Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
01.12.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Suomen Olympiakomitean syyskokoustiedote

Suomen Olympiakomitean vuosikokous järjestettiin 1.12. Helsingissä. Syyskokous vahvisti Suomen Olympiakomitea ry:n talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Ensi vuoden talousarvion loppusumma on 9,728 miljoonaa euroa. 

Vuosikokouksen avauspuheenvuorossaan Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori otti kantaa liikunnan ja urheilun ajankohtaiseen tilanteeseen.

-Haastavien aikojen keskellä Suomi tarvitsee enemmän liikettä ja liikuntaa. Tähän vaikuttavat ainakin koronan perintö, liikkumattomuuden ja segregaation paheneminen sekä orastavat taloushaasteet.

-Energiakriisin keskellä liikunnan harrastamisen hinnannousujen hillitsemiseksi tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä. Urheiluliikkeen omien toimien ohella tarvitsemme julkisen sektorin tukea, jottei liikuntapaikkoja suljettaisi ja jotteivat lapset putoaisi harrastusten parista. Ylimitoitettujen koronasulkujen kielteiset vaikutukset seuraavat mukanamme vielä pitkään. Tällä maalla ei olisi varaa tehdä nyt uudelleen samanlaista virhettä, Vapaavuori linjasi.

Olympiakomitean roolista liikunnan ja urheilun kattojärjestönä Vapaavuori totesi, että Olympiakomitean pitää yhä paremmin pystyä osoittamaan, että se elää ajassa tämän 2020-luvun vaatimusten mukaisesti ja tekee koko yhteiskunnan kannalta hyödyllistä työtä.

-Tämä edellyttää johtamisen ja toimintatapojen modernisoimista sekä avautumista muulle yhteiskunnalle. Ne molemmat ovat osin kivuliaita ja aikaa vieviä prosesseja, mutta olemme tänä syksynä aloittaneet laajan uudistumisprosessin ja sitoutuneet viemään sitä päättäväisesti eteenpäin, Vapaavuori sanoi.

Syyskokouksessa keskusteltiin säännöistä ja vastuullisuudesta

Syyskokous hyväksyi Suomen Wushu-liitto ry:n Olympiakomitean kumppanuusjäseneksi 1.12.2022 alkaen. Lisäksi syyskokouksessa käytiin lähetekeskustelu Olympiakomitean toimintasääntöjen päivittämisestä. Päätökset uusista toimintasäännöistä tehdään kevätkokouksessa 2023.

Syyskokouksessa kuultiin myös Olympiakomitean hallituksen vastuullisuusraportti ja tilannekatsaus Olympiakomitean toimintaa arvioineen BDO Oy:n raportin suositusten täytäntöönpanosta.

Olympiakomitea on laittanut kaikki suositukset toimeenpantaviksi ja raportoi asioiden edistymisestä säännöllisesti Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

-Olemme analysoineet omaa toimintaamme ja kuunnelleet ulkopuolisia suosituksia. Haluamme mennä eteenpäin vastuullisemmin ja modernimmin kuin aiemmin, ja siksi olemme päättäneet useita vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja uudistuksia, Vapaavuori sanoo.

Uudistusten seurauksena Olympiakomitean toimintasääntöjä päivitetään, Olympiakomitean hallitus on perustanut vastuullisuuden sparriryhmän ja Olympiakomitea on järjestänyt ja järjestää vastuullisuuskoulutuksia niin hallitukselle ja henkilöstölle kuin liikunnan ja urheilun verkostoillekin. Muita keskeisiä uudistuksia ovat whistleblowing -ilmoituskanavan perustaminen ja turvallisuus- ja häirintäyhdyshenkilöiden ryhmän kokoaminen sekä avoimuusrekisterin laatiminen.

Syyskokousta ennen järjestettiin liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteita ja yhteiskunnallista merkitystä käsitteleviä paneelikeskusteluja. Paneelien sisältöihin voi tutustua Olympiakomitean sivuilla.


Suomen Olympiakomitean toiminta- ja taloussuunnitelma 2023

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet 2023