Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Vastuullinen seura

Vastuullinen urheiluseura noudattaa toiminnassaan urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Nämä toimivat koko urheiluyhteisöä sitovana eettisenä ohjeistona ja raamina vastuullisuustyölle. Tutustu tarkemmin reilun pelin ihanteisiin ja urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.

Seuratoiminnan vastuullisuuden osa-alueita ovat:

Hyvä hallinto

Seuran toiminta herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Seuran säännöt ja määräykset ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Turvallinen toimintaympäristö

Jokaisen seurassa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Lisäksi liikunnan ja urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisen kohtelun ja sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla lähtökohtana seuratoiminnassa. Kaikki saavat yhtäläisesti harrastaa, kilpailla, vaikuttaa ja näkyä, eikä ketään syrjitä.

Seuran tulee aktiivisesti edistää yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua.

Ympäristö ja ilmasto

Seuratoiminnassa on otettava huomioon ympäristövastuu ja mahdollisuuksien mukaan vaikutettava ympäristökuormituksen vähentämiseen. Tapahtumien ympäristönäkökulmien huomioiminen ja harrastusmatkojen kulkutapojen kehittäminen ovat urheilun ja liikunnan keskeisiä ympäristöhaasteita.