Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Olympia-Akatemia

Olympiakasvatus

Suomen Olympia-Akatemia edistää olympialiikkeen eettisiä ja kasvatuksellisia arvoja.

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on asettanut kansallisten olympiakomiteoiden tehtäväksi kehittää ja suojata olympialiikettä omissa maissaan. Olympialiikkeen kehittämisellä KOK tarkoittaa olympia-aatteen tunnetuksi tekemistä, sen perusarvojen, kuten reilun pelin, yhteishengen ja suvaitsevaisuuden, toteuttamista kaikilla elämän aloilla sekä urheilun ja liikunnan kasvatuksellisten arvojen edistämistä

Tämän tehtävän Suomen Olympiakomitea on antanut vuonna 1987 perustamalleen Suomen Olympia-Akatemialle.

Missio

Olympia-aate on elämänfilosofia, joka näkyy meidän jokapäiväisessä elämässä ja niissä valinnoissa, joita päivittäin teemme pyrkiessämme kohti liikkuvinta kansakuntaa.

Näitä valintoja ovat:
• Liikuntakulttuurin arvostuksen lisääminen
• Yhteisöllisyyden lisääminen
• Olympiahistorian tunnetuksi tekeminen
• Myönteisten mielikuvien edistämien
• Suomalaisten olympiamenestyksen ja –tietämyksen turvaaminen tulevaisuudessa
• Olympiakasvatuksen arvostuksen lisääminen

Keskeiset tehtävät ovat:
• Olympiakasvatus perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja seuratyössä
• Olympia- ja paralympiapäivä -ohjelma
• Seminaarit ja koulutustilaisuudet kotimaassa ja Kreikan Olympiassa

Olympiapäivä

Maailmanlaajuista olympiapäivää vietetään olympialiikkeen perustamispäivänä 23. kesäkuuta. Tapahtuman avulla halutaan tuoda esille olympismin arvoja ja rohkaista kaikenikäisiä ihmisiä liikkumaan.

Olympiapäivää on vietetty vuodesta 1948 lähtien. Nykyisin lähes 200 kansallista Olympiakomiteaa ympäri maailmaa järjestää Olympiapäivänkunniaksi erilaisia tapahtumia. Perinteisin tapahtumista on Olympiapäivän juoksu, jonka järjestäminen on useissa maissa muodostunut jo traditioksi. Liikuntatempausten lisäksi päivän kunniaksi järjestetään esimerkiksi musiikkikonsertteja ja koulutusseminaareja.
Suomessa olympiapäivää voidaan viettää helmi-syyskuun aikana.

Kansainvälinen Olympia-Akatemia

Asiantuntijaryhmä kaudella 2017 -2020

Jukka Karvinen, OK
Laura Tast, OK
Katja Saarinen , Paralympiakomitea
Susanna Sokka, SUEK
Aleksi Valta, lajiliitot
Tobias Karlsson, FSI
Oskar Breilin, koulut
Heli Valkama, urheiluopistot
Petri Haapanen, pj

Sähköposti:
petri.haapanen@olympiakomitea.fi
olympic.academy(a)olympiakomitea.fi