Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Hallitusneuvottelut: näin puolueet edistäisivät liikunnallista elämäntapaa

Hallitustunnustelija Petteri Orpo antoi perjantaina 14.4. eduskuntaryhmille kysymykset, joihin annettavien vastausten pohjalta lähdetään muodostamaan hallitusta. Yksi kysymyksistä oli Miten tukisitte liikunnallisen elämäntavan yleistymistä. Puolueet toimittivat tiistaihin 18.4. mennessä vastauksensa.

Suomen Olympiakomitea on tyytyväinen siihen, että lähes kaikkien eduskuntaryhmien antamissa ​​vastauksissa on liikuntaan liittyviä linjauksia. Vastauksissa on monipuolisesti mukana muun muassa arkiliikuntaa, liikunnan roolia sote-sektorilla ja seuratoimintaa sekä muuta harrastamista. Kokoomus, RKP ja KD ovat ehdottaneet poikkihallinnollista ohjelmaa liikunnan lisäämiseksi. Myös Olympiakomitea esittää tällaista ohjelmaa hallituksen kärkihankkeeksi.

Vihreiden ja RKP:n osalta liikunta oli läsnä myös laajemmin kuin liikuntakysymyksen vastauksessa. Liikuntakirjausten ohella monilla puolueilla oli esimerkiksi hyvinvoinnin tai työkyvyn edistämisestä kirjauksia, joihin liikunta voi kiinnittyä. Keskusta ilmoitti lyhyessä vastauksessaan jättäytyvänsä oppositioon.

Tässä ovat muiden eduskuntaryhmien liikuntaan liittyvät kirjaukset:

 

Kokoomus

Vakiinnutamme Liikkuvat-ohjelmien kokonaisuuden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi. Tarvitsemme Suomeen hallintorajat ylittävän liikuntapoliittisen toimintaohjelman.

Perussuomalaiset

Liikunnallinen elämäntapa opitaan perheissä lapsesta alkaen. Arkiliikuntaa ja liikunnallisuutta tulee tukea neuvolasta alkaen perheille ja lapsille luontaisissa arjen yhteisöissä. Koulupäivän yhteyteen tulee lisätä liikuntaa. Harrastustoiminta esimerkiksi urheiluseuroissa on erittäin tärkeää. Monenlaiset kustannuspaineet perheissä ovat vaikeuttaneet myös keskituloisissa perheissä lasten harrastamista.

SDP

SDP haluaa tasata harrastamiseen liittyvää eriarvoisuutta. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia on lisättävä ja harrastamisen kalleuteen pureuduttava. Tähän voidaan päästä mm. kohdistamalla seuratoiminnan kehittämistukea matalan kynnyksen harrastustoiminnan rakentamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydessä on oltava eri hallinnon tasojen välillä toimivat, yksilön kannalta sujuvat liikunnan palveluketjut sekä elintapaneuvonta.

Vihreät

Kaupunkiseutujen sisäisen kestävän liikenteen (lähijunat, raitioliikenne, bussit, kävely, pyöräily) investointien ja liikennöinnin tukeminen parantaa ihmisten arjen laatua sekä kaupunkien toimivuutta ja elinvoimaa sekä tukee arkiliikunnan lisäämistä.

Vihreät haluaa toteuttaa ikäihmisten harrastustakuun. On torjuttava yksinäisyyttä, ennaltaehkäistävä muistisairauksia ja lisättävä päivittäistä liikuntaa.

Vihreät panostaisi kotoutumista ja osallisuutta vahvistavaan nuorisotyöhön ja kehittäisi harrastamisen mallia tukemaan erityisesti niiden lasten ja nuorten harrastamista, jotka muuten jäisivät harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Suomi on saatava liikkeelle. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat kalliit, ja liikkumattomuus on ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta kestämätöntä. Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan jo lapsena, minkä vuoksi esimerkiksi Liikkuvaohjelmista saadut opit on vakiinnutettava osaksi päiväkotien ja koulujen arkea. Työ- ja koulumatkaliikkumiseen kannustamalla tehdään kaupungeista nykyistä kestävämpiä ja ihmisistä terveempiä.

Vasemmistoliitto

Liikunnallisen elämäntavan tukeminen on tärkeää. Se vähentää hoivamenoja ja parantaa ihmisten elämisen laatua. Liikunnallista elämäntapaa tuetaan esimerkiksi julkisin investoinnein kaikelle kansalle suunnattujen urheilupaikkojen rakentamiseen. Verotuki liikuntaseteleille tulee säilyttää ja selvittää niiden käyttömahdollisuuksien lisäämistä. Harrastamisen Suomen mallia tulee edelleen kehittää, jotta kaikille lapsille ja nuorille voidaan taata harrastusmahdollisuuksia liikunnan ja kulttuurin parissa. Arkiliikunta on olennaista kansanterveyden kannalta, kaavoitus- ja liikennepolitiikalla tulee tukea pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä.

RKP

Kulttuurilla ja liikunnalla on lisäksi valtava merkitys hyvinvoinnillemme ja kansanterveydelle.

Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli monipuolisen urheilu-, kulttuuri- ja muun vapaa-ajan toiminnan tarjoajana. Me RKP:ssä haluamme edistää yhdistysten ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia varmistamalla niiden riittävän ja ennustettavan rahoituksen uuden rahoitusmallin puitteissa. Yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä ei tule verottaa

Hyvinvoinnin ylläpitämisessä monipuolisella liikunnalla ja ennaltaehkäisevällä hoidolla on tärkeä rooli. Liikkumattomuudesta johtuvien ongelmien ehkäisemiseksi tarvitsemme poikkihallinnollisen ohjelman liikunnan edistämiseksi. Haluamme, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.

KD

Tavoittelemme yhteiskuntaa, joka kannustaa päivittäiseen arkiliikuntaan vauvasta vaariin ja mahdollistaa hiomaan urheilusuorituksiaan kansainväliselle huipputasolle asti. On tärkeää taata mahdollisuus mielekkääseen liikuntaharrastukseen jokaiselle lapselle. Olemassa olevia Liikkuvat-ohjelmia ja liikunnan kansalaistoiminnan ja seuratoiminnan edellytyksiä tulee edelleen vahvistaa. Liikunnan lisääminen on tehokas keino vähentää terveyspalveluiden kysyntää. Esimerkiksi kulttuurilähete- ja liikuntareseptimalleja kannattaa kehittää ja laajentaa ne koko maahan. Selvitetään poikkihallinnollisen, valtioneuvostotasolla johdetun toimintakykyohjelman aloittaminen. Kannatamme lahjoitusvähennyksen ja verokannustumien käytön selvittämistä liikunnan ja kulttuurin edistämiseen ja tukemiseen.

Liike Nyt

Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Liike Nyt esittää lapsille ja nuorille suunnattua harrastusseteliä, joka mahdollistaisi jokaiselle nuorelle harrastuksen.

 

Lisää luettavaa aiheesta:

Lue täältä kaikki eduskuntaryhmien vastaukset
Lue täältä Olympiakomitean vastaukset Petteri Orpon kysymyksiin
Helsingin Sanoman kirjoitti vaalien alla puolueiden vaaliohjelmien liikuntalinjauksista