Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.06.2023 | Huippu-urheilu | Uutinen

Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja kehitetään urheilijoiden ääntä kuullen

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin kehitys on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäiset viralliset auditoinnit on toteutettu. Toukokuussa 2023 auditoitiin kaksi korkeakoulua, ja tulevana syksynä ovat vuorossa seuraavat kolme . Kunkin korkeakoulun auditointia varten muodostetaan auditointiryhmä, joku koostuu aihealueen asiantuntijoista sekä urheilijaedustajista. ja heitä kuullaan osana korkeakoulujen itsearviointia. Urheilijoiden osallistaminen ja vaikuttaminen huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyöhön onkin ollut olennaisessa osassa työn alkuvaiheilta asti.

Laatumallilla yhtäläiset mahdollisuudet myös urheileville opiskelijoille

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien. Laatumallin myötä vahvistetaan suomalaisen urheilun kaksoisuramallin toteutumista urheiluyläkoulujen ja toisen asteen urheiluoppilaitosten tapaan myös korkea-asteella. Kaksoisuran tukeminen edistää urheilijoiden yhdenvertaisuutta muihin opiskelijoihin nähden. Huippu- ja ammattiurheilussa urheilu-uran huippuvaiheen vuodet sijoittuvat usein samaan ajankohtaan ja ikävuosiin kuin tyypillisesti korkeakouluopinnot. .

Urheilijat ovat osallistuneet huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin kehitykseen alusta alkaen. Kehitystyön alkuvaiheessa perustettuun asiantuntijaryhmään kutsuttiin urheilijaedustaja Olympiakomitean urheilijavaliokunnasta, ja urheilijavaliokuntaa kuultiin kehitystyön aikana. Laatumallin lausuntokierrokselle syksyllä 2021 kutsuttiin osallistumaan eri urheilijayhdistyksiä. Lisäksi Jalkapallon Pelaajayhdistyksen ja Suomen Jääkiekkoilijoiden kanssa on kokoonnuttu kehitystyön aikana. Tällä hetkellä laatutyötä tukee ohjausryhmä, jonka jäsenenä toimii JPY:n toiminnanjohtaja Panu Autio. Urheilijoiden ääntä saatiin siis hyvin kuuluville laatumallin kehitysvaiheessa, ja samaa halutaan jatkaa siirryttäessä korkeakoulujen auditointeihin.

Urheilijoiden osallistumista tiivistetään yhteistyöllä Suomen Urheilijoiden kanssa

Urheilijoiden äänen tuominen mukaan korkeakoulujen auditointeihin on ensiarvoisen tärkeää, onhan kyse urheilijoita vahvasti koskettavasta asiasta. Kuhunkin auditointiryhmään valitaan mukaan urheilijaedustaja, ja lisäksi auditoitavassa korkeakoulussa opiskelevien urheilijoiden kokemuksia ja mielipiteitä kuullaan monipuolisesti osana korkeakoulun tuottamaa itsearviointia. Tulevaisuudessa auditoinnin osana tullaan myös toteuttamaan kysely korkeakoulussa opiskeleville urheilijoille. Auditointiryhmään valittavien urheilijoiden kartoittamisessa  tehdään jatkossa yhteistyötä Suomen Urheilijoiden sekä Olympiakomitean ja Paralympiakomitean urheilijavaliokuntien kanssa.

– Hienoa päästä tekemään yhdessä tärkeää työtä, jossa edistetään kaksoisuran mahdollisuuksia urheilijoille nyt myös korkeakouluissa. Meillä on laaja urheilijaverkosto, jonka kautta löydämme paljon hyviä edustajia tuomaan urheilijoiden ääntä auditointiryhmiin eri lajeista. Urheilijat ovat jo tässä lyhyessä ajassa osoittaneet olevansa erittäin kiinnostuneita kehittämään koulutusjärjestelmää ja tuomaan omat kokemuksensa korkeakoulujen kehittämisen tueksi, kommentoi Suomen Urheilijat ry:n hallituksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt.

– Urheilun tietyt lainalaisuudet säilyvät sukupolvelta toiselle, mutta toimintaympäristömme kehittyy jatkuvasti. Tämän vuoksi urheilijoiden äänen kuunteleminen, kokemuksen hyödyntäminen ja arjen toiminnan ymmärrys on ensiarvoisen tärkeää, kun teemme yhteistyössä huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen kehittämistä, säestää Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen.

Lisätietoa huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyöstä: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kaksoisura/korkea-aste/

 

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien. Tähän pyritään tunnistamalla ja tunnustamalla ne yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka täyttävät huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät toiminnassaan ja jotka haluavat kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhteistyössä urheiluakatemian kanssa.

Suomen Urheilijat ry perustettiin vuonna 2023. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisten ja Suomessa täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti tavoitteellisesti urheilevien urheilijoiden yleisten ja yhteisten urheilullisten, yhteiskunnallisten, sosiaalisten, taloudellisten ja koulutuksellisten etujen ajamiseksi. Yhdistyksen jäsenenä on neljä urheilijajärjestöä: Jalkapallon Pelaajayhdistys ry (JPY), Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY), Joukkueurheilijat ry ja Yleisurheilijat ry.

Lue lisää aiheesta