Urheiluseuratoiminnasta työkokemusta nuorille – Hongikon Nuorisoseuran Urheilijoissa nuorten työpanos kesän toiminnassa merkittävässä roolissa

Liikunnan aluejärjestöt ovat vuonna 2023 jakaneet 3 292 kesätoiminnan avustusta nuorten kesätyöllistämiseen. Seuroille jaettava avustus on suuruudeltaan 700 euroa nuorta kohden.

Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, jyväskyläläinen koripallon erikoisseura, työllistää tänä kesänä viisi nuorta. HoNsU:n toiminnanjohtaja Sami Tolkki näkee urheiluseurat monipuolisina työnantajina.

– Urheiluseurat tarjoavat runsaasti erilaisia tehtäviä, joissa nuoret voivat kehittää osaamistaan. Meille on tärkeää, että nuoret pääsevät työskentelemään itseä kiinnostavien asioiden parissa, Tolkki kertoo.

Nuoret mahdollistavat laadukkaan toiminnan vuoden ympäri  

Tänä kesänä HoNsU työllistää kesätyösetelien avulla nuoria ohjaajiksi, apuohjaajiksi sekä toimistotyöntekijöiksi. Ohjaajat toimivat sekä seuran harjoituksissa että kesäleireillä.

Tolkin mukaan on tärkeää, että seurat kertovat työmahdollisuuksistaan aktiivisesti.

– Olisi hienoa, jos seurat tunnistettaisiin entistä selkeämmin potentiaalisina työnantajina. Seuroilla on valtavasti monipuolisia tehtäviä tarjolla niin kesäisin kuin koko vuoden ympäri.

HoNsU:ssa nuoria on työllistetty jo pitkään. Nuorten työpanos on ollut korvaamaton. Kesätyöläisten ansiosta seura on pystynyt järjestämään kesäleirejä sekä muita tapahtumia. Samalla myös päätoimisten työntekijöiden lomat on saatu järjestettyä helpommin.

– Kesätyöläisten ansiosta voimme ottaa kesäleireillemme enemmän osallistujia ja tätä kautta innostaa yhä enemmän lapsia ja nuoria liikunnan pariin.

Seura on panostanut aktiivisesti myös rekrytointivaiheeseen. Tolkin mukaan on tärkeää, että nuoret tietävät perusteellisesti, mitä työ pitää sisällään.

– Rekrytointi-ilmoituksiin voi ottaa mallia muiden toimialojen työilmoituksista. Kun halutaan palkata nuori, on tärkeää kertoa tarkkaan työtehtävät ja sen vaatimukset. Tätä kautta seura rakentaa itsestään luotettavaa ja vastuullista kuvaa työnhakijan silmissä.

Seuratoiminnasta vahvistusta omaan osaamiseen ja uusien taitojen oppimiseen

Urheiluseurat ovat monipuolisen toimintarepertuaarin lisäksi hyviä oppimisen paikkoja. Tolkki näkee seuran turvallisena paikkana kokeilla siipiä erilaisten työtehtävien parissa.

– Seurat ovat hyviä paikkoja laajentaa omaa osaamista tai kokeilla täysin uusia juttuja niin seuran työntekijänä kuin myös vapaaehtoisena.

HoNsU on herättänyt runsaasti kiinnostusta paikallisten nuorten keskuudessa. Tolkki uskoo tämän olevan useiden onnistumisten tulos.  Hän rohkaisee seuroja näkemään nuoret mahdollisuutena.

– Kun seuran toiminnassa on riittävästi tekijöitä vuoden ympäri, saadaan järjestettyä kaikin tavoin parempaa, turvallisempaa ja laadukkaampaa toimintaa. Kun seuran arki pyörii, saamme innostettua suurempia joukkoja lapsia ja nuoria liikkeelle.

– Seuran tehtävissä voi oppia äärimmäisen tärkeitä taitoja niin hallinnon, tapahtumaorganisoinnin, viestinnän kuin valmentamisen saralta. Nuoret ovat voineet löytää kesätyön kautta uusia mielenkiinnon kohteita tai saaneet vahvistusta ”omaan juttuunsa”. Tämä on seurallemme tärkeä juttu, Tolkki summaa.

Mikä kesätyöseteli?

Seurojen kesätoiminta-avustus on Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama tuki liikunnan aluejärjestöille seurojen harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen

Avustus mahdollistaa nuorille mielenkiintoisia ja monipuolisia kesätyömahdollisuuksia, sekä auttaa heitä kartuttamaan osaamistaan.

Seurojen kesätoiminta-avustuksen puitteissa liikunnan aluejärjestöt järjestävät myös osaamista lisääviä koulutuksia seuroille työnantajana toimimiseen liittyvissä teemoissa ja erityisesti kesätyöllistettäville nuorille liikunnan ohjaamisen teemoissa.

Lue lisää Seurojen kesätoiminta-avustuksesta

Teksti: Aliisa Varuhin

Kuva: Hogikon Nuorisoseuran Urheilijat

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista