohtaamisen arvokkaana.

– Olen iloinen, että tämä idea syntyi. On hienoa, että voimme tuoda seuratoiminnan aktiiviset vaikuttajat keskustelemaan päättäjien kanssa. Tällä on suuri arvo vallitsevassa ajassa. Seurat tekevät hurjan tärkeää yhteiskunnallista työtä. Jopa puoli miljoonaa suomalaista on mukana vapaaehtoistoiminnassa seuratoiminnan kautta. Ajatelkaa, tämä on jo lähes miljardin euron arvoinen paukku suomalaiselle yhteiskunnalle.

– Kaikki ratkaisut liikkeen lisäämiseksi ovat merkittäviä. Tämä tapaaminen on loistava alku yhteistyölle, Susiluoto summasi.

Yhteisille tapaamisille toivotaan jatkoa 

Seuratoiminnan vaikuttajaryhmä kokoaa yhteen monipuolisen lajiedustuksen ympäri Suomen. Seurat nostivat puheenvuoroissaan esiin huolensa muun muassa kustannusten nousun, vapaaehtoistoiminnan kiinnostavuuden ja polarisaation osalta. Myös Eduskunnan liikuntaverkosto tunnisti esiin nostetut haasteet.

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtajan Jaana Tullan mukaan seuroissa on valtava potentiaali niin liikkeen, harrastamisen kuin tavoitteellisen urheilun edistämiseksi sekä yhteiskunnallisten haasteiden kitkemiseksi laajemmin.

– Urheiluseurat haluavat olla osa ratkaisua yhteiskunnan haasteisiin. Haluamme vaikuttaa ja luoda mahdollisuuksia. Seuroilla on paljon annettavaa ja on tärkeää, että tämä potentiaali myös tunnistetaan, Tulla kuvaa.

Myös seurajohtajat tunnistavat potentiaalinsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Seurat tunnistivat tärkeäksi niin seurojen perustoiminnan ylläpitämisen, matalan kynnyksen toiminnan mahdollistamisen kuin myös perheiden kiinnittymisen seurojen toimintaan. Samalla seurat nähtiin merkittävinä ennaltaehkäisijöinä mm. liikkumattomuuden, mielenterveyshaasteiden ja syrjäytymisen osalta.

Tapaaminen tunnistettiin sekä seuratoiminnan vaikuttajaryhmän että Eduskunnan liikuntaverkoston osalta tärkeäksi. Ilmapiiri oli positiivinen, avoin ja ratkaisukeskeinen. Tapaamisia halutaan jatkaa sekä keskustelua vahvistaa molempien osapuolten toimesta myös jatkossa.

Teksti: Aliisa Varuhin

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista