Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.01.2022 | Seuratoiminta | Artikkeli

Tähtiseura-ohjelman auditointi on seuran tähtihetki – ”Auditointitilaisuus on ennen kaikkea vuoropuhelua seuran kanssa”

Tähtiseura-laatuohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kehittämä laatuohjelma, joka tukee seuratoiminnan menestystä ja elinvoimaisuutta. Laatuohjelma auttaa seuroja ottamaan edistysaskeleita toimintansa kehittämisessä.

Tähtiseura-ohjelman verkkopalvelussa seurat pääsevät arvioimaan toimintaansa, löytämään vahvuuksiaan ja tunnistamaan kehittämiskohteitaan. Verkkopalvelusta seurat saavat käyttöönsä runsaan työkalupakin kehittämisen polulleen. Tähtiseura-matkallaan seura peilaa toimintaansa ohjelman laatutekijöihin. Kun seura täyttää ohjelman laatutekijät, myönnetään seuralle Tähtimerkki.

Tähtiseura-polun yksi merkkipaalu on seuran auditointitilaisuus. Auditointi tehdään, kun seura on täyttänyt itsearviointilomakkeen laatutekijöistään Tähtiseura-verkkopalvelussa. Itsearvioinnin pohjalta tehtävän auditoinnin tavoitteena on kartoittaa sekä seuran toiminnan vahvuuksia että mahdollisia kehityskohteita. Viime vuonna auditoitiin lähes 150 urheiluseuraa.

Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijan Eija Alajan mukaan auditoinneissa huomio halutaan kohdentaa seuran kehityskohteiden lisäksi myös seuran onnistumisiin.

– Auditoinnissa seura pääsee keskustelemaan toiminnastaan ulkopuolisten auditoijien kanssa ja saa samalla vinkkejä toiminnan edistämiseen myös jatkossa, taustoittaa Alaja.

Auditointi avointa vuoropuhelua seuran ja auditoijien kesken

Auditointitilaisuuteen osallistuu seuran toimijoiden lisäksi tyypillisesti lajiliiton ja alueen seurakehittäjä.

Viime vuonna kolme Tähtimerkkiä saavuttaneen Seinäjoki Crocodilesin auditointiin osallistuivat poikkeuksellisesti sekä Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Heikki Halttunen että Cheerleadingliiton seurakehittäjä Niklas Hagel. Auditoinnit järjestetään pääsääntöisesti lajeittain, mutta myös useamman lajin auditointeja voidaan järjestää – kuten Seinäjoki Crocodilesin tapauksessa.

Auditoinnin myötä seinäjokelainen seura sai lasten ja nuorten Tähtimerkin sekä amerikkalaisesta jalkapallosta että cheerleadingista. Lisäksi seura saavutti aikuisliikunnan Tähtimerkin amerikkalaisesta jalkapallosta.

Sekä Halttunen että Hagel näkevät tärkeänä sen, että auditointitilaisuus on seuroille mielekäs tapahtuma.

– Auditoinnin tarkoituksena ei ole arvostella seuraa. Emme tule kertomaan, mitä vielä puuttuu tai mitä pitäisi tehdä toisin. Auditoijien tehtävä on ennen kaikkea tukea ja kannustaa seuraa tämän kehittämistoimenpiteissä, Halttunen summaa.

Hagel komppaa Halttusta.

– Auditointitilaisuus on ennen kaikkea vuoropuhelua seuran kanssa. Koen tilaisuuden tärkeimpänä tavoitteena sen, että seuran tilanteesta päästään keskustelemaan avoimesti seuran kanssa. Seura avaa näkemyksiään nykytilastaan ja me pystymme asiantuntijoina tarjoamaan ulkopuolista näkemystä tähän, Hagel kuvaa.

Auditointitilaisuus oppimisen paikka – seuran ei tarvitse tavoitella täydellisyyttä

Seinäjoki Crocodilesin puheenjohtaja Jari Jalava näki auditointilaisuuden antoisana ja opettavaisena.

– Keskustelua käytiin auditoijien kanssa avoimesti ja hyvässä hengessä. Auditointi toi esiin konkreettisesti seuramme onnistumisia ja toimenpiteitä aina valmennuksesta seuramme harjoitteluolosuhteisiin. Tämä on kannustanut ja motivoinut kehittämään toimintaa yhä eteenpäin, Jalava kertoo.

Jalavan mielestä Tähtiseura-ohjelma valmistaa seuraa jo alusta lähtien hyvin kohti auditointia. Seura tarkastelee toimintaansa läpi Tähtiseura-polun.

– Toimenpiteiden kirjaaminen auttaa hahmottamaan, mitä olemme jo tehneet ja mitä pitää vielä työstää. Auditointitilaisuuden kannalta on hyvä, että seuran toimijat perehtyvät itsearviointilomakkeeseen ja osaavat kertoa auditoijille kattavasti seuran toiminnasta.

Jalavan mukaan myös keskeneräisyyden tunnistaminen on tärkeää.

– Auditointitilaisuus on hyvä oppimisen paikka. Keskustelu lajiin erikoistuneiden tahojen kanssa on silmiä avaavaa ja heiltä saa apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Vaikka seura ei välittömästi saisikaan auditointitilaisuuden päätteeksi Tähtimerkkiä, ei tehty työ ole missään nimessä mennyt hukkaan. Auditoijat antavat hyvää sparria jatkotoimenpiteisiin ja neuvovat, mitä voi vielä kohentaa, Jalava summaa.

Itse auditointitilaisuutta on Jalavan mukaan turha jännittää.

– Uskon, että monien seurojen on mahdollista saavuttaa Tähtimerkki. Kun porukka on hyvä ja seurayhteisö on valmis laittamaan prosessiin aikaa, on varmasti monilla täydet edellytykset merkkiin. Prosessia ei kannata kiirehtiä, eikä auditointitilaisuutta tarvitse jännittää.

Seinäjoki Crocodilesissa yhteiset arvot ohjaavat seuran harrastustoimintaa niin cheerleadingin kuin amerikkalaisen jalkapallon saralla. Kuva: Salla Leinonen.

Tähtimerkki on osoitus laadukkaasta ja vastuullisesta seuratyöstä

Halttunen ja Hagel kannustavat seuroja tulemaan auditointiin rohkein mielin.

– Auditointiin ei kannata suhtautua liian itsekriittisesti. Seuran toiminnan ei tarvitse olla täydellistä. Mikäli auditoinnissa nousee esiin olennaisia kehitettäviä toimenpiteitä, laaditaan näille seuraavat askeleet yhdessä seurakehittäjien tuella, Hagel avaa.

Auditoinnin jälkeisten toimenpiteiden kannalta Halttunen näkee hyvänä toimien konkretisoimisen ja aikatauluttamisen.

– Seura-arki on usein hyvin kiireistä ja kehittämistoimenpiteet saattavat herkästi jäädä taka-alalle. Usein asetamme yhdessä jatkotoimenpiteille selkeät aikaraamit ja pohdimme seuran sisäisiä vastuualueita. Haluamme tarjota apuamme siinä, että seura kehittyy myös tulevaisuudessa.

Tähtimerkin myöntämisen Halttunen ja Hagel näkevät seuralle palkintona pitkäjänteisestä työstä.

– Auditointia kuvataan osuvasti seuran Tähtihetkeksi. Se on osoitus siitä, että seura on tehnyt jo tähän mennessä loistavaa työtä ja toimii vastuullisena suunnan näyttäjänä liikunnan ja urheilun kentällä – kuten Seinäjoki Crocodiles, Hagel kiteyttää.

 

Tutustu Tähtiseura-ohjelmaan:

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Artikkelikuva: Markku Ylikoski

Lue lisää aiheesta