Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Lausunnot

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa kannanotoillaan lainsäädäntöön ja liikunnan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

Tältä sivulta löydät Olympiakomitean lausunnot ja selvitykset.

2024

Helmikuu

Tammikuu

2023

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2022

1.12.2022

Lausunto sukupuolen vahvistamista koskevasta laista

24.11.2022

Olympiakomitean lausunto arpajaislaista

21.11.2022 

Olympiakomitean lausunto liikuntalaista 

14.11.2022

Olympiakomitean lausunto yhdistyslain muuttamisesta

26.10.2022

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2023-2026​

18.10.2022

Olympiakomitean lausunto valtion talousarvioksi vuodelle 2023

3.10.2022

Olympiakomitean lausunto valtion talousarvioksi vuodelle 2023

15.9.2022

Suomen Olympiakomitean lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta

7.9.2022

Olympiakomitean lausunto nuorisolaista

1.9.2022

Olympiakomitean lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

31.8.2022

Olympiakomitean lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä

29.8.2022

Olympiakomitean lausunto tuloverolain muuttamisesta

19.8.2022

Olympiakomitean lausunto liikuntalaista

22.7.2022

Olympiakomitean lausunto ilmastolaista

22.7.2022

Olympiakomitean lausunto arpajaislakiuudistuksen vaikutuksista opetus- ja kulttuuriministeriön eräisiin lakeihin

22.7.2022

Olympiakomitean lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

13.6.2022

Olympiakomitean lausunto toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeesta

2.6.2022

Olympiakomitean lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta

17.5.2022

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta

17.5.2022

Olympiakomitean lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta

2.5.2022

Olympiakomitean lausunto yhdistyslaista 

2.5.2022

Olympiakomitean lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

21.4.2022

Olympiakomitean lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026

14.4.2022

Olympiakomitean lausunto laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

7.4.2022

Olympiakomitean lausunto nuorisolain muuttamisesta

1.4.2022

Olympiakomitean lausunto laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

21.2.2022

Olympiakomitean lausunto ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta

15.2.2022

Olympiakomitean lausunto yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

4.2.2022

Olympiakomitean lausunto oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta

31.1.2022

Olympiakomitean lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

17.1.2022

Olympiakomitean lausunto tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

2021

3.12.2021

Olympiakomitean lausunto ympäristöministeriölle kaavoitus- ja rakentamislaista 

30.11.2021

Olympiakomitean lausunto talousvaliokunnalle, sivistysvaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

24.11.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle kehityspolitiikan selonteosta 

22.11.2021

Olympiakomitean lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

22.10.2021

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2022-2025

20.10.2021

Olympiakomitean lausunto ympäristöministeriölle luonnon virkistyskäyttöstrategiasta

18.10.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä

14.10.2021

Olympiakomitean lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle arpajaisverolain muuttamisesta

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle arpajaislain muuttamisesta

5.10.2021

Olympiakomitean lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista EU:n elpymismekanismin mukaiseen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan

1.10.2021

Olympiakomitean lausunto talousvaliokunnalle tartuntatautilain muuttamisesta

22.9.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle tartuntatautilain muuttamisesta

13.9.2021

Olympiakomitean lausunto hallintovaliokunnalle Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta sekä kokoontumislain muuttamisesta 

6.9.2021

Olympiakomitean lausunto talousvaliokunnalle tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

3.8.2021

Olympiakomitean lausunto järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

3.8.2021

Olympiakomitean lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta

7.6.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

19.5.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle  julkisen talouden suunnitelmasta 2022-25

10.5.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle tapahtumatakuusta

7.5.2021

Olympiakomitean lausunto talousvaliokunnalle tartuntatautilain muuttamisesta

14.4.2021

Olympiakomitean lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta

14.4.2021

Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen lausunto hallituksen exit-strategiasta

13.4.2021

Olympiakomitean lausunto Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

7.4.2021

Olympiakomitean lausunto tapahtumatakuusta

29.3.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle liikkumisvapauden rajoittamisesta

23.3.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston EU-selonteosta

15.3.2021

Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista

15.3. 2021

Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta

5.3.2021

Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukiodiplomiselvityksestä

22.2.2021

Olympiakomitean lausunto Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjan luonnoksesta

9.2.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle koskien valtioneuvoston selontekoa kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta

4.2.2021

Olympiakomitean lausunto sisäministeriölle arpajaislain muuttamisesta

29.1.2021

Olympiakomitean lausunto koskien järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston väliraporttia

27.1.2021

Olympiakomitean lausunto koskien lakiehdotusta valtionavustuslain muuttamisesta

25.1.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

22.1.2021

Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuspoliittisesta selonteosta

20.1.2021

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lausunto urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemiin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin vuodelle 2021

19.1.2021

Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tartuntatautilain muuttamisesta

15.1.2021

Olympiakomitean lausunto sisäministeriölle Euroopan neuvoston yleissopimuksesta jalkapallo-otteluista ja muista urheilutilaisuuksista sekä kokoontumislain muuttamisesta

13.1.2021

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle tartuntatautilain muuttamisesta

2020

16.12.2020

Olympiakomitean lausunto sisäministeriölle koskien rahankeräyslain muuttamista

12.11.2020

Olympiakomitean lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle yhteiskunnallisesti merkittävistä urheilutapahtumista

3.11.2020

Olympiakomitean lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2021

2.11.2020

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta 2021 rahapelituottojen näkökulmasta

2.11.2020

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta 2021 koronan näkökulmasta

27.10.2020

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2021-2024

16.10.2020

Olympiakomitean lausunto tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

25.9.2020

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle liittyen tartuntatautilain muuttamiseen

24.9.2020

Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

4.6.2020

Olympiakomitean lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivittämisestä

1.6.2020

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle koronan vaikutuksista

25.5.2020

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

12.5. 2020

Olympiakomitean vastaukset exit-työryhmän kuulemiseen

29.4.2020

Olympiakomitean lausunto julkisen talouden suunnitelmasta sivistysvaliokunnalle

21.2.2020

Olympiakomitean ja muun urheiluyhteisön lausunto selvityshenkilö, ministeri Tarastille liittyen huippu-urheilulakiselvitykseen

14.1.2020

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lausunto urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemiin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin vuodelle 2020


2019

15.11.2019

Olympiakomitean lausunto tulorekisterilain muutoksista valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

5.11.2019

Olympiakomitean lausunto vuoden 2020 budjettiesityksestä valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaostolle

29.10.2019

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2020-2023

21.10.2019

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean lausunto vuoden 2020 budjettiesityksestä sivistysvaliokunnalle

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean lausunto julkisen talouden suunnitelmasta sivistysvaliokunnalle

24.6.2019

Olosuhdelausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 

8.2.2019

Lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta sivistysvaliokunnalle

30.1.2019

Lausunto sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta erityisesti huippu-urheilusta

24.1.2019

Lausunto liikuntapoliittiseen selontekoon sivistysvaliokunnan selonteon kokonaisuudesta

15.1.2019

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle liikuntapoliittisesta selonteosta

9.1.2019

Lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta tulevaisuusvaliokunnalle


2018

20.12.2018

Suomen Olympiakomitean lausunto verohallinnolle koskien ohjetta Urheilusta saatujen tulojen verotuksesta

29.11.2018

Suomen Olympiakomitean lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä opintotukilain muuttamisesta

9.11.2018

Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Olympiavoittajat ry:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

19.10.2018

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle budjetista – näkökulmana erityisesti nuorten urheilijoiden sosioekonominen asema

17.10.2018

Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

16.10.2018

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista rahoitussuunnitelmassa 2019-2022

8.10.2018

Olympiakomitean lausunto SiVlle budjettiin 2018

14.8.2018

Kannanotto budjettiriiheen

10.8.2018

Olympiakomitean lausunto arpajaislain muuttamisesta: pakollinen rahapelaaminen

5.4.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valmisteltavaan liikuntapoliittiseen selontekoon

13.3.2018

Lausunto sisäministeriölle rahankeräyslaista

9.2.2018

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lausunto urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemiin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin vuodelle 2018


2017

18.12.2017

Lausunto Opetushallitukselle liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteista

27.11.2017

Olympiakomitean lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntapaikkahankkeiden rahoitussuunnitelmaan 2018-2021

7.11.2017

Olympiakomitean lausunto Tampereen monitoimiareenasta eduskunnan sivistys ja tiedejaostolle

17.10.2017

Lausunto esityksestä valtion budjetiksi vuodelle 2018 valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle liikunnan edistämisen näkökulmasta (jaoston pyytämä näkökulma)

16.10.2017

Selvitys urheilulukioon hakeutuvista nuorista urheilijoista sekä urheilulukioiden oppilaaksioton perusteista

21.9.2017

Lausunto Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisesta toimintasuunnitelmasta (Global Action Plan) vuosille 2018-2030 (englanniksi)

11.9.2017

Lausunto urheilijoiden ammatillisen koulutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista

4.9.2017

Lausunto lukioiden erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän valtakunnallisesta tarpeesta

11.8.2017

Selvitys urheilulukioiden painopistelajeista sekä niiden valintaperusteista

20.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi: Olympiakomitean omat huomiot

20.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ulkoilufoorumin kanssa

16.2.2017

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)


2016

16.11.2016

Valon ja Suomen Olympiakomitean lausunto lakiesityksestä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

9.11.2016

Valon ja Suomen Olympiakomitean lausunto Sote- ja maakuntauudistuksesta

20.10.2016

Valon ja Olympiakomitean lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2017 talousarvioksi

14.9.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto liikuntapalvelujen arvonlisäkannoista

2.9.2016

Valon lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

6.7.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutosesityksestä

21.6.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto kansalaisaloitteesta nollasopimukset kieltävästä laista

11.4.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto arpajaislain muuttamisesta

6.4.2016

Valon lausunto yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

15.3.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto verotusohjeesta yleishyödyllisille yhteisöille


2015

30.11.2015
Suomen Olympiakomitean lausunto Hernesaaren purjehduskeskuksen kaavallisen mahdollistamisen puolesta

30.11.2015
Valon ja Olympiakomitean lausunto nuorisolain uudistamisesta

23.11.2015

Suomen Olympiakomitean lausunto koskien liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa 2016 – 2019

6.11.2015
Valon ja Olympiakomitean lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

9.4.2015
Valon ja Suomen Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien esitystä asetukseksi liikunnan edistämisestä

22.1.2015
Valon lausunto sisäministeriölle luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020