Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Huippuvaihe

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilutuloksen tekemistä urheilu-uran aikana.

Urheilu-uran aikana urheilija toteuttaa eri kaksoisuramalleja urheilun vaatimusten ja elämäntilanteen mukaan. Osa urheilijoista saavuttaa parhaan mahdollisen urheilutuloksen keskittymällä ainoastaan urheiluun. Osalle urheilijoista urheilun ja opiskelun tai urheilun ja muun työn yhdistäminen tukee parhaan tuloksen tekemistä.

Kaksoisuramallit

Urheilu ensimmäisenä ammattina

Urheilu ensimmäisenä ammattina tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija keskittyy täysipäiväisesti urheiluun. Vaihe sisältää koulutus- ja elämänurasuunnitelman, joka valmistaa huippu-urheilun jälkeiseen uraan.

Urheilua ensimmäisenä ammattinaan toteuttaville urheilijoille on tärkeä olla uran ajan kiinnittyneinä urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoon. Urheiluakatemiat, valmennuskeskukset ja Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntijat tukevat urheilijoita aktiiviuran ohessa ja siirtymävaiheessa kohti seuraavaa uraa.

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

Urheilun ja opiskelun yhdistäminen voi tarkoittaa opiskelua avoimessa korkeakoulussa, räätälöityjä ratkaisuja ammattillisissa oppilaitoksissa tai tutkinto-opiskelua korkeakoulussa. Tutkinto-opiskelijana urheilijan tulee rohkeasti rytmittää opiskelua urheilun ehdoilla, mikä voi tarkoittaa myös taukoja opiskelusta. Eri oppilaitoksilta löytyy myös erityisesti urheilijoille suunnattuja oppisisältöjä.

Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Muussa työssä käymiselle voi olla taloudellisia tarpeita, mutta se voi myös tasapainottaa urheilijan elämää ja tukea urheilun tuloksen tekoa. Muun työn tekeminen urheilun ehdoilla edellyttää työnantajalta joustavuutta työajoissa ja viikottaisissa työtunneissa.

Artikkeleita ja uutisia kaksoisurasta

Entinen huippu-urheilija voi olla työnantajalle kultakimpale – Silja Kanerva sai purjehdusuraltaan oppeja juristin ammattiin: “Sieltä tuli kyky katsoa epäonnistumisten ohi”

Yhdysvaltalaisprofessori David Lavallee teki tutkimuksessaan mullistavan löydön: urasuunnittelulla voi olla positiivisia vaikutuksia urheilusuoritukseen.

https://yle.fi/urheilu/3-11132450

Mitä kaikkea huippu-urheilijan tulisi ottaa huomioon kaksoisuraa rakentaessaan? Mitkä ovat toimivimmat kaksoisuramallit? Muun muassa näistä puhutaan OlympiaCastissa, kun vieraana on Olympiakomitean kaksoisura-asiantuntija Juha Dahlström.

https://www.olympiakomitea.fi/2019/04/22/olympiacastin-vieraana-juha-dahlstrom-mita-kuuluu-huippu-urheilijan-kaksoisuraan/

Kun omat arvot ja muu elämä ovat tasapainossa, urheilu-ura kantaa myös työelämään. Pitkän tähtäimen suunnitelma kannattaa tehdä jo opiskeluaikana ja kehittää itseään ja osaamistaan. Myös yrittäjyys voi olla urheilijalle hyvä vaihtoehto.

https://www.olympiakomitea.fi/2018/09/12/urheilua-opiskelua-ja-tyoelamaa-kaksoisuraa-voi-toteuttaa-monella-tavalla/

Urheilu opettaa työelämätaitoja ja antaa paljon pääomaa seuraavalle uralle, mutta urheilu on myös ammatti, jolla voi elättää itsensä tässä ja nyt. Urheilun merkitys yksilölle ja yhteiskunnalla on vielä osin tunnistamatonta ja tunnustamatonta – arvostuksen eteen tehtävä työ on vielä pahasti kesken.

https://www.olympiakomitea.fi/2019/06/20/urheilijan-ammatin-arvostuksessa-edelleen-paljon-tyota-urheilu-voi-fiksusti-hoidettuna-olla-tuottoisakin-ammatti/

Urheilu-uran aikana karttuu paljon ominaisuuksia ja osaamispääomaa, jotka ovat arvokkaita työmarkkinoilla. Lähes poikkeuksetta ammattiurheilijat ovat tavoitteellisia, periksiantamattomia ja kurinalaisia. Heillä on paineensietokykyä, pitkäjänteisyyttä ja halua oppia uutta ja kehittää itseään. Myös sosiaaliset taidot ja tiimityöskentelytaidot ovat tärkeitä niin joukkue- kuin yksilöurheilussakin. Huippu-urheilu opettaa myös sietämään kritiikkiä ja pettymyksiä.

http://kuopionalueenurheiluakatemia.fi/463/

 

Lisätietoa:

Juha Dahlström
Kaksoisura-asiantuntija
Huippu-urheilukoordinaattori, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA
p. 0400 910 972
juha.dahlstrom@urhea.fi

Jukka Tirri
Opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija
p. 044 7800213
jukka.tirri@olympiakomitea.fi

Katja Saarinen
Kaksoisura-asiantuntija
Kehittämispäällikkö, Paralympiakomitea
p. 050 379 0959
katja.saarinen@paralympia.fi