Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Valmennusrahasto

Yleisen valmennusrahaston tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten yksilöurheilijoiden aktiiviuran valmennus- ja urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:ssä tarkoitettuja tuloja. Valmennusrahastoon maksettuja tuloja voi nostaa välittömästi oman lajin harjoittelusta ja kilpailusta aiheutuvia kulutositteita vastaan. Valmennusrahaston toiminta perustuu Tuloverolaikiin 116 a-b §.

Yhteystiedot

Pankkitiedot

Name of account holder: Suomen Urheilun Tukisäätiö / Y-tunnus: 3143471-7
Address of account holder: Valimotie 10, 00380 Helsinki, Finland
Bank name: Nordea Finland
Address: Aleksanterinkatu 36, 00020 Nordea, Finland
Bank account: IBAN: FI49 1562 3000 1034 91 Swift: NDEAFIHH

Liittyminen ja vuosimaksu

  • Suomen Urheilun tukisäätiön rahastoon voi liittyä yksilöurheilija, joka on Suomessa yleisesti verovelvollinen ja jolla on vähintään 800 euron vuotuiset urheilutulot.
  • Valmennusrahaston vuosimaksu on 55,00 euroa vuonna 2024. Vuosimaksu otetaan suoraan urheilijan valmennusrahaston saldosta.
  • Mikäli urheilu-ura on päättynyt tai rahaston käyttö loppunut, urheilijan on aina ilmoitettava siitä valmennusrahastoon. Vuosimaksu peritään niin kauan, kunnes rahaston käytön lopettamisesta on tehty ilmoitus ja rahaston varat on nostettu pois. 
  • Liity valmennusrahaston jäseneksi täyttämällä ilmoittautumislomake.

Kolmikantasopimusten allekirjoittaminen

Katso millaiset kulut hyväksytään valmennusrahastoon (pdf).

Verolliset nostot rahastotililtä

Urheilija voi nostaa varoja valmennusrahastosta myös verollisena nostona. Tällöin urheilijan tulee toimittaa urheilutulon verokortti ja tarvittavat yhteystiedot suoraan valmennusrahastoon osoitteeseen valmennusrahasto@olympiakomitea.fi. Valmennusrahasto toimittaa ennakonpidätykset ja tekee tulorekisteri-ilmoitukset urheilutuloista verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Verokortti tai muutosverokortti tilataan verohallinnon verkkosivuilta (vero.fi/omavero). Työnantajamaksuja urheilutulosta ei makseta, koska kyseessä ei ole työsuhde. Urheilija vastaa itse verokortin oikeellisuudesta.

Urheilijan on syytä huomata, että urheilijan palkkion veroprosentti on korkeampi kuin normaalin palkan veroprosentti, koska urheilijan palkkioon ei myönnetä verohallinnon puolesta annettavia työ- ja ansiotulovähennyksiä. Urheilijan kaikkien tulojen kokonaisveroaste riippuu kunkin urheilijan omista tuloista ja niiden jakautumisesta eri tulolajeihin. 

Säännöt, ohjeet ja lomakkeet

HUOM! Luethan menettelytapaohjeen ennen ilmoittautumistasi jäseneksi

Valmennusrahasto kerää urheilijan henkilötietoja rahaston ja urheilijan yhteydenpitoa ja maksutapahtumia varten. Lisäksi tietoja tarvitaan verottajalle tehtäviä ilmoituksia varten. Urheilijanumero annetaan myös lajiliiton edustajalle, liiton niitä tiedustellessa. Muille tietoja urheilijasta ei kerrota tai anneta.

Henkilötiedot on talletettu Olympiakomitean taloushallinnon järjestelmiin. Tiedot poistetaan, kun urheilijan rahaston käyttöoikeus päättyy ja urheilijan rahat on nostettu. Poiston jälkeen rekisteriin jää urheilijan koko nimi ja urheilijatunnus uudelleen ilmoittautumista varten.

Ilmoittautuminen valmennusrahastoon