Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
24.03.2023 | Olympiakomitea | Tiedote

Kansallinen toimintakykyohjelma tulevan hallitusohjelman kärkihankkeeksi – liikuntajärjestöt ehdottavat 200 miljoonan euron investointia

Liikuntajärjestöt vaativat tulevalta hallitukselta johtajuutta, tekoja ja investointeja, jotta tikittävä liikuntapommi saadaan purettua. Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Finlands Svenska Idrott, Liikunnan Aluejärjestöt ja Suomen Työväen Urheiluliitto esittävät tulevan hallitusohjelman kärkihankkeeksi poikkihallinnollista toimintakykyohjelmaa, jolla puututaan liian vähäiseen liikkumiseen kaikkien ministeriöiden toimesta. Ohjelman toteuttamiseksi liikuntajärjestöt esittävät yhteensä 200 miljoonan euron vuosittaisia lisäinvestointeja. Liikkumattomuus ja paikallaanolo aiheuttavat yhteiskunnalle yli 4,7 miljardin euron kustannukset vuosittain.

– Ilman toimintakykyä ei ole tulevaisuutta. Liikkumattomuus uhkaa suomalaisten työ- ja toimintakykyä sekä fyysistä ja henkistä kriisinkestävyyttä. Liikkumattomuuskriisi murentaa sote-järjestelmän kantokyvyn ja koko hyvinvointiyhteiskuntamme perustan. Siksi suomalaisten toimintakyvyn ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen on asetettava tulevan hallitusohjelman kärkihankkeeksi, jyrähtävät Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto, Paralympikomitean pääsihteeri Riikka Juntunen, Finlands Svenska Idrottin pääsihteeri Henrika Backlund, Liikunnan Aluejärjestöjen aluejohtajakollegion puheenjohtaja Aino-Maija Sirén ja Työväen Urheiluliiton pääsihteeri Riku Tapio.

Toimintakykyohjelmalla tulee olla valtioneuvostotasoinen johto ja poikkihallinnollinen ohjausmandaatti. Kansallista toimintakykyohjelmaa esitti tällä viikolla myös kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksia selvittänyt työryhmä.

– Suomi tarvitsee ryhtiliikkeen liikkumattomuuden ratkaisemiseksi. Kuntien liikuntapalveluiden, koulujen, liikunta-alan yritysten ja urheiluseurojen lisäksi liikkumattomuutta tulee ratkoa mm. työpaikoilla, terveyskeskuksissa, kutsunnoissa, laitosasumisessa, kaavoituksessa ja TE-toimistoissa. Jotta kriisi voidaan pysäyttää, meidän tulee toimia yhteiseen suuntaan vaikuttavasti ja poikkihallinnollisesti, painottavat järjestöt.

Tutustu tästä toimintakykyohjelmaan ja tarvittaviin investointeihin

Lisätietoja:

Taina Susiluoto, Olympiakomitean toimitusjohtaja,
taina.susiluoto@olympiakomitea.fi, 0503319832

Riikka Juntunen, Paralympiakomitean pääsihteeri
riikka.juntunen@paralympia.fi,  0400 340 091

Henrika Backlund, Finlands Svenska Idrottin pääsihteeri,
henrika.backlund@idrott.fi, 0406633269

Aino-Maija Sirén, Liikunnan Aluejärjestöjen aluejohtajakollegion puheenjohtaja,
aino-maija.siren@plu.fi, 0400268761

Riku Tapio, Työväen Urheiluliiton pääsihteeri
riku.tapio@tul.fi, 0503405550

 

Idrottsorganisationer vill se en investering på 200 miljoner euro för att främja funktionsförmågan – vi föreslår ett nationellt spetsprojekt i det framtida regeringsprogrammet

Idrottsorganisationerna kräver ledarskap, agerande och investeringar från den framtida regeringen för att desarmera den tickande bomben med för lite motion och rörelse i samhället. Finlands Olympiska Kommitté, Finlands Paralympiska Kommitté, Finlands Svenska Idrott, de regionala idrottsförbunden och Finlands arbetaridrottsförbund föreslår ett tväradministrativt kapacitetsprogram, som tar upp problemen med för lite fysisk aktivitet inom alla ministerier som ett tyngdpunktsprojekt i det framtida regeringsprogrammet. För att genomföra programmet föreslår idrottsorganisationerna ytterligare investeringar på totalt 200 miljoner euro årligen.

– Utan operativ förmåga finns det ingen framtid. Den fysiska inaktiviteten hotar finländarnas förmåga att arbeta och fungera samt deras fysiska och psykiska kriskapacitet. Den fysiska passivitetskrisen urholkar socialförsäkringssystemets bärförmåga och grunden för hela vårt välfärdssamhälle. Därför måste vi öka finländarnas funktionsförmåga och deras fysiska aktivitet genom ett tyngdpunktsprojekt i det framtida regeringsprogrammet, säger vd:n för Finlands olympiska kommitté Taina Susiluoto, generalsekreterare för Finlands Paralympiska Kommitté Riikka Juntunen, generalsekreterare i Finlands Svenska Idrott Henrika Backlund, ordförande för de regionala idrottsförbunden Aino-Maija Sirén och Riku Tapio, generalsekreterare för Arbetarnas Idrottsförbund.

Det operativa funktionsprogrammet bör ledas på regeringsnivå och ha ett tväradministrativt styrmandat. Det nationella funktionsförmågeprogrammet presenterades också i veckan av arbetsgruppen som undersökt kulturens och idrottens effekter på välmåendet.

– Finland behöver ett starkt ingripande för att lösa situationen med för lite rörelse. Utöver medverkan av kommunala idrottstjänster, skolor, företag och idrottsföreningar skall krisen med den fysiska inaktiviteten lösas genom insatser på arbetsplatser, vårdcentraler, uppbåd, institutionsboenden, i planläggningen och på TE-centraler. För att stoppa krisen måste vi agera i en gemensam riktning effektivt och tväradministrativt, framhåller organisationerna.

 

Mer information:

Taina Susiluoto, vd för Finlands Olympiska Kommitté
Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott
Riikka Juntunen, generalsekreterare för Finlands Paralympiska Kommitté
Aino-Maija Sirén, ordförande för de regionala idrottsförbunden
Riku Tapio, generalsekreterare för Arbetarnas Idrottsförbund