Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Varhaiskasvattajille

Liikuntaleikkikoulu on asiantuntijoiden tekemä alle kouluikäisten lasten monipuolinen ja laadukas liikuntaohjema liikunnan harrastustoimintaan. Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii motorisia perustaitoja, leikinomaisesti ja lapsilähtöisesti.

Liikuntaleikkikoulu soveltuu hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osaksi päiväkodin omaa liikuntasuunnitelmaa ja Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman toteuttamiseen.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Liikuntaleikkikoulun materiaaleja voi käyttää monella tavalla. Liikuntaleikkikoulun valmiita tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan, tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Liikuntaleikkikoulun avulla voidaan taata tavoitteellisen liikuntakasvatuksen toteutus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Liikuntaleikkikoulussa harjoitellaan motorisia perustaitoja monipuolisesti ja systemaattisesti.

 

Liikuntaleikkikoulun materiaalit saa käyttöön käytyään Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen.

Katso lisätietoja kohdasta “Miten mukaan?“.  Olympiakomitean verkkokaupasta voi lisäksi tilata Liikuntaleikkikoulun kotitehtävävihkoja lapsille (suomen- ja ruotsinkieliset).

Liikuntaleikkikoulu tukee varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttamista varhaiskasvatuksessa.

Liikuntaleikkikoulu -toimintaa järjestäville varhaiskasvattajille:

Olympiakomitean verkkokaupasta tilattavat lisämateriaalit

  • 4-5 -vuotiaiden kotitehtävävihko
  • Perheliikkariin ja 6 -vuotiaille Liikkari-passi
  • Sykkivät Sydämet -musiikkikokoelma lasten liikuntamusiikeista
80-90%

alle kouluikäisistä lapsista ei liiku suosituksiin nähden riittävästi.