Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Teemaryhmät

Liikkujan polku -verkostossa organisoidutaan teemaryhmittäin.

 • Teemaryhmiä voidaan myös perustaa lisää sen mukaan, miten niille on tarvetta ja tekijöitä. Teema voi olla myös määräaikainen.
 • Teemaryhmillä on kuljettajat, jotka muodostavat koko verkoston koordinaatioryhmän. Kuljettaja kutsuu koolle ryhmän kokoukset ja huolehtii työn- ja vastuunjaosta ryhmän sisällä. Kuljettaja kannattelee prosessia, mutta ei sen lopputulosta.

Kullakin osallistuvalla taholla on yleensä myös omaan perustoimintaansa liittyviä omia operaatioita teemaan liittyen – teemaryhmän toiminta ja osallistujien oma toiminta eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta yhteisesti valittuja kohteita edistetään teemaryhmässä sovittavalla tavalla.

Lisää tietoa teemaryhmien toiminnasta ja tapaamisista saat liittymällä Liikkujan polku -verkostoon ja teemaryhmän jäseneksi. Pääset ilmoittautumiseen tästä>

 

Teemaryhmien kuvaukset

Vaikuttaminen 

Kuljettajat

 • Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja / Koululiikuntaliitto, kristiina.jakobsson@kll.fi, p. 040 500 2661
 • Johanna Manninen, pääsihteeri / Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry, johanna.manninen@sla-ry.fi, p. 040 556 7040

Olympiakomitean vastuuhenkilö:

 • Toni Ahva, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, toni.ahva@olympiakomitea.fi, p. 050 440 9647

Teemaryhmän kuvaus

Vaikuttamisen teemaryhmän toiminta-ajatuksena on hyödyntää parviälyä ja yhteisöllistä vaikuttamista. Ryhmän kuljettajat tukevat ryhmän toimintaa fasilitoimalla ja Olympiakomitea tarjoamalla toiminnalle puitteet Liikkujan Polku -verkoston koordinaattorin roolissa. Ryhmän tuloksellisuus edellyttää sen jäseniltä sitoutumista tekemiseen ja osallistumista tärkeänä pitämiensä tavoitteiden toteuttamiseen.

Ryhmän työn kohteet keskittyvät seuraaviin asioihin:

 1. Vaalivaikuttaminen kunta- ja eduskuntavaalien yhteydessä (katse tulevaisuuteen).
 2. Hallitusohjelmatavoitteita koskevaa vaikuttamistyötä seurataan teemaryhmän taholta (jatkuva vuoropuhelu vaikuttamistyöstä).
 3. Yksittäisiä lainsäädäntöhankkeita tms. aiheita koskevia vaikuttamisoperaatioita tehdään, mikäli verkostosta löytyy halukkaita osallistujia ja vetäjiä.

Teemaryhmän tuottamia materiaaleja

Lue lisää Liikkujan polku -vaikuttamistyöstä ja tutustu materiaaleihin täältä.

Teemaryhmä on vaikuttamistyön ohella edistänyt vahvasti myös vaikuttavuuden arvioinnin ja kehittämisen osaamista. Työn tuloksena on syntynyt opas vaikuttavuuden arviointiin sekä täytettävät työpohjat (Vaikutusketju_lyhyt ja Vaikuttavuusketju_pitkä)

 

Tutkimustiedon soveltaminen

Kuljettajat

 • Vilja Prinkey, liikuntatieteiden erityisasiantuntija / Liikuntatieteellinen seura, vilja.prinkey@lts.fi
 • Kati Kauravaara, toimitusjohtaja/ Fyteko Oy, kati.kauravaara@pilateshetki.fi

Olympiakomitean vastuuhenkilö:

 • Matleena Livson, erityisasiantuntija, matleena.livson@olympiakomitea.fi, p. 040 770 2924

Teemaryhmän kuvaus

Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä on tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien ja soveltajien kohtauspaikka. Teemaryhmän tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon käyttöä liikuntatoimijoiden arjessa ja synnyttää vuoropuhelua tutkijoiden ja liikuntatoimijoiden välillä. Teemaryhmän kokoontumisissa etsitään mahdollisuuksia tutkitun tiedon hyödyntämiselle ja kartoitetaan järjestöjen tietotarpeita

Teemaryhmän tuottamia materiaaleja

Raportti eri-ikäisten yhdessä liikkumisesta: Eri-ikäiset yhdessä liikkujan polulla. Katsaus tutkimuksista ja hankkeista.

Artikkeli Liikunta & Tiede -lehdessä 2–3/2018: Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen – Mitä tiedämme siitä?

Lisäksi teemaryhmä on toteuttanut mm. verkostotilaisuuden ja webinaariluentosarjan tutkimustiedon soveltamisesta.

 

Perheliikunta

Kuljettajat:

 • Satu-Maria Ruotsalainen / Suomen Latu ry, satu-maria.ruotsalainen@suomenlatu.fi, p. 0500 742779
 • Jette Timgren / Folkhälsan, jette.timgren@folkhalsan.fi, p. 044 788 3733

Olympiakomitean vastuuhenkilö:

 • Marianna Tarhala, asiantuntija, marianna.tarhala@olympiakomitea.fi, p. 040 565 0460

Teemaryhmän kuvaus

Perheliikunnan teemaryhmä on laaja-alainen, perheiden liikunnan edistämisen alueella toimivien tahojen verkosto. Teemaryhmässä perheliikunta nähdään laajasti kaikenikäisten lasten ja heille läheisten aikuisten yhteisenä liikuntana, jossa sekä lapset että aikuiset ovat aktiivisia toimijoita.

 

Tietoa muista teemaryhmistä

Työyhteisöt-teemaryhmä on lopettanut toimintansa.

Aikuisten lajiharrastaminen: teemaryhmä ei jatka toimintaansa, vaan asiaa kehitetään jatkossa tiiviimmin osana seuratoiminnan kokonaisuutta. Lisätietoja: ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

Teemaryhmän tuottamia materiaaleja:

Aikuisliikunnan laatutekijät

Seuratoiminnan laatukysely

Seurat työyhteisöjen liikuttajina