Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
Tähtiseurat-verkkopalveluun

Tähtiseurat

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Seuratoiminta on suomalaisen urheilun keskeisin vahvuus. Kehitämme sitä aktiivisesti Tähtiseura-ohjelman avulla, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma laatuohjelma. 

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti. 

Tähtimerkki

Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Osa-alueita eli kohderyhmiä on kolme: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki)aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheilijat (sininen tähtimerkki). Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin. Tähtiseuralla voi olla useamman kuin yhden osa-alueen tähtimerkki. 

Tähtimerkin saaneet seurat muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. 

Tähtiseura-verkkopalvelu

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Maksuttomassa palvelussa urheiluseurat  voivat kehittää toimintaansa itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditoinnissa. Verkkopalvelu toimii osana Suomisport-palvelua. Tutustu tästä Suomisport-palveluun >

 

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Tähtiseuroja on jo 577, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 562 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 109 seuraa – 25 lajia
  • Huippu-urheilu: 18 seuraa – 3 lajia
Yli 90 %

seuroista pitää Tähtiseura-prosessia hyödyllisenä välineenä seurojen kehittymiseen.