Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa

Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa tarkoittaa harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille sukupuolesta riippumatta. Se tarkoittaa turvallista ja syrjimätöntä ympäristöä, jossa jokainen voi haastaa itsensä, edistää terveyttä ja saada merkityksellisiä kokemuksia.  

Moninaisuus liikunnan ja urheilun joka tasolla tuo erilaisia näkökulmia ja osaamista toimintaan sekä samaistuttavia roolimalleja niin seuran harjoituksiin kuin urheilun huipulle.

Tasa-arvonäkökulman mukaan tuominen avaa seurassa ja lajissa ovet uusille harrastajille ja toimijoille.

Tasa-arvo näkyy esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kenelle harrastus- ja kilpailutoimintaa järjestetään
 • miten eri urheilijoita tai ryhmiä tuetaan ja kannustetaan
 • millaisia tiloja, vuoroja ja avustuksia urheilijat tai ryhmät saavat
 • paljonko eri urheilijat tai ryhmät saavat näkyvyyttä (esim. seuran viestintä, media)
 • miten urheilijoiden kanssa toimittaessa puhutaan (esim. tytöttely, pojat ei itke)
 • ketkä seuraa tai lajiliittoa johtavat ja ketkä valmentavat
 • miten syrjivään tai häiritsevään käyttäytymiseen puututaan

Työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen

Askelmerkkejä ja toimenpiteitä tasa-arvotyössä

 • Naisten osallistumisen lisääminen järjestötoimintaan, johtamiseen ja urheiluun
  LiikunNaiset-verkoston toiminta, Vaikuttajapolku, Arvokeskustelun herättäminen (Reilu Peili), yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu
 • Tasa-arvotyön tietämyksen hallinta
  Liikuntajärjestöjä koskevan tietopohjan kehittäminen ja keskeisimpien materiaalien kokoaminen
 • Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy
  Menettelyohjeiden päivittäminen ja järjestöjen tukeminen ennaltaehkäisevässä työssä

Tasa-arvotyön valinnat pohjautuvat seuraaviin kansainvälisiin suosituksiin:

IWG Legacy Document: Helsinki calls the world of sport to LEAD THE CHANGE, BE THE CHANGE

Gender Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions 2014 – 2020

27%

urheilujohtajista on naisia. (Tiedot koottu jäsenjärjestöjen verkkosivuilta 2015, pj, tj ja hallituksen jäsenet)