Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tähtiseuroille

Tähtiainesta 

Mahtavaa, olet Tähtiseurassa! Tähtimerkin saaneiden seurojen määrä kasvaa jatkuvasti ja yhteisö laajenee. Laatuohjelman puitteissa tehty työ on toivottavasti luonut seuraanne jatkuvan kehittämisen kulttuurin ja innon yhteiselle tekemiselle.

Kun Tähtiseura on auditoitu ensimmäistä kertaa, voi seura yhä jatkaa toiminnan kehittämistä. Tähtiseura-verkkopalvelussa on työkalu nimeltä Tavoitetaulu, jonka avulla seura voi asettauusia kehityskohteita tai suunnitella auditoinnissa ja sitä edeltäneessä itsearviointityössä esiin tulleiden kehittämiskohteiden eteenpäin viemistä. Taulun avulla on helppo tehdä seuralle vuositarkistus eli pysähtyä yhdessä tarkastelemaan seuran kehityskohteiden etenemistä auditointien välisinä vuosina.

Kehittämistyön tekeminen yhdessä vie seuran toimintaa sujuvasti eteenpäin!

Seuraan kannattaa perustaa kehittämistiimi, jonka tavoitteena on innostaa ja innostua sekä varmistaa, että seura kulkee läpi polun Tähtiseuraksi. Tiimi tuo prosessiin seuran eri toimijoiden ja toimintojen näkökulmia ja varmistaa, että seura varmasti hyötyy prosessista. Suosittelemme, että tiimissä on vähintään 3-5 henkilöä toiminnan eri osa-alueilta. Mukana on hyvä olla vähintään yksi valmennuksen/ohjauksen edustaja ja yksi johdon edustaja.

Auditointi 

Tähtimerkin saaneen seuran toiminta auditoidaan kolmen vuoden välein. Auditointia edeltävään kehittämistyöhön sisältyy itsearviointia, johon kannattaa varata riittävästi aikaa. Suosittelemme varaamaan vähintään 1–3 kuukautta tähän vaiheeseen. Uudelleenauditoinnista vastaa seuran oma lajiliitto. 

Tähtimerkki 

Tähtimerkki on Tähtiseurojen käyttöön tarkoitettu tunnus, jonka avulla seuran on helppo viestiä tähteydestään. Merkin systemaattinen käyttö viestinnässä ja markkinoinnissa kasvattaa Tähtimerkin vaikuttavuutta ja merkitystä seuratoiminnasta kiinnostuneiden keskuudessa. Tähtimerkki kertoo laadukkaasta seuratoiminnasta, joten sitä kannattaa mainostaa.