Huippu-urheilu

Huippu-urheiluyksikkö johtaa ja koordinoi suomalaisen huippu-urheiluverkoston toimintaa, mukaan lukien vammaishuippu-urheilu. Lisäksi yksikkö vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Huippu-urheilua ohjaavat Olympiakomitean ja suomalaisen urheilun yhteinen strategia ja sen jalkauttamiseksi laadittu vuoden 2024 tavoitetilan kuvaus.

Huippu-urheiluyksikkö vastaa talous-, osaamis- ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan levittymistä.

Huippu-urheiluyksikkö vastaa myös kisajoukkueiden valmistelusta ja lähettämisestä 15 monilajiseen arvokilpailuun kunkin nelivuotisen olympiadin aikana.

Huippu-urheiluyksikön toiminnallinen organisoituminen

Huippu-urheiluyksikkö on organisoitunut kahden päälinjan kautta, joita ovat laji- ja kisaohjelma sekä toimintaympäristöt ja osaaminen.

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu on rakennettu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Suomen Olympiakomitean johdolla.  Valmistelun lähtökohtana ovat olleet kysymykset: Mikä on huippu-urheilun merkitys Suomelle? Mikä siinä on arvokasta, mikä arveluttavaa? Miksi huippu-urheilua pitää tukea?

Prosessin lopputulos kiteytyy ajatukseen, että huippu-urheilu on yhteiskuntaan erottamattomasti kuuluva elämänala, joka tuottaa iloa ja hyötyä niin yhteiskunnalle kuin yksilöillekin.

Huippu-urheilu on tärkeää, koska:

  • Huippu-urheilu opettaa hyvää kilpailua ja muita elämäntaitoja
  • Huippu-urheilunäyttää, ettei mahdoton olekaan mahdotonta
  • Huippu-urheilu rakentaa yhteisöllisyyttä
  • Huippu-urheilu ja sen tapahtumat antavat yhteiskunnalle enemmän kuin ne ottavat
  • Huippu-urheilu vahvistaa kansallista identiteettiä

Huippu-urheilu kuuluu suomalaisuuteen, sillä:

  • 74% suomalaisista on kiinnostunut siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti
  • 72% suomalaisista kokee, että huippu-urheilijat tarjoavat myönteisiä esimerkkejä, joita muut voivat seurata
  • 70% suomalaisista kokee saavansa hyvää mieltä huippu-urheilun seuraamisesta
Olympiajoukkueen pääyhteistyökumppanit