Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Seuran hallinnon ja johtamisen koulutukset

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen tai jaostojohtokunnan jäsenen, päätoimisen- tai osa-aikaisen työntekijän ja seuran eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi.

Hallinnon yleiset koulutukset

Aluejärjestöjen koulutukset

Aluejärjestöt tarjoavat kaikkien lajien seuratoimijoille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat kehittämään seuran toimintaa.

Tällä hetkellä tarjolla olevia koulutussisältöjä (kts. alla koulutusten esittelyt): 

 • Hyvän seuran hallinto
 • Hyvän seuran verotus
 • Hyvän seuran viestintä
 • Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa
 • Urheilun johtaminen hyvässä seurassa
 • Hyvä seura työnantajana
 • Urheiluseuran rekrytointikoulutus
 • Urheiluseuran varainhankintakoulutus

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia seurajohdolle, näitä voi tiedustella suoraan liikunnan aluejärjestöiltä. Lisäinfoa Rainer Anttila, rainer.anttila@olympiakomitea.fi

Maksuttomia verkkokoulutuksia

Seura työnantajana on maksuton verkkokoulutus, jonka avulla seura voi perehtyä työnantajaroolin mukanaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin. Verkkokoulutukseen on koottu selkeä kokonaisuus, josta selviää, mitä seuran tulee tehdä ennen kuin valitsee työntekijän ja tekee työsopimuksen. Mitkä asiat kuuluvat työsuhdevelvoitteisiin ja mitä pitää tehdä, kun seurassa on työntekijä tai jos työsuhde päättyy. Koulutuksen kesto n. 20 min.

Seurojen taloushallinnon koulutus on verkkokoulutus. Verkkokoulutus koostuu kuudesta n. 10-15 min opintojaksosta. Koulutussisällöt ovat yhdistyksen talouden suunnittelu, periaatteet sekä säännöt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta, talouden toteutus ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös ja hyvä hallintotapa. Koulutus sopii hyvin seurojen hallitusten jäsenille sekä pää- ja ototoimisille taloushallinnon vastuuhenkilöille.

Seuran toiminnan perusta on hyvin hoidettu hallinto, joka varmistaa, että toiminta perustuu oikeisiin asioihin.  Hallinnon verkkokoulutus joka sopii kaikille, jotka ovat vastuussa seuran toiminnasta. Koulutus on maksuton ja kesto n. 15 min. Erityisesti suosittelemme kurssia seuran hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.

Koulustussisältöjen kuvaukset:

Hyvän seuran hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.

Hyvän seuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille

Hyvän seuran viestintä

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

Hyvä seura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Urheiluseuran rekrytointikoulutus

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana paneudutaan seuran rekrytointisuunnitelmaan.

Urheiluseuran varainhankintakoulutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja koulutus on muotoiltavissa tarpeen ja tavoitteen mukaan. Jokainen seura voi itse päättää, mitä koulutukseen sisältyviä näkökulmia ja työkaluja se haluaa omassa työssään hyödyntää.

Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada seura pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta ja nähdä seuran kiinnostavuus sekä arvo yhteistyökumppanien ja sidosryhmien silmin.  Koulutus sisältää materiaalia seuran oman tarpeeseen.  Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä.

Koulutuksen osiot ovat: Ennakkotehtävä, aloituslähijakso, verkossa itsenäisesti toteutettavat kuusi osiota sekä päätöslähijakso. Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin asioihin: Varainhankintakanavat, palvelut, tuotteistaminen, yhteistyö & kumppanuus, liiketoimintamalli, myyntityö ja kehittäminen.


Muut hallinnon koulutukset

MOI! Miten Osallistaa ja Innostaa nuoria seuratoimintaan (2 h)
Osallistava työpaja on suunnattu seurojen nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on osallistaa nuoret kehittämään seuroissa toimintaa ikäryhmäänsä kiinnostavaksi aikuisten tuella. Työpajassa jokainen tekee suunnitelman oman suunnitelmansa aiheesta. Lisätietoja lähimmästä aluejärjestöstäsi.

Urheilumerkonomi koulutus
Markkinointi-instituutissa on mahdollista opiskella urheilualan toimijoille räätälöidyssä
merkonomitutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa. Urheiluseuroille ja -organisaatioille kohdennettua liiketalouden koulutusta on toteutettu vuodesta 2011 lähtien ja opiskelijoita on ollut mukana mm. urheiluseuroista sekä laji- ja urheiluliitoista. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Faros Groupin kanssa. Koulutus voidaan suurella todennäköisyydellä toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin kustannukset ovat 58 € / osallistuja. Lue lisää: http://www.farosgroup.fi/

Järjestöjohtamisen koulutus – johtamisen erikoisammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Koulutusohjelma on tarkoitettu järjestöissä (seuroissa, liitoissa, aluejärjestöissä) toimiville. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan Johtamisen tai Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Koulutuksessa paneudutaan mm. Miten tasapainoilla tiukassa taloustilanteessa, miten johtaa järjestöä muutoksessa, miten vastata kasvaviin verkostoitumisodotuksiin ja kuinka tukea henkilöstöä näissä haasteissa? Lisäksi on huolehdittava myös itsensä johtamisesta ja oman johtajuuden kehittämisestä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Rastorin kanssa.
Lue lisää: http://www.rastor.fi/jarjestojohtamisen-koulutusohjelma

Koulutus voidaan suurella todennäköisyydellä toteuttaa oppisopimuskoulutuksena ja siitä veloitetaan mahdollinen opiskelijamaksu, joka vaihtelee oppisopimustoimijasta riippuen. Osallistuminen ilman tutkinnon suorittamista maksaa 3 400 euroa + alv.

Järjestön palvelumuotoilu – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Koulutusohjelma on tarkoitettu järjestöissä (seuroissa, liitoissa, aluejärjestöissä) toimiville. Koulutusohjelmassa on samalla mahdollisuus suorittaa arvostettu Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Miten palvelu muotoillaan ideasta asiakkaalle merkitykselliseksi palveluksi? Koulutuksessa saa uutta osaamista palvelumuotoiluun ja sen systemaattiseen kehittämiseen. Lisäksi paneudutaan palvelumuotoilu- ja Lean -työkalujen hyödyntämiseen arvon luonnissa sekä käytännön työkalujen käyttöön asiakasymmärryksen kehittämiseksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Rastorin kanssa. Lue lisää: https://www.rastor.fi/jarjeston-palvelumuotoilu
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja siitä veloitetaan mahdollinen opiskelijamaksu, joka vaihtelee oppisopimustoimijasta riippuen. Osallistuminen ilman tutkinnon suorittamista maksaa 3400 euroa + alv.

 

Lisää liikettä pääyhteistyö­kumppanit

                
                   veikkaus_vaakalogo_white_rgb

                
                   op_logo_vasen_negatiivi_comporessed
Huippu-urheilun pääyhteistyö­kumppanit

                
                   veikkaus_vaakalogo_white_rgb

                
                   finnair_logo_white_compressed

                
                   icepeak-logo-text-rgb-white_compressed

                
                   toyota_v_white_rgb

                
                   Aava Virta logo nega

                
                   Energiayhtiö St1:n logo