Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Kesälajien kehittämis- ja tukiprosessi

Kesälajien kehitys- ja tukiprosessin tukipäätökset julkaistaan 5.12.2023.

Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin

OKM:n valtionapupäätös Huippu-urheiluyksikölle edellyttää, että lajiliitto hakee virallisesti Huippu-urheiluyksikön tehostamistukea. Haku tapahtuu ilmoittautumalla kehitys- ja tukiprosessiin sähköisesti 15.9.2023 mennessä: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi sekä toimittamalla lajin väliraportin/päivitetyn huippu-urheilusuunnitelman (ohje liitteenä) ja muut pyydetyt tiedot ohjeistuksen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen lajiriiheä/paneelia: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi ja lajin huippu-urheiluvastaavalle. Huippu-urheiluyksikkö tekee päätökset kesälajien tehostamistuista 2024 liitteenä olevan Huippu-urheilun tukijärjestelmän 2022-2024 sekä lajin huippu-urheilutoiminnan arvioinnin pohjalta. Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset julkaistaan 5.12.2023.

Lajien kehitys- ja tukiprosessin tavoitteet

 • Parantaa lajien, urheilijoiden ja valmentajien toiminnan laatua sekä urheilullista menestystä.
 • Parantaa toimintaympäristöjen toiminnan laatua ja toimintakulttuuria.
 • Parantaa huippu-urheilun päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
 • Rakentaa yhteiset huippu-urheilusuunnitelmat ja vahvistaa koordinaatiota eri tahojen välillä (laji, HUY, urheiluakatemia, valmennuskeskus, KIHU).
 • Osoittaa huippu-urheilun tuloksellisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
 • Lisätä yhteistä ymmärrystä ja ”varmistaa yhteinen kieli” toimijoiden kesken huippu-urheilusta.

Prosessin aikataulu

28.8. Kesälajien syksyn 2023 kehitys- ja tukiprosessi käynnistyy – HAKU- JA TIEDONKERUUOHJEET prosessiin

28.8.-13.10. Tiedonkeruu

 • Urheilijoiden ja valmentajien tietojen kerääminen Pulssiin sekä lajin taloussuunnitelman täyttäminen Pulssin lajikansioon
 • Päivitetty huippu-urheilusuunnitelma 2024

15.9. Haku Huippu-urheiluyksikön tehostamistukiohjelmiin (sähköpostilla: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi

Elo/syyskuu Kehityslajien sparriryhmät

13.10. Tiedonkeruu päättyy, Pulssin tiedot on täytetty

VIIKKOA ENNEN LAJIRIIHEÄ/PANEELIA: päivitetty huippu-urheilusuunnitelma palautettu: leena.paavolainen@olympiakomitea.fi ja lajin huippu-urheiluvastaava

2.10-14.11. Lajiriihet (lajipaneelipäivä 24.10.)

 • Huippu-urheiluyksikkö kutsuu lajin joko lajiriiheen tai lajipaneeliin
 • Huippu-urheiluyksikön huippu-urheiluvastaava/yhteyshenkilö sopii lajiriihen/lajipaneelin aikataulun
 • Lajiriihessä/lajipaneelissa käydään läpi tukiurheilijoiden sekä lajin huippu-urheilusuunnitelman eteneminen (tavoitteet, toimenpiteet, muutokset suunnitelmiin)
 • Lajin valmennusjohto sopii huippu-urheiluvastaavan/yhteyshenkilön kanssa, ketkä lajin ja toimintaympäristöjen toimijat kutsutaan mukaan lajiriiheen/lajipaneeliin

5.12. Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätökset 2024 lajeille

Keskeisten toimintaympäristöjen tulee olla mukana lajin valmisteluprosessissa alusta asti, lajin valmennusjohto vastaa tästä yhdessä HUY:n kanssa.

Ohjeet prosessin tiedon keruuseen

Tiedon keruu koostuu kahdesta osasta:

 1. Huippu-urheilusuunnitelman 2024 päivitys/väliraportointi

Liitteenä on huippu-urheilusuunnitelman 2024 ohje lajiriihi/lajipaneeliesityksiin. Huippu-urheilusuunnitelmat tulee palauttaa leena.paavolainen@olympiakomitea.fi ja lajin huippu-urheiluvastaavalle VIIMEISTÄÄN VIIKKO ENNEN LAJIN LAJIRIIHEÄ/LAJIPANEELIA. Lajin tulee ottaa jo valmisteluvaiheeseen ennen lajiriihiä/lajipaneeleja mukaan keskeiset lajin toimintaympäristöjen toimijat.

 1. Urheilijan Pulssin täyttäminen ja urheilijoiden kohtaaminen 
 • Urheilija- ja lajitietoa/huippu-urheilun tietopohjaa kerätään Urheilijan Pulssin sekä urheilijakohtaamisten kautta.
 • Laji voi ottaa Pulssin käyttöönsä 28.8. alkaen. Pulssiin kirjautuminen tapahtuu https://urheilijanpulssi.fi.
 • Jokaisen urheilijan ja hänen valmentajansa, jota lajiliitto ehdottaa Huippu-urheiluyksikön tuelle, tulee täyttää Pulssin tiedot. Pulssin täyttö on tuen saannin edellytyksenä.
 • Lajiliiton valmennuspäällikkö/valmennuksesta vastaava toimii aiempaan tapaan lajissa Pulssin pääkäyttäjänä. Hän lähettää infon Pulssin avautumisesta sähköpostitse ja kutsut Pulssia käyttäneille sekä uudet tunnukset uusille Pulssia käyttäville urheilija- valmentajapareille ja tehdä näin ehdotus tuettavista urheilijoista. Laji voi käyttää Pulssia myös urheilijoiden kanssa, joita haluaa itse tukea. Pulssin etusivulta löytyy materiaalia, jota valmennuspäällikkö voi hyödyntää sähköpostiviestissä urheilijoille ja valmentajille. Urheilijan testinäkymään valmennuspäällikkö pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella urheilija ja salasanalla urheilija.
  • Urheilija-valmentajaparit täyttävät itse tietonsa Pulssiin ja tekevät arvion toiminnastaan, sekä tuen tarpeestaan.
  • Aiempina vuosina Pulssia käyttäneet urheilijat löytävät viime vuoden tiedot vertailukohtana Pulssista.
 • Kaikkien HUY:n tuelle esitettävien urheilijoiden tiedot tulee olla täytettynä ja urheilijatapaamiset toteutettuna lajiriiheen/paneeliin mennessä.
 • Pulssin urheilijakyselyn käyttö koskee yksilölajeja, joukkuepelien urheilijoille käyttö on vapaaehtoista.
 • Kaikkia lajeja koskee Pulssin lajikansion huippu-urheilubudjettikysely. Valmentajatiedot kerätään suoraan valmentajilta, tästä löydät tietoa Pulssista.

Teknisiä kysymyksiä Pulssin käytöstä voi esittää ja lajin pääkäyttäjätunnuksia valmennusjohdolle voi pyytää ja poistaa: juho.kurki@kihu.fi. Tietojenkäsittelysopimukset, jossa sovitaan Pulssi-työkalun henkilötietojen käsittelystä Olympiakomitean ja lajiliittojen välillä sekä teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaavan KIHU:n kanssa, on allekirjoitettu ja ne ovat toistaiseksi voimassa sopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos uusi laji aloittaa Pulssin käytön, tulee tietojenkäsittelysopimus allekirjoittaa ennen käytön aloittamista. Lisätietoja: liisa.ahlqvist-lehkosuo@olympiakomitea.fi.

Lajikohtaisissa asioissa voitte olla yhteydessä lajin huippu-urheiluvastaavaan.

Liisa Ahlqvist-Lehkosuo (liisa.ahlqvist-lehkosuo@olympiakomitea.fi): Beach Volley, Tennis, Voimistelu

Toni Roponen (toni.roponen@olympiakomitea.fi): Ampumaurheilu, Purjehdus, Suunnistus, Yleisurheilu (kestävyyslajit)

Tommi Pärmäkoski (tommi.parmakoski@olympiakomitea.fi): Autourheilu, Golf, Keilailu, Paini, Uintiurheilu, Yleisurheilu (taito-teholajit)
Juha Sten (juha.sten@olympiakomitea.fi): Jalkapallo, Judo, Koripallo, Lentopallo, Salibandy

Kimmo Mustonen/paralajit (kimmo.mustonen@olympaikomitea.fi): Jousiammunta, Pöytätennis, Ratsastus

Mika Vakkuri/paralajit (mika.vakkuri@olympiakomitea.fi): Uinti, Yleisurheilu

Kehityslajien yhteyshenkilöinä toimivat elo/syyskuun sparriryhmien HUY:n vetäjät.

Lisätietoja ja ohjeita

Lajien kehitys- ja tukiprosessiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Leena Paavolaiseen (prosessin yleiset kysymykset) ja lajinne huippu-urheiluvastaavaan/yhteyshenkilöön (lajikohtaiset kysymykset).

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten syksyn 2023 tavoite- ja tuloskeskustelujen aikataulut

Urheiluakatemioiden tavoite- ja tuloskeskustelut toteutetaan toiminnan kehittävän arvioinnin periaatteita noudattaen seuraavalla aikataululla (tummennetulla paikkakunta/keskus, jossa tavoite- ja tuloskeskustelut toteutetaan):

 • Kasvattajaurheiluakatemiat 25-26.9. yhteinen 2 pv tapaaminen Helsingissä (Urhea)
  • Etelä-Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kouvola, Tavastia, Satakunta, Keski-Pohjanmaa
 • Alueelliset urheiluakatemiat 1-2.11. yhteinen 2 pv tapaaminen Helsingissä (Urhea)
  • Päijät-Häme, Vaasa, Ouluseutu, Lappi, Kuopio, Joensuu
 • Valmennuskeskukset Eerikkilä, Ypäjä, Pajulahti, Vierumäki 8.11 (Vierumäki)
 • Valtakunnalliset urheiluakatemiat
  • VRUA + Vuokatti 10.10. (Helsinki)
  • Urhea + Kisakallio 20.11. (Helsinki)
  • Tampere + Kuortane 22.11. (Kuortane)
  • Turku + Jyväskylä 23.11. (Jyväskylä)

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten tavoite- ja tuloskeskusteluiden prosessiin liittyviin kysymyksiin vastaavat Jarno Parikka: jarno.parikka@olympiakomitea.fi ja Pia Pekonen: pia.pekonen@olympiakomitea.fi