Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Lausunnot

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa kannanotoillaan lainsäädäntöön ja liikunnan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun.

Tältä sivulta löydät Olympiakomitean lausunnot ja selvitykset.

2020

25.9.2020

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle liittyen tartuntatautilain muuttamiseen

24.9.2020

Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

4.6.2020

Olympiakomitean lausunto yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivittämisestä

1.6.2020

Olympiakomitean lausunto sivistysvaliokunnalle koronan vaikutuksista

25.5.2020

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

12.5. 2020

Olympiakomitean vastaukset exit-työryhmän kuulemiseen

29.4.2020

Olympiakomitean lausunto julkisen talouden suunnitelmasta sivistysvaliokunnalle

21.2.2020

Olympiakomitean ja muun urheiluyhteisön lausunto selvityshenkilö, ministeri Tarastille liittyen huippu-urheilulakiselvitykseen


2019

15.11.2019

Olympiakomitean lausunto tulorekisterilain muutoksista valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

5.11.2019

Olympiakomitean lausunto vuoden 2020 budjettiesityksestä valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaostolle

29.10.2019

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista koskien liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa 2020-2023

21.10.2019

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean lausunto vuoden 2020 budjettiesityksestä sivistysvaliokunnalle

Olympiakomitean ja Paralympiakomitean lausunto julkisen talouden suunnitelmasta sivistysvaliokunnalle

24.6.2019

Olosuhdelausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 

8.2.2019

Lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta sivistysvaliokunnalle

30.1.2019

Lausunto sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta erityisesti huippu-urheilusta

24.1.2019

Lausunto liikuntapoliittiseen selontekoon sivistysvaliokunnan selonteon kokonaisuudesta

15.1.2019

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle liikuntapoliittisesta selonteosta

9.1.2019

Lausunto liikuntapoliittisesta selonteosta tulevaisuusvaliokunnalle


2018

20.12.2018

Suomen Olympiakomitean lausunto verohallinnolle koskien ohjetta Urheilusta saatujen tulojen verotuksesta

29.11.2018

Suomen Olympiakomitean lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä opintotukilain muuttamisesta

9.11.2018

Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean ja Suomen Olympiavoittajat ry:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

19.10.2018

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle budjetista – näkökulmana erityisesti nuorten urheilijoiden sosioekonominen asema

17.10.2018

Olympiakomitean lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

16.10.2018

Olympiakomitean lausunto valtakunnallisesti merkittävistä hankkeista rahoitussuunnitelmassa 2019-2022

8.10.2018

Olympiakomitean lausunto SiVlle budjettiin 2018

14.8.2018

Kannanotto budjettiriiheen

10.8.2018

Olympiakomitean lausunto arpajaislain muuttamisesta: pakollinen rahapelaaminen

5.4.2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valmisteltavaan liikuntapoliittiseen selontekoon

13.3.2018

Lausunto sisäministeriölle rahankeräyslaista

9.2.2018

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lausunto urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakemiin harkinnanvaraisiin kehittämisavustuksiin vuodelle 2018


2017

18.12.2017

Lausunto Opetushallitukselle liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon perusteista

27.11.2017

Olympiakomitean lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle liikuntapaikkahankkeiden rahoitussuunnitelmaan 2018-2021

7.11.2017

Olympiakomitean lausunto Tampereen monitoimiareenasta eduskunnan sivistys ja tiedejaostolle

17.10.2017

Lausunto esityksestä valtion budjetiksi vuodelle 2018 valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle liikunnan edistämisen näkökulmasta (jaoston pyytämä näkökulma)

16.10.2017

Selvitys urheilulukioon hakeutuvista nuorista urheilijoista sekä urheilulukioiden oppilaaksioton perusteista

21.9.2017

Lausunto Maailman terveysjärjestön maailmanlaajuisesta toimintasuunnitelmasta (Global Action Plan) vuosille 2018-2030 (englanniksi)

11.9.2017

Lausunto urheilijoiden ammatillisen koulutuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista

4.9.2017

Lausunto lukioiden erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän valtakunnallisesta tarpeesta

11.8.2017

Selvitys urheilulukioiden painopistelajeista sekä niiden valintaperusteista

20.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi: Olympiakomitean omat huomiot

20.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ulkoilufoorumin kanssa

16.2.2017

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen hallituksen esitykseksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (lukion erityinen koulutustehtävä)


2016

16.11.2016

Valon ja Suomen Olympiakomitean lausunto lakiesityksestä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

9.11.2016

Valon ja Suomen Olympiakomitean lausunto Sote- ja maakuntauudistuksesta

20.10.2016

Valon ja Olympiakomitean lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2017 talousarvioksi

14.9.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto liikuntapalvelujen arvonlisäkannoista

2.9.2016

Valon lausunto varhaiskasvatussuunnitelman perusteista

6.7.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto urheilun oikeusturvalautakunnan sääntömuutosesityksestä

21.6.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto kansalaisaloitteesta nollasopimukset kieltävästä laista

11.4.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto arpajaislain muuttamisesta

6.4.2016

Valon lausunto yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

15.3.2016

Olympiakomitean ja Valon lausunto verotusohjeesta yleishyödyllisille yhteisöille


2015

30.11.2015
Suomen Olympiakomitean lausunto Hernesaaren purjehduskeskuksen kaavallisen mahdollistamisen puolesta

30.11.2015
Valon ja Olympiakomitean lausunto nuorisolain uudistamisesta

23.11.2015

Suomen Olympiakomitean lausunto koskien liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaa 2016 – 2019

6.11.2015
Valon ja Olympiakomitean lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

9.4.2015
Valon ja Suomen Olympiakomitean lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien esitystä asetukseksi liikunnan edistämisestä

22.1.2015
Valon lausunto sisäministeriölle luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020