Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Korkea-aste

Huippuvaiheen kaksoisuramalleja ovat urheilu ensimmäisenä ammattina, urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä urheilun ja muun työn yhdistäminen. Merkittävä osuus suomalaisista huippu-urheilijoista suorittaa korkeakouluopintoja urheilu-uransa aikana. Urheiluakatemioissa on jäseninä noin 1500 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa.

Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu

Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -auditointiprosessiin on tähän mennessä hakenut 12 ammattikorkeakoulua ja 4 yliopistoa.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen auditointikäsikirja

Auditeringshandbok för Elitidrottsvänlig högskola

Myönnetyt laatutunnukset

21.9.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Tutustu Haaga-Helian auditointiraporttiin tästä

21.9.2023 Savonia-ammattikorkeakoulu
Tutustu Savonian auditointiraporttiin tästä

 

Kiinnostuitko huippu-urheilijamyönteisistä korkeakouluista? Tilaa uutiskirje tästä linkistä, niin saat sähköpostiisi tietoa aiheesta noin kaksi kertaa vuodessa.

 

Olympiakomitean strategiaan 2021-24 sisältyy laatumallin luominen huippu-urheilijamyönteisille korkeakouluille. Tämä on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla jatketaan urheilijan polun kaksoisuratyön kehittämistä yläkouluista aina urasiirtymävaiheeseen saakka – huomioiden ammattilaisuus, urheilun ja opiskelujen yhdistäminen, urheilun ja muun työn yhdistäminen sekä rakenteellinen ja sisällöllinen yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa ke­hittymistä tukien. Tähän pyritään tunnistamalla ja tunnustamalla ne yliopistot ja ammattikor­keakoulut, jotka täyttävät huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät toiminnassaan ja jotka haluavat kehittää urheilijoiden kaksoisuraa yhteistyössä urheiluakate­mian kanssa. Tarkoitus on siis rakentaa urheiluyläkoulujen ja toisen asteen urheiluoppilaitosten tapaan myös korkea-as­teelle valtakunnallinen toimintamalli huippu-urheilijoiden opiskelun tueksi.

Euroopan komission vuonna 2012 julkaiseman urheilijoiden ohjeis­tuksen (EU Guidelines on Dual Career of Athletes) tavoitteena on ollut auttaa eurooppalaisia ur­heilijoita suoriutumaan opinnoissaan menestyksekkäästi, kilpailemaan korkeimmalla kansain­välisellä tasolla, vähentää drop-outia urheilusta sekä saada päteviä työntekijöitä Euroopan työmarkkinoille. Tämän seurauksena esimerkiksi Ruotsissa on ollut jo useamman vuoden käytössä malli huip­pu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen (Riksidrottsuniversitet, Elitidrottsvänliga lärosäten) tunnistamiseksi sekä asiaan liittyvä kirjallinen ohjeisto (Swedish National Guidelines for Elite Athletes’ Dual Careers).

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointimallia on rakennettu yhdessä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kanssa. Auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin otteel­la, jossa keskeistä on osallistavuus ja vuorovaikutteisuus. Laatutekijöitä, arviointimallia ja audi­toinnin kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta testattiin kevään ja kesän aikana 2022 Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian kanssa toteutetussa auditointikokeilussa.

Toinen auditointikokeilu toteutettiin syksyn 2022 ja alkutalven 2023 aikana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kanssa.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyö_Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari 15.9.2022

Kaksoisura korkeakouluissa – kansainvälinen tutkimuskatsaus_Nikander 2021

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Matti Heikkinen, Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja

Jäsenet:
Panu Autio; Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja, Olympiakomitean urheilijavaliokunnan jäsen
Jari Lämsä; Johtava asiantuntija – arviointi ja seuranta, Huippu-urheilun instituutti KIHU
Tuuli Merikoski; Perho Liiketalousopiston ja Urhean kaksoisura-asiantuntija, Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön puheenjohtaja
Merija Timonen; Opetus- ja oppimispalveluiden johtaja, Lapin yliopisto

Yhteydenotot

Jukka Tirri, opiskelijahuippu-urheilun erityisasiantuntija
jukka.tirri(a)olympiakomitea.fi
puh. 044 7800213

Uutisia

6.5.2024 Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto laajenee – laatutunnus myönnettiin kolmelle uudelle korkeakoululle

1.2.2024 Jo 16 korkeakoulua mukana – huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen auditointiprosessiin tästä lähtien jatkuva haku

3.10.2023 Huippu-urheilijamyönteisissä korkeakouluissa huomioidaan urheilijoiden tarpeet ja annetaan arvoa urheilulle ammattina

21.9.2023 Virallinen tunnustus Haaga-Helialle ja Savonialle – ensimmäiset huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut auditoitu

21.6.2023 Huippu-urheilijamyönteisiä korkeakouluja kehitetään urheilijoiden ääntä kuullen

23.3.2023 Urheilijan kaksoisurasta aidosti toimivampaa korkea-asteella – Haaga-Helia ja Savonia ensimmäisenä huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen auditointiin

7.11.2022 Kahdeksan suomalaista korkeakoulua hakee huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun statusta

29.9.2022 Finlands olympiska kommitté besökte Idrottshögskolan

Linkkejä

Urheilijoille räätälöidyt opinnot korkeakouluissa urheiluakatemioittain

 

 • LAB-ammattikorkeakoulussa tunnistetaan, että merkittävä osa suomalaisista huippu-urheilijoista suorittaa korkeakouluopintoja urheilu-uransa aikana. Haluamme tunnistaa oppilaitoksessa opiskelevat akatemiaurheilijat ja tarjota heille tukea niissä puitteissa, kun se opiskelijan valitsema koulutusala huomioon ottaen on mahdollista. Lue lisää: LAB urheilijalle | LAB.fi

  Infograafi LAB urheilijalle.

  LAB hakuopas urheilijalle.

 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada yhteensä 8 op vapaavalintaisiin opintoihin, jos hän kuuluu urheiluakatemiaan ja osallistuu akatemian harjoituksiin/toimintaan.

  Xamk järjestää urheiluakatemiavalmentajille esim. liikuntafysiologian kursseja ja urheilulääketieteen kursseja. Näille avoimen amk:n kursseille voivat osallistua myös urheilijat.

  Lisätietoja: Jiri Auranen, Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toiminnanjohtaja

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulussa urheilevan opiskelijan kaksoisuraa tuetaan joustavoittamalla opintoja mm. lisääntyvien verkkokurssien avulla sekä rakentamalla yksilöllisiä polkuja ohjauksen tuella. Lisäksi annetaan mahdollisuus osallistua urheilun vaatimiin harjoitteluaikoihin ja kisoihin, mahdollistetaan työharjoitteluiden joustava suorittaminen erilaisissa oppimisympäristöissä sekä tarjotaan urheiluun liittyviä opintojaksoja. Lisätietoja urheilijana SeAMKissa sivustolta: https://www.seamk.fi/hakijalle/opiskelu-seamkissa/urheilu-seamkissa/

   

  Kaikkien alojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa urheiluliiketoiminnan sekä urheilijan hyvinvointiin liittyviä opintoja omaan tutkinto-ohjelmaansa soveltuen 10–25 op. Opiskelijan on mahdollista myös opinnollistaa urheilun kautta karttuvaa osaamista osaksi opintojaan. SeAMKin Wellbeing Lab -toiminta tukee urheilevien opiskelijoiden opintoja sekä mahdollistaa mm. urheiluvammojen kuntoutuksen ohjatusti. Lisäksi se antaa mahdollisuuden fysioterapeuttiopiskelijoille toimia Urheiluakatemian lajiryhmissä sekä toteuttaa urheilijakartoituksia osana työharjoittelujaan.

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu tarjoaa myös mahdollisuuden toisen asteen väyläopintoihin lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemialaisille: https://www.seamk.fi/hakijalle/toisen-asteen-vaylaopinnot/

  Lisätietoja: urheiluakatemian yhdyshenkilö johanna.koivula@seamk.fi

 • Itä-Suomen yliopistossa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen urheiluakatemiaopinnot: https://www.joensuu.fi/urheiluakatemia/opiskelu

 • Jyväskylän urheiluakatemia tarjoaa yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa urheilijoilleen mahdollisuuden suorittaa 15 op urheiluakatemiaopintoja. Opinnot tukevat urheilu-uran ja opintojen yhdistämistä ja ne on tarkoitettu urheiluakatemian urheilijoille oppilaitoksesta riippumatta, siis myös esimerkiksi Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.

  Opintokokonaisuuteen kuuluu 3 osakokonaisuutta ja niitä voi suorittaa omien valintojen ja mahdollisuuksien mukaan joko vain yhden tai vaikka kaikki kolme. Opintokokonaisuudet ovat Urheilijan hyvinvointi (osa1), Urheilijan yhteistyösuhteet (osa2) ja Urheilijan urasuunnittelu (osa3). Lue lisää täältä.

  Jyväskylän amk:n ja yliopiston opiskelijoille on tarjolla myös EduFutura-urheilijaopintoja. Ne ovat verkko-opintoja, joten voit sovittaa opinnot joustavasti harjoitus- ja opintosuunnitelmaasi. Ne arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

 • Kuopiossa on sekä Itä-Suomen yliopistossa että Savonia-ammattikorkeakoulussa 15 opintopisteen Urheiluakatemiaopinnot-opintokokonaisuus.

  Koonti opinnoista sekä linkit oppilaitosten sivuille ja opintojaksokuvauksiin:
  http://kuopionalueenurheiluakatemia.fi/opiskelu-ja-tyo/korkeakouluopinnot/

 • Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille laaditaan yhteistyössä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja elämäntilanne. Opiskelijaa tuetaan yhdistämään urheilu ja opiskelu toimivaksi kokonaisuudeksi. Opiskelijan eri tavoin hankkimaa osaamista esimerkiksi työssä ja urheilussa tunnistetaan ja nivotaan osaksi opintoja. Akatemiaurheilusta tunnustetaan vähintään 10 opintopistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus valita tutkintoonsa opintoja myös muista korkeakouluista (ristiinopiskelu).

  Lisätietoa:

  Urheiluakatemiayhdyshenkilö Tiia Ahola, tiia.ahola@lapinamk.fi

  Osaamispäällikkö Jaana Huovinen, jaana.huovinen@lapinamk.fi

   

  Lapin yliopistossa on tarjolla ajasta ja paikasta riippumattomia verkko-opintoja, jotka soveltuvat hyvin urheilijoille:

  Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op
  Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
  Markkinoinnin perusopinnot 25 op

  Lisätietoa: Merija Timonen, Lapin yliopiston palvelujohtaja

 • LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelevaa urheilijaa pyritään tukemaan etsimällä ratkaisuja joustavaan opintojen suorittamiseen. Näitä malleja voivat olla esim vaihtoehtoisten suoritustapojen etsiminen, verkko- ja kesäopintomahdollisuuksien hyödyntäminen tai opintoajan pidentäminen.

  Infograafi LAB urheilijalle.

  LAB hakuopas urheilijalle.

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus tarjoaa ainutlaatuisen liikunta-alan oppimisympäristön. Vierumäen kampuksella opiskelevalla urheilijalla on myös mahdollisuus suorittaa 5-15 opintopisteen laajuiset Sportfolio-opinnot osana täydentävää osaamista.

  Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT toimii suurimmaksi osin Lappeenrannassa, mutta maisteriohjelmia on tarjolla myös Lahdessa. Monilla aloilla urheilun ja opiskelujen yhdistäminen onnistuu hyvin akateemisen vapauden vuoksi.

  Lahden Yliopistokampuksella voi suorittaa opintoja moneen eri tarpeeseen. Tarjolla on tutkintokoulutusta, avoimia yliopisto-opintoja, täydennyskoulutusta, MOOC:eja sekä tukea opiskelutaitojen kehittämiseen.

   

 • Urhean kumppanuuskorkeakoulut mahdollistavat joustavan opiskelun urheilijalle. Tarkempaa tietoa korkeakouluittain: https://urhea.fi/huippuvaihe/kaksoisura/urheilun-ja-opiskelun-yhdistaminen/korkeakoulut/

  Aalto-yliopistossa opiskelevilla Urhean jäsenillä on mahdollisuus sisällyttää seuraavat kurssit vapaavalintaisiin opintoihinsa:

  Arcada-ammattikorkeakoulussa opiskelevat urheilijat voivat ottaa yhteyttä Urhea-yhteyshenkilö Joachim Ringiin vapaavalintaisten opintojen suunnittelussa.

  Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Sports & Study -koulutus on tarkoitettu erityisesti urheilijoille, jotka haluavat kouluttautua ja kehittää osaamistaan urheilu-uran aikana tai sen päätyttyä.

  Opinnot valitaan opiskelijan oman taustan ja tavoitteiden pohjalta Haaga-Helian laajasta koulutustarjonnasta. Tämän lisäksi opiskelijalle on tarjolla henkilökohtaista ohjausta ja tukea opintojen aikatauluttamiseen ja suorittamiseen.

  Laurea-ammattikorkeakoululla on urheilijoille 5 op:n Huippu-urheilu ja työelämä -kurssi. Kurssilla pyritään yhdistämään ja etsimään yhteyttä työelämän ilmiöiden ja tavoitteellisen urheiluelämän välillä.

  Metropolia-ammattikorkeakoulussa opiskelevat Urhean jäsenet voivat sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihinsa 5 opintopisteen Kilpaurheilu ja työelämäosaaminen -kurssin. Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Paula Lindqvist.

 • Varalan urheiluopisto tarjoaa monimuoto-opintoina AMK-liikunnanohjaaja -opinnot, jotka sopivat hyvin urheilijalle: https://varala.fi/urheilijan-opintopolku/

  Tampereen Urheiluakatemia on kumppanina eurooppalaisessa urheilijoiden työllistymistä edistävässä SCORES-hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. auttaa urheilijoita tunnistamaan ja tuomaan esille uran aikana kehittynyttä osaamistaan sekä vahvistaa valmentajien ja taustajoukkojen kaksoisurataitoja.

  Lisätietoa: Petteri Luukkainen, urheiluakatemian kehittämispäällikkö

 • Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevat urheilijat voivat sisällyttää tutkintoonsa osaksi vapaasti valittavia opintoja seuraavat opintojaksot:

  URHEILUVALMENNUS, 15 opintopistettä

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opintojakso on tarkoitettu Turun Seudun Urheiluakatemiaan hyväksytylle urheilijalle, joka urheilee tavoitteellisesti kansallisella pääsarjatasolla (yksilölajeissa SM-sarjat, joukkuelajeissa SM-sarjat / aikuisten 1 div).

  Opiskeleva urheilija ymmärtää urheilun ja opiskelun yhdistämisen haasteellisuuden ja siihen vaadittavan suunnitelmallisuuden. Urheilija ymmärtää terveydenhuollon, ravitsemuksen ja muiden asiantuntijatahojen merkityksen laadukkaassa ja tavoitteellisessa valmentautumisessa ja hyödyntää eri asiantuntijoita omassa valmentautumisprosessissaan.

  Urheilevan opiskelijan eteneminen ja kehittyminen urheilijanpolulla kohti kansallista ja kansainvälistä urheilun huippua. Opiskelun eteneminen laaditun opintosuunnitelman mukaisesti.

  Opintojakson sisältö

  Urheilija toteuttaa tekemäänsä harjoitussuunnitelmaa. Urheilija hyödyntää urheiluakatemian tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia omassa harjoittelussaan, osallistuu urheiluakatemian järjestämiin urheilijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja hyödyntää urheiluakatemian tarjoamaa asiantuntijaverkostoa tarvittaessa. Harjoitusleirit, kilpailumatkat ja edustustehtävät sisällytetään opintokokonaisuuteen erikseen sovittavalla tavalla.

  HUIPPU-URHEILUVALMENNUS, 15 opintopistettä

  Opintojakson osaamistavoitteet

  Opintojakso on tarkoitettu Turun Seudun Urheiluakatemiaan hyväksytylle urheilijalle, joka urheilee kansainvälisellä tasolla ja edustaa kansallisen tason huippua.

  Opiskeleva urheilija ymmärtää urheilun ja opiskelun yhdistämisen haasteellisuuden ja siihen vaadittavan suunnitelmallisuuden. Urheilija ymmärtää terveydenhuollon, ravitsemuksen ja muiden asiantuntijatahojen merkityksen laadukkaassa ja tavoitteellisessa valmentautumisessa ja hyödyntää eri asiantuntijoita omassa valmentautumisprosessissaan.

  Urheilevan opiskelijan eteneminen ja kehittyminen urheilijanpolulla kohti kansallista ja kansainvälistä urheilun huippua. Opiskelun eteneminen laaditun opintosuunnitelman mukaisesti.

  Opintojakson sisältö

  Urheilija toteuttaa tekemäänsä harjoitussuunnitelmaa. Urheilija hyödyntää urheiluakatemian tarjoamia harjoitusmahdollisuuksia omassa harjoittelussaan, osallistuu urheiluakatemian järjestämiin urheilijoille suunnattuihin tilaisuuksiin ja hyödyntää urheiluakatemian tarjoamaa asiantuntijaverkostoa tarvittaessa. Harjoitusleirit, kilpailumatkat ja edustustehtävät sisällytetään opintokokonaisuuteen erikseen sovittavalla tavalla.

  Lisätietoa: Mika Korpela, urheiluakatemian toiminnanjohtaja

 • Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaurheilijana sinulla on mahdollisuus hakea jäseneksi Vaasan seudun urheiluakatemiaan. Akatemian jäsenenä saat tukea kaksoisurasi toteuttamiseen ja pääset hyödyntämään kattavasti Akatemian tarjoamia jäsenpalveluita. Urheilusta hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa soveltuvin osin osaksi opintojasi. Opinto-ohjaajamme sekä urheiluakatemian kaksoisurakoordinaattori tukevat sinua henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi laatimisessa sekä tavoitteellisen urheilun ja korkeakouluopintojesi yhdistämisessä.

  Vaasan ammattikorkeakoulun urheilijapolun  kautta voit urheilijana hakea joustavasti ilman valintakoetta liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi, monimuoto- tai päiväryhmään, suoritettuasi ensin 30 opintopistettä liiketalouden opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

 • Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit yhdistää tavoitteellisen lajiharjoittelun ja korkea-asteen opinnot. Akatemiavalmennukseen valittujen urheilijoiden on mahdollista suorittaa osin tai kokonaan osaksi tutkintoa 5 – 15 opintopistettä urheiluakatemiaopintoja. Eri osaamisalat ja urheiluakatemiaopintopisteet: liiketalous 5 op, liikunta 15 op, matkailu 5 op, sairaan- ja terveydenhuolto 10 op, tekniikka, kone- ja rakennustekniikka 5 op ja tietojen käsittely 15 op. Lisätietoja https://www.kamk.fi/fi

  Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisen Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille -hankkeen myötä huippu-urheilijoille on tarjolla koulutuspolku, missä he voivat opiskella ja urheilla täysipäiväisesti. Urheilijaopiskelijat suorittavat seitsemän vuoden aikana sekä amk- että yliopistotutkinnon (insinööri tai tradenomi + liikuntatieteiden maisteri). Ensimmäiset opiskelijat aloittivat koulutuspolulla syksyllä 2020 ja seuraava erillishaku on keväällä 2022.

  Lisätietoja koulutuspolusta: https://liikuntateknologia.fi/