Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Työhyvinvointi ja turvallisuus

Vastuullinen työnantaja noudattaa työlainsäädäntöä sekä urheilutoimialalla Urheilujärjestöjen työehtosopimusta.

Jokainen on ensisijaisesti itse vastuussa omasta terveydestään ja toimintakyvystään, mutta myös työpaikka (esimies ja johto) on vastuussa työntekijän työhyvinvoinnista, työkyvystä ja työturvallisuudesta. Se varmistetaan työsuojelutoiminnalla, jota jokaisen työnantajan on toteutettava. Sporttitalossa on mahdollisuus huolehtia työsuojelusta yhteisen työsuojelutoiminnan avulla.

Työnantajan keinoja vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin on rakentaa työntekijän hyvinvointia tukevia rakenteita ja toimintamalleja, joissa huomioidaan työntekijän terveys ja työkyky, työ ja sen konteksti, työyhteisön ihmissuhteet, johtaminen ja työnantajapolitiikka.

Varhaisen välittämisen malli

Varhaisen välittämisen malli on esimiehen ja henkilöstön työväline, jonka avulla ratkaistaan tekijöitä ja tilanteita, jotka estävät työsuoritusta tai uhkaavat työkykyä.

Alla löydät Valon Varhaisen välittämisen mallin sisältäen päihdeohjelman. Malli on työstetty vuonna 2026 yhdessä henkilöstön edustajien ja työterveyden kanssa.

Materiaaleja (2016):

Urheilujärjestöjen työehtosopimus

Työsuhteen ehtoja määrittää työlainsäädäntö, työehtosopimus, paikallinen sopimus ja työsopimus (tässä järjestyksessä). Urheilujärjestöjen työehtosopimuksella määritellään valtakunnallisten ja alueellisten urheilujärjestöjen työntekijöiden työehdot. Urheiluseura voi sitoutua noudattamaan TES:ta ilmoittamalla asiasta esim. työsopimuksessa. Työehtosopimuksen sopijaosapuolina ovat Palvelualojen työnantajat PALTA ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Tutustu Urheilujärjestöjen työehtosopimukseen Uusin työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka.

Liikunnan ja urheilun toimihenkilöt JHL ry

Liikunnan ja urheilun toimihenkilöt JHL ry toimii liikunnan ja urheilun työntekijöiden edunvalvojana. Yhdistys valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista, tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista,  järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa, harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi ja on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lue lisää toiminnasta >>

Urheilutyönantajat ry

Urheilutyönantajat ry on keskeisessä roolissa Urheilujärjestöjen työehtosopimuksen neuvotteluissa. Urheilutyönantajat ry on työnantajayhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa liikunnan ja urheilun työnantajien yhteisiä etuja, edistää heidän yhteistoi­mintaansa ja järjes­täytymistään, toimia jäsentensä ja heidän työnteki­jöidensä välisten suhteiden järjestämi­seksi sekä mahdollisten erimie­lisyyksien välttämi­seksi ja riitaisuuksien sovin­nolliseksi selvittä­mi­seksi. Urheilutyönantajien hallinnoinnista ja käytännön toimenpiteistä vastaa Olympiakomitea.

Urheilutyönantajat ry:n hallitus 2019

 • Puheenjohtaja Mikko Salonen (Olympiakomitea) mikko.salonen(a)olympiakomitea.fi puh. 040 541 0295
 • Varapuheenjohtajaksi Päivi Ahlroos-Tanttu (Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu) paivi.ahlroos-tanttu(a)eslu.fi puh. 040 716 1355
 • Jäsen Sanna Heikkilä (Voimisteluliitto) sanna.heikkila(a)voimistelu.fi puh. 040 564 8387
 • Jäsen Riikka Juntunen (Vammaisurheilu) riikka.juntunen(a)vammaisurheilu.fi puh. 0400 340 091
 • Jäsen Heidi Holopainen, (Palloliitto) heidi.holopainen@palloliitto.fi puh. 040 5407 184
 • Jäsen Jaakko Luumi, (Jääkiekkoliitto) jaakko.luumi@finhockey.fi puh. 010 2270 217
 • Pekka Potinkara, (Lounais-Suomen Liikunta) pekka.potinkara(a)liiku.fi puh. 040 9000 839
 • Esittelijä Riikka Valjakka (Olympiakomitea) riikka.valjakka(a)olympiakomitea puh. 040 821 1719

Työsuojeluyhteistyö

Sporttitalossa (osoitteessa Valimotie 10) toimivat järjestöt tekevät työsuojeluyhteistyötä. Järjestöillä on yhteinen työsuojeluorganisaatio. Mukana on 36 liittoa.

Työsuojelutoimikunta kaudella 2021-2022

 • Työsuojelupäällikkö Riikka Valjakka (Olympiakomitea) riikka.valjakka ( a) olympiakomitea.fi puh. 040 821 1719
 • Työsuojeluvaltuutettu Heli Halava (Sukeltajaliitto) heli.halava (a ) sukeltaja.fi puh. 040 764 1157
 • 1. varavaltuutettu Tiiu Tuomi (Taekwondoliitto) tiiu.tuomi (a ) taekwondo.fi puh. 0400 602 756
 • 2. varavaltuutettu Tarja Krum (Finland Svenska Idrott, FSI) tarja.krum ( a) idrott.fi puh. 040 621 2560

Työsuojeluyhteistyöhön kaudelle 2021-2022 ilmoittautuneet liikunta- ja urheilujärjestöt:  (ilmoittautumisia kaudelle 2021-2022 otetaan vastaan: riikka.valjakka(a)olympiakomitea.fi)

Finlands Svenska Idrott FSI
Sukeltajaliitto
Suomen Agilityliitto
Suomen Aikidoliitto
Suomen Aikuisurheiluliitto
Suomen Ampumahiihtoliitto
Suomen Ampumaurheiluliitto
Suomen Biljardiliitto
Suomen Golfliitto
Suomen jousiampujainliitto
Suomen Judoliitto
Suomen Karateliitto
Suomen Käsipalloliitto
Suomen Liitokiekkoliitto
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry
Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry
Suomen Nyrkkeilyliitto
Suomen Olympiakomitea Markkinointi Oy
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Painiliitto
Suomen Painonnostoliitto
Suomen Paralympiakomitea ry
Suomen Potkunyrkkeilyliitto
Suomen pyöräily
Suomen Pöytätennisliitto
Suomen Ringetteliitto
Suomen Sulkapalloliitto
Suomen Suunnistusliitto
Suomen Taekwondoliitto ry
Suomen Taitoluisteluliitto
Suomen Tanssiurheiluliitto
Suomen Tennisliitto
Suomen Triathlonliitto
Suomen Urheiluliitto
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
Suomen Valmentajat


Savuton duuni – Nuuskaton huuli

”Savuton duuni nuuskaton huuli” -haastekampanja kannustaa meitä jokaista edistämään savuttomuutta ja nuuskattomuutta liikunta- ja urheiluyhteisössä. Vain olemalla itse esimerkkeinä voimme edellyttää muilta toimijoilta vastaavaa.

Valo ja Olympiakomitea sopivat syksyllä 2015 yhdessä henkilöstönsä kanssa, millaisin pelisäännöin ja kannustimin edistämme tavoitettamme savuttomaksi ja nuuskattomaksi työpaikaksi.

Nyt Olympiakomitea haastaa kaikki urheiluyhteisön toimijat mukaan savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on yhdessä henkilöstön kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta omassa organisaatiossa.

Materiaaleja: