Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Työhyvinvointi ja turvallisuus

Vastuullinen työnantaja noudattaa työlainsäädäntöä sekä urheilutoimialalla Urheilujärjestöjen työehtosopimusta, jonka neuvotteluissa Urheilutyönantajat ry:llä on keskeinen rooli.

Jokainen on ensisijaisesti itse vastuussa omasta terveydestään ja toimintakyvystään, mutta myös työpaikka (esimies ja johto) on vastuussa työntekijän työhyvinvoinnista, työkyvystä ja työturvallisuudesta. Se varmistetaan työsuojelutoiminnalla, jota jokaisen työnantajan on toteutettava. Valo-talossa on mahdollisuus huolehtia työsuojelusta yhteisen työsuojelutoiminnan avulla.

Urheilujärjestöt edistävät terveyttä tekemällä ansiokasta työtä nuuskan käyttöä vastaan. Siinä työssä tärkeänä osana on oman organisaation esimerkki: Savuton duuni – Nuuskaton huuli -tarjoaa työnantajalle tavan edistää oman työpaikan savuttomuutta ja nuuskattomuutta.

Työnantajan keinoja vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin on rakentaa työntekijän hyvinvointia tukevia rakenteita ja toimintamalleja, joissa huomioidaan työntekijän terveys ja työkyky, työ ja sen konteksti, työyhteisön ihmissuhteet, johtaminen ja työnantajapolitiikka. Vaikka nämä asiat olisivatkin kunnossa, eteen tulee tilanteita, joissa työntekijä ei voi hyvin. Varhaisen välittämisen malli tarjoaa valmiin mallin hankaliinkin asioihin puuttumiseen.

Varhaisen välittämisen malli

Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää oppia tunnistamaan työkykyä vahvistavia ja uhkaavia tekijöitä.

Varhaisen välittämisen malli on esimiehen ja henkilöstön työväline, jonka avulla ratkaistaan tekijöitä ja tilanteita, jotka estävät työsuoritusta tai uhkaavat työkykyä.

Alla löydät Valon Varhaisen välittämisen mallin sisältäen päihdeohjelman. Malli on työstetty yhdessä henkilöstön edustajien ja Diacorin kanssa.

Materiaaleja:

Savuton duuni – Nuuskaton huuli

”Savuton duuni nuuskaton huuli” -haastekampanja kannustaa meitä jokaista edistämään savuttomuutta ja nuuskattomuutta liikunta- ja urheiluyhteisössä. Vain olemalla itse esimerkkeinä voimme edellyttää muilta toimijoilta vastaavaa.

Valo ja Olympiakomitea sopivat syksyllä 2015 yhdessä henkilöstönsä kanssa, millaisin pelisäännöin ja kannustimin edistämme tavoitettamme savuttomaksi ja nuuskattomaksi työpaikaksi.

Nyt Olympiakomitea haastaa kaikki urheiluyhteisön toimijat mukaan savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on yhdessä henkilöstön kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta omassa organisaatiossa.

Ilmoita organisaatiosi mukaan osoitteeseen sointu.hyvonen(a)valo.fi

Materiaaleja:

Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Työsuhteen ehtoja määrittää työlainsäädäntö, työehtosopimus, paikallinen sopimus ja työsopimus (tässä järjestyksessä). Urheilujärjestöjen työehtosopimuksella määritellään valtakunnallisten ja alueellisten urheilujärjestöjen työntekijöiden työehdot. Urheiluseura voi sitoutua noudattamaan TES:ta ilmoittamalla asiasta esim. työsopimuksessa. Työehtosopimuksen sopijaosapuolina ovat Palvelualojen työnantajat PALTA ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Tutustu Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen >> Uusin työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka.

Urheilutyönantajat ry

Urheilutyönantajat ry on keskeisessä roolissa Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen neuvotteluissa. Urheilutyönantajat ry on työnantajayhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa liikunnan ja urheilun työnantajien yhteisiä etuja, edistää heidän yhteistoi­mintaansa ja järjes­täytymistään, toimia jäsentensä ja heidän työnteki­jöidensä välisten suhteiden järjestämi­seksi sekä mahdollisten erimie­lisyyksien välttämi­seksi ja riitaisuuksien sovin­nolliseksi selvittä­mi­seksi. Urheilutyönantajien hallinnoinnista ja käytännön toimenpiteistä vastaa Olympiakomitea.

Urheilutyönantajat ry:n hallitus 2017

 • Puheenjohtaja Teemu Japisson (Olympiakomitea) teemu.japisson(a)olympiakomitea.fi puh. 0400 878 949
 • Varapuheenjohtajaksi Päivi Ahlroos-Tanttu (Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu) paivi.ahlroos-tanttu(a)eslu.fi puh. 040 716 1355
 • Jäsen Fred Sundwall (Ratsastajainliitto) fred.sundwall(a)ratsastus.fi puh. 0500 811 453
 • Jäsen Sanna Heikkilä (Voimisteluliitto) sanna.heikkila(a)voimistelu.fi puh. 040 564 8387
 • Jäsen Riikka Juntunen (Vammaisurheilu) riikka.juntunen(a)vammaisurheilu.fi puh. 0400 340 091
 • Esittelijä Riikka Valjakka (Olympiakomitea) riikka.valjakka(a)olympiakomitea puh. 040 821 1719

Liikunnan ja urheilun toimihenkilöt JHL ry

Lue lisää toiminnasta >>

Työsuojeluyhteistyö

Osoitteessa Radiokatu 20 toimivat järjestöt tekevät työsuojeluyhteistyötä. Järjestöillä on yhteinen työsuojeluorganisaatio. Mukana on 21 liittoa.

Työsuojelutoimikunta kaudella 2016–2017 

 • Työsuojelupäällikkö Riikka Valjakka (Olympiakomitea) riikka.valjakka (a)valo.fi puh. 040 821 1719
 • Työsuojeluvaltuutettu Heli Halava (Sukeltajaliitto) heli.halava (a)sukeltaja.fi puh. 040 764 1157
 • 1. varavaltuutettu Pirjo Puskala (Urheiluliitto) pirjo.puskala (a)sul.fi puh. 040 530 5566
 • 2. varavaltuutettu Tiiu Tuomi (Taekwondoliitto) tiiu.tuomi (a)taekwondo.fi puh. 0400 602 756
 • Jäsen Riikka Lahti (Olympiakomitea) riikka.lahti (a)valo.fi puh. 044 5440656
 • Varajäsen Anu Boman (VAU) anu.boman (a)vammaisurheilu.fi puh. 044 361 3322

Työsuojeluyhteistyöhön kaudella 2016–2017 ilmoittautuneet liikunta- ja urheilujärjestöt: 

 • Sukeltajaliitto
 • Suomen Ampumaurheiluliitto
 • Suomen Cheerleadingliitto
 • Suomen Judoliitto
 • Suomen Käsipalloliitto
 • Suomen Latu
 • Suomen Nyrkkeilyliitto
 • Suomen Olympiakomitea
 • Suomen Painiliitto
 • Suomen Paralympiakomitea
 • Suomen Ratsastajainliitto
 • Suomen Sulkapalloliitto
 • Suomen Suunnistusliitto
 • Suomen Taekwondoliitto
 • Suomen Taitoluisteluliitto
 • Suomen Tanssiurheiluliitto
 • Suomen Tennisliitto
 • Suomen Urheiluliitto
 • Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU
 • Suomen Aikuisurheiluliitto
 • Suomen Kunto ja Virkistys Oy