Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tilaisuudet

Liikkujan polku -verkoston tilaisuudet ja tapahtumat

”Lisää liikettä Suomeen – Mera rörelse till Finland” – webinaarisarja

Webinaarisarjan ”Lisää liikettä Suomeen – Mera rörelse till Finland” kokonaisuudesta vastaa Liikunnallisen elämäntavan edistämisen työryhmä*. Työryhmä on hakemassa kolmesta viiteen yhteiskunnallista aihetta, joilla yhdessä pyritään lisäämään liikkeen määrää Suomessa. Webinaarisarjan aiheet on valittu työpajan kautta ja osallistamalla muutoin laajaa joukkoa. Webinaarit toteutetaan yhteisellä konseptilla ja osallistujilla on lopussa mahdollisuus antaa näkemyksensä aiheen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä liikkeen lisäämisessä. Webinaarisarjan päätyttyä työryhmä valitsee aiheet, joita lähdemme yhdessä viemään eteenpäin – tavoitteena toimintakykyinen maa ja kansa.

Webinaarit ovat maksuttomia ja niistä ei tehdä jälkitallenteita.

(tilaisuuksia täydennetään teemojen ja järjestäjien varmistuttua)

Lisätiedot: ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

*Opetus- ja kulttuuriministeriä (OKM) asetti viime vuonna Yhdessä 2022 -työryhmän, jonka tarkoitus oli selventää roolituksia kaikkien toimijoiden kanssa, joilla on tavoiteasiakirja OKM:n kanssa. Syksyllä 2022 työtä päätettiin tehostaa ja laajentaa perustamalla alatyöryhmiä, mistä yksi oli Liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Nykyiseen työryhmään kuuluvat seuraavat tahot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finlands Svenska Idrott, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Kuntaliitto, Liikkuvat-kokonaisuus, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, Suomen Latu, Suomen Olympiakomitea, Suomen Padelliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Paralympiakomitea, Suomen Työväen Urheiluliitto ja Urheiluopistot ry.

 

Sote-ammattilaisten mahdollisuudet ja haasteet liikkumisen edistämisessä 27.9. klo 9-10, verkkotilaisuus

Tutkitun liikuntatiedon klinikassa hankekoordinaattori Katariina Jauhiainen, Aktiivisuutta läpi arjen -hanke, Suomen Paralympiakomitea, esittelee Aktiivisuutta läpi arjen -kehittämishankkeessa (Aktiivisuutta läpi arjen -hanke 2022-2024) kerätyn ymmärrystiedon keskeisimpiä tuloksia, vähän liikkuvien osallisuuteen liittyviä näkökulmia sekä sote-ammattilaisten merkittävää roolia liikkumisen edistämisessä.

Aktiivisuutta läpi arjen -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama jatkohanke, jossa jatketaan kesällä 2022 päättyneen Hyvät muuvit -hankkeen (Hyvät muuvit -hanke 2019-2022) työtä vähän liikkuvien ihmisryhmien aktiivisuuden ja liikkumisen edistämiseksi. Kaksivuotisessa hankkeessa jalkautetaan Hyvissä muuveissa kehitettyä, palvelumuotoiluun perustuvaa Helmi-mallia ja kehitetään mallin pohjalta uusi koulutuskokonaisuus sote-ammattilaisten aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisen osaamisen tukemiseen.

Hankkeen aikana on vahvistunut tieto siitä, että vähän liikkuvien ja tukea tarvitsevien aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisessä ei riitä pelkkä asiakasymmärrys, vaan lisäksi pitää olla laajaa ymmärrystä myös heitä tukevasta työntekijätasosta. Keskeisimmiksi aktiivisuuden ja liikkumisen edistämisen asioiksi ovat nousseet liikkujien osallisuus sekä yhteistoimijuus tukea tarvitsevien ja tuen antajien välillä. Sote-alaa koskien hanke on nostanut esiin moninaisia tarpeita liikkumisen edistämisessä niin alalle opiskelevien, työssä olevien kuin alan johtamisenkin näkökulmasta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.9. mennessä tästä. 

 

Isot yhteiskunnalliset toimijat vastaavat presidentin liikkumishaasteeseen: nyt nostetaan toimintakyky Suomen vahvuudeksi

Tule kuulemaan lisää yhteisestä konseptista, jolla lisätään liikettä ja toimintakykyä Suomeen.  Ensimmäinen etätilaisuus pidetään Teams-kokouksena perjantaina 29.9.2022 klo 9.00–9.30.

Ilmoittaudu täällä.  

Lähetämme tallenteen kaikille mukaan ilmoittautuneille.

 

Mitä ovat liikkumisen saavutettavuuden ulottuvuudet ja miten liikkumisen esteitä voidaan madaltaa? 26.10. klo 9-10, verkkotilaisuus

Tutkitun liikuntatiedon klinikassa projektisuunnittelija Liisa Vänttinen, YLLI 2.0 -hanke, Helsingin yliopisto, esittelee Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -tutkimushankkeen (YLLI 2.0 – Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö – Tutkimus- ja kehittämishanke (helsinki.fi) keskeisiä tuloksia, liikuntamahdollisuuksien saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia sekä asukkaiden kokemia liikkumisen esteitä. Lopussa on aikaa keskustella ja pohtia, kuinka saavutettavuutta voidaan edistää.

YLLI-hanke on toteutettu osana ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020–2022. Hankkeessa huomattiin, että lähiöissä ihmisten liikkumista estää eniten apea mieliala ja ajanpuute, kun taas liikuntapaikan kunto ei vaikuta liikkeelle lähtemiseen yhtä paljon. Syyt vähäisen liikunnan taustalla ovat usein moninaisia, ja niitä tulisi ratkoa poikkihallinnollisesti ja laaja-alaisesti – ei vain perinteisellä liikuntapaikkasuunnittelulla. Asukkaiden henkilökohtaisten tai ympäristöön liittyvien liikkumisen esteiden huomioiminen vaatii aiempaa laaja-alaisempaa ajattelutapaa ja yhteistyötä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 24.10. mennessä tästä.

 

Syksyn 2023 vaikuttamisklinikat

Vaikuttamisklinikoissa käsitellään ajankohtaisia liikuntapolitiikan ja liikuntayhteisön vaikuttamisen aiheita. Tarkoituksena on vahvistaa yhteisiä tavoitteita ja ymmärrystä liikuntapolitiikasta. Tulla ja mennä saa omien aikataulujen mukaisesti – tervetuloa mukaan!

  • to 7.9.23 klo 15–16
  • to 5.10.23 klo 15–16
  • to 2.11.23 klo 15–16
  • to 30.11.23 klo 15–16

Osallistu vaikuttamisklinikkaan tämän Teams-linkin kautta 

Täydennämme klinikoiden aiheita ja mahdollisia vieraspuhujia tälle nettisivuille, kun ne varmistuvat. 

Lisätiedot ja teemaehdotukset: yhteiskuntasuhdepäällikkö Toni Ahva, toni.ahva@olympiakomitea.fi, p. 050 440 9647.

 

Tutustu edellisten tilaisuuksien materiaaleihin:

2023: 

Liikkujan polku -verkoston tutustumistilaisuus 30.5.

 

”Lisää liikettä Suomeen – Mera rörelse till Finland” – webinaarisarja

  • Ma 29.5. : Miten saamme vähennettyä drop-outia liikkeen lisäämiseksi. Näkökulmana on mm. tiedolla johtaminen seurojen pitovoiman kasvattamiseksi.  Järjestäjä Suomen Palloliitto. Esitysmateriaali (pdf) / Syyt (pdf) / Ratkaisut (pdf)

 

Liikunta ja ulkomaalaistaustaisuus – mitä liikunnanedistämistyössä on hyvä ymmärtää 27.4.

Mikä on tärkein asia, jotta suomalaiset liikkuisivat enemmän ja pysyisivät toimintakykyisinä? 20.4.2023

Kuntien poikkihallinnolliset liikkumisohjelmat – yhteistyöllä lisää liikettä 23.3.2023

 Liikkujan polku -verkoston tutustumistilaisuus 7.3. 

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto tutuksi 10.2.

  • Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto (tutkimuspäällikkö Aija Saari, Suomen Paralympiakomitea, johtava asiantuntija Piritta Asunta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes sekä hankekoordinaattori, asiantuntija Riikka Roitto, Liikuntatieteellinen Seura)
  • Johdanto päivän teemaan (pääsihteeri Jari Kanerva, Liikuntatieteellinen Seura)

Tuloskortti 2022 lasten ja nuorten liikunnasta tiedolla johtamisen tueksi 20.1. 

2022: 

Liikkumisen suositukset liikkeelle 16.12.

Miten kunnassamme menee?  – TEA-viisarista kunnan hyvinvointitietoa 10.11.

Aikuisliikunnan työpaja 25.10. 

Vaalistartti 1.9. 

Tutkitun liikuntatiedon klinikka 19.5.

Tutkimustiedon soveltaminen -sparrailuklinikka 25.4. 

Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmän tilaisuus 11.2.

 

Aiempien vuosien materiaalipyynnöt: ota yhteys katja.volkova(@)olympiakomitea.fi