Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Yläkoululeiritys

 

Yläkouluikäisten yläkoululeirillä koulunkäynti ja harjoittelu yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi leiriolosuhteissa ja annetaan eväät parempaan arjen hallintaan myös leirien välisinä aikoina – tavoitteena on tarjota nuorille urheilijoille tukea kokonaisvaltaiseen urheilijaksi kasvamiseen.

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa usean lajin valmennusjärjestelmää ja urheilijan polkua. Lajin määrittelemien valmennuslinjausten mukaisesti toimitaan myös yläkouluikäisten valmennuksessa. Nuorten urheilijoiden kohdalla tämä tarkoittaa lajivalmentautumisen rinnalla monipuolisten taito- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelua, urheilijoiden elämäntaitojen, kuten ravitsemuksen, psyykkisten taitojen ja urheilijan terveyteen liittyvien taitojen kerryttämistä sekä tuen tarjoamista urheilijan kaksoisuraan ja opiskelutaitoihin.

Yläkoululeiritys tehostaa arkiharjoittelua kokonaiskuormitus huomioiden. Leiritys voi esimerkiksi olla osa nuoren maajoukkueleiritystä. Yläkoululeiri on erityisen soveltuva nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon. Lajeissa, joissa lajiliitto on keskittänyt toisen asteen valmennuksen valmennuskeskusympäristöön, yläkoululeiritys tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja totuttautua jo etukäteen mahdolliseen tulevaan opiskelu- ja valmentautumisympäristöönsä.

Valtakunnallisen yläkoululeirityksen toimintamalli

  • kolmen vuoden leiritysprosessi sisältäen 3-6 leiriä vuodessa sekä leirien välisen ajan
  • leirivuorokausia on 4-6 päivää/leiri
  • yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti
    • taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia
    • sisältöjen jako vuositasolla: 1/3 lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua, 1/3 urheilijan elämäntaitoja
    • leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min/ päivä
  • nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan tarjoamalla hänelle tietoa leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.

Leiritystä järjestävät 11 urheilu- ja liikuntaopistoa yhteistyössä yli 40 lajin kanssa

Urheiluopistojen sivuilta löytyvät tarkemmat tiedot toiminnasta, lajeista ja hakuajoista.

Eerikkilän urheiluopisto
Itä-Suomen Liikuntaopisto (ISLO)
Kisakallion urheiluopisto
Kuortaneen urheiluopisto
Lapin urheiluopisto
Norrvallan urheiluopisto
Pajulahden urheiluopisto
Tanhuvaaran urheiluopisto
Varalan urheiluopisto
Vierumäen urheiluopisto
Vuokatin urheiluopisto

 

Taulukko päivitetty 12.4.2021. Taulukkoa päivitetään tilanteen mukaan. Valtakunnallisen yläkoululeirityksen lisäksi opistoilla on paikallista yläkoululeiritystä yhteistyössä seurojen kanssa.

 

 

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman koordinoimaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoululeiritystä järjestetään 11 urheiluopistolla yhteistyössä lajien, koulujen ja urheiluakatemioiden kanssa. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career).
Seuraa ja käytä somessa tunnisteita #yläkoululeiritys #kasvaurheilijaksi #kaksoisura