Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Valmentaminen ja ohjaaminen

Monipuolinen ja laadukas seuratoiminta sekä huippu-urheilu tarvitsevat osaavia valmentajia ja ohjaajia

“Menestyvä valmentautuminen” ohjaa jäsenjärjestöjen ja muun urheiluverkoston kehittämistyötä koko urheilijan ja liikkujan polun matkalla. Valmennusosaamista kehitetään Valmennusosaajien verkostoissa, joissa on lajiliittoja, urheiluopistoja, liikunnan aluejärjestöjä, korkeakoulujen edustajia, Suomen Valmentajat ry sekä kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus.

Valmennusosaamisen kehittämisessä tavoitteena on, että urheilijan polun eri vaiheissa tehdään oikeita asioita lasten liikunnan, valintavaiheen sekä huippuvaiheen laatutekijöiden mukaan.  Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet (VOK) luovat raamin eri tasojen koulutuksille. Kehitystyössä korostuvat kohderyhmien tarpeiden huomioiminen, kouluttajien osaamisen kehitys ja koulutusmenetelmien, -prosessien sekä digitaalisten oppimisympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen.

Valmennusosaamista tuetaan mm. laatu- ja arviointityöllä. Lasten ja nuorten toiminnan linjausten ja kehitysalueiden edistäminen antaa työkaluja suomalaisen valmennusosaamisen mallin edistämiselle. Urheiluakatemiaohjelma ja huippu-urheilun osaamisohjelma edistävät etenkin valinta ja huippuvaiheen valmentajien, ohjaajien ja asiantuntijoiden osaamista.