Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Huippu-urheilutuet

Uusittu lajien tehostamistukijärjestelmä

Huippu-urheiluyksikkö on ottanut uusitun lajien tehostamistukijärjestelmän käyttöön vuoden 2018 alusta.

Urheilija-apurahat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valmennus- ja harjoitteluapurahoja vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa. Apuraha on veroton.

Huippu-urheiluyksikön tuet

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tukijärjestelmän piiriin kuuluvat valmennustukea saavat tukiurheilijat verkostoineen.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun yhteistyötä, osaamista, menestystä ja arvostusta yhdessä urheilijoiden, joukkueiden ja lajien kanssa.

Toiminnan keskiössä on urheilija. Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tukijärjestelmän ja tukitoimintojen tavoitteena on mahdollistaa ammattimainen valmentautuminen, motivoida urheilijaa ja hänen valmennustiimiään ja parantaa huippu-urheilun toimintaedellytyksiä kohti parempaa kansainvälistä menestystä.

Huippu-urheiluyksikkö vastaa suomalaisen huippu-urheilun kokonaismenestyksestä ja – johtamisesta. Lajit vastaavat lajinsa valmennuksesta, kehittämisestä ja kansainvälisestä tuloksenteosta. Huippu-urheiluyksikön tehtävä on tukea lajien huippu-urheilutoimintaa, mutta myös arvioida lajien toiminnan sisältöä ja tehdä resursointipäätöksiä investointilogiikan mukaan. Huippu-urheiluyksikön resurssiohjaukseen liittyy kiinteästi myös vastuu resursoinnin valinnoista, priorisoinnista, toiminnan seuraamisesta ja tuloksista. Lajien tuen tarkempi käyttö on suunniteltu yhdessä lajien huippu-urheilusta vastaavan ja Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavien kanssa.

Valmennustuet jakautuvat kesälajeihin, talvilajeihin ja palloilulajeihin.

Nuorten Olympiavalmentajat

Huippu-urheiluyksikkö tukee urheilijoiden valmentautumista Nuorten Olympiavalmentajien (NOV) palkkatuen kautta. NOV-palkkausprosessi aloitettiin yhteistyössä lajiliittojen kanssa vuonna 2006.  NOV-toiminnan tavoitteena on varmistaa valmentajille mahdollisuus päivittäiseen ja pitkäjänteiseen valmennustyöhön nuorten lahjakkaiden urheilijoiden kehittämiseksi ja parantaa valmentajien asemaa suomalaisessa urheiluvalmennusjärjestelmässä.