Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Seuran hallinnon ja johtamisen koulutukset

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen tai jaostojohtokunnan jäsenen, päätoimisen- tai osa-aikaisen työntekijän ja seuran eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi.

 

Maksuttomia verkkokoulutuksia

Seuran toiminnan perusta on hyvin hoidettu hallinto. Verkkokurssilla perehdytään seuran hyvään hallintoon ja yhdistystoiminnan perusperiaatteisiin. Kurssi on suunnattu kaikille seuratehtävissä toimiville, etenkin seuran hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Kurssi on maksuton ja sen kesto on noin 15 minuuttia. Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Seura työnantajana on maksuton verkkokurssi seuroille, jotka ovat palkkaamassa työntekijää työsuhteeseen. Kurssin avulla seura voi perehtyä työnantajaroolin mukanaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin. Kurssi on suunnattu seurahallinnossa toimiville ja kaikille, jotka haluavat oppia työnantajaa sitovista velvoitteista. Kurssin kesto on noin 20 min. Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Seurojen taloushallinnon koulutus on verkkokoulutus. Verkkokoulutus koostuu kuudesta n. 10-15 min opintojaksosta. Koulutussisällöt ovat yhdistyksen talouden suunnittelu, periaatteet sekä säännöt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta, talouden toteutus ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös ja hyvä hallintotapa. Koulutus sopii hyvin seurojen hallitusten jäsenille sekä pää- ja osatotoimisille taloushallinnon vastuuhenkilöille.

 

Hallinnon yleiset koulutukset

Aluejärjestöjen koulutukset

Aluejärjestöt tarjoavat kaikkien lajien seuratoimijoille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat kehittämään seuran toimintaa.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia seurajohdolle, näitä voi tiedustella suoraan liikunnan aluejärjestöiltä.

Lisätietoa: Rainer Anttila, rainer.anttila@olympiakomitea.fi

Koulutussisältöjen kuvaukset:

Hyvän seuran hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.

Hyvän seuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille

Hyvän seuran viestintä

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

Hyvä seura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Urheiluseuran rekrytointikoulutus

Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana paneudutaan seuran rekrytointisuunnitelmaan.

Urheiluseuran varainhankintakoulutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja koulutus on muotoiltavissa tarpeen ja tavoitteen mukaan. Jokainen seura voi itse päättää, mitä koulutukseen sisältyviä näkökulmia ja työkaluja se haluaa omassa työssään hyödyntää.

Koulutuksen tärkeimpiä tavoitteita on saada seura pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta ja nähdä seuran kiinnostavuus sekä arvo yhteistyökumppanien ja sidosryhmien silmin.  Koulutus sisältää materiaalia seuran oman tarpeeseen.  Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä.

Koulutuksen osiot ovat: Ennakkotehtävä, aloituslähijakso, verkossa itsenäisesti toteutettavat kuusi osiota sekä päätöslähijakso. Koulutuksessa perehdytään mm. seuraaviin asioihin: Varainhankintakanavat, palvelut, tuotteistaminen, yhteistyö & kumppanuus, liiketoimintamalli, myyntityö ja kehittäminen.