Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Seuran hallinnon ja johtamisen koulutukset

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen tai jaostojohtokunnan jäsenen, päätoimisen- tai osa-aikaisen työntekijän ja seuran eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi.

 

Maksuttomia verkkokoulutuksia

 

Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa -webinaarisarja 2023

Webinaarisarjassa annetaan vastauksia siihen, minkälaista on laadukas ja vastuullinen urheiluseuratoiminta digiajassa? Miten turvata seuran toimintaedellytykset muuttuvassa maailmassa? Webinaareissa Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijat ja vierailevat ammattilaiset keskustelevat, sparraavat ja kouluttavat seuran taloushallinnon, tietosuojan, markkinoinnin, tiedolla johtamisen sekä seuran laadun kehittämisen ammattilaisiksi.

Seuran hallinnon verkkokurssi

Seuran toiminnan perusta on hyvin hoidettu hallinto. Verkkokurssilla perehdytään seuran hyvään hallintoon ja yhdistystoiminnan perusperiaatteisiin. Kurssi on suunnattu kaikille seuratehtävissä toimiville, etenkin seuran hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. Kurssi on maksuton ja sen kesto on noin 15 minuuttia. Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Seura työnantajana -verkkokurssi

Seura työnantajana on maksuton verkkokurssi seuroille, jotka ovat palkkaamassa työntekijää työsuhteeseen. Kurssin avulla seura voi perehtyä työnantajaroolin mukanaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin. Kurssi on suunnattu seurahallinnossa toimiville ja kaikille, jotka haluavat oppia työnantajaa sitovista velvoitteista. Kurssin kesto on noin 20 min. Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin.

Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus

Seurojen taloushallinnon koulutus on verkkokoulutus. Verkkokoulutus koostuu kuudesta n. 10-15 min opintojaksosta. Koulutussisällöt ovat yhdistyksen talouden suunnittelu, periaatteet sekä säännöt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta, talouden toteutus ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös ja hyvä hallintotapa. Koulutus sopii hyvin seurojen hallitusten jäsenille sekä pää- ja osatotoimisille taloushallinnon vastuuhenkilöille.

 

Hallinnon yleiset koulutukset

Aluejärjestöjen koulutukset

Aluejärjestöt tarjoavat kaikkien lajien seuratoimijoille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat kehittämään seuran toimintaa.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat myös erilaisia räätälöityjä koulutuksia ja tilaisuuksia seurajohdolle, näitä voi tiedustella suoraan liikunnan aluejärjestöiltä.

Lisätietoa: Liikunnan aluejärjestöt

Koulutussisältöjen kuvaukset:

Urheiluseuran hallinto
Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Teemoina ovat muun muassa päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa

Urheiluseuran verotus
Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Käsittelyssä on muun muassa urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille.

Urheiluseura työnantajana
Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana -koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet. Lisäksi annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.

Urheiluseuran viestintä
Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään niin viestin lähettäjänä kuin viestin vastaanottajana.

Urheiluseuran rekrytointi
Vastuulliset, osaavat ja innostuneet toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin. Koulutuksen aikana työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on, että seuran kiinnostavuus ja arvo nähdään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin.

Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Urheiluseuran vastuullisuus
Vastuullisuuskoulutuksessa perehdytään urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja peilataan teemoja oman seuran toimintaan. Koulutus antaa hyvät askelmerkit seuran vastuullisuusohjelman luomiseen.

Harrastamisen edistäminen – kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus
Kohderyhmänä kunnat, liikunta -ja urheiluseurat, jotka vastaavat harrastamisen Suomen mallin hallinnollisista asioista omassa organisaatiossaan.

Koulutus on suunniteltu helpottamaan urheiluseurojen ja kunnan yhteistoimintaa. Tavoitteena on synnyttää ymmärrys lainsäädännön vaikutuksista rekisteröityneen yhdistyksen ja julkisen toimijan yhteistyöhön. Koulutuksessa käsitellään työlainsäädännön vaikutuksia, vastuukysymyksiä, verotusta harrastustoiminnassa sekä sopimusteknisiä asioita.