Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
01.08.2023 | Seuratoiminta | Artikkeli

Jääkiekkoliiton tavoitteena on, että kaikki junioriseurat hyödyntävät Tähtiseura-ohjelmaa

Jääkiekkoliitto haluaa, että liiton kaikki seurat hyödyntävät Tähtiseura-ohjelmaa kauden 2023–2024 loppuun mennessä. Vaikka tavoite on kunnianhimoinen, uskoo Jääkiekkoliitto sen olevan mahdollinen.

Lajiliitto näkee Tähtiseura-ohjelman keskeisenä osoituksen toiminnan laadusta ja vastuullisuudesta. Kun mahdollisimman suuri osa seuroista on mukana laatuohjelmassa, rakennetaan sekä parempaa kiekkokulttuuria että kestävämpiä pelaajapolkuja.

Jääkiekkoliiton seurakehityspäällikkö Jukka Wallius näkee Tähtiseura-ohjelman merkittävänä seuratoiminnan laadun kehittäjänä.

– Tavoitteenamme on kannustaa seuroja hyödyntämään Tähtiseura-ohjelmaa vaihe vaiheelta. Haluamme, että seurat hyödyntävät Tähtiseura-ohjelmaa niiltä osa-alueilta, joita he kokevat tarpeellisiksi edistää, Wallius kuvaa.

Walliuksen mukaan seurojen sitouttaminen Tähtiseura-ohjelmaan on alkanut pienistä teoista. Jääkiekkoliitto kannustaa seuroja omaehtoiseen tekemiseen.

– Seurat ovat erilaisia. Tarpeet ja resurssit voivat poiketa hyvinkin merkittävästi toisistaan. Juuri tästä syystä on tärkeä rohkaista seuroja hyppäämään Tähtiseura-ohjelmaan mukaan oma tilanne huomioiden. Haluamme muistuttaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kehittää seuran toimintaa.

Tähtiseura-ohjelma osa Jääkiekkoliiton strategian toimintalinjauksia 

Tähtiseura-ohjelma on kirjattu myös Jääkiekkoliiton strategian toimintalinjauksiin seuratoiminnan laadun kehittämisen välineeksi.

Walliuksen mukaan Tähtiseura-ohjelman hyödyt on tunnistettu laajalti.

– Järjestämissämme seurojen tapaamisissa poikkeuksetta kaikki tunnistavat Tähtiseura-ohjelman hyödyt ja mahdollisuudet. Koen, että olemme saaneet lajiyhteisön vakuuttumaan hyvin laatuohjelman hyödyistä.

Tähtiseura-ohjelmaa edistetään myös lajiliiton oman Tähtiseura-ryhmän toimesta. Tiimiin kuuluvat sekä aluepäälliköt että aluevalmentajat. Aluepäälliköiden vastuulla on ensisijaisesti seurojen kokonaisuuden sparraus, kun taas aluevalmentajat tarkastelevat seurojen urheilutoimea ja valmennusta. Kuitenkin niin, että molemmat hallitsevat kulloinkin sparrattavan seuran kokonaisuuden.

– Tähtiseura-ohjelma on näkynyt Jääkiekkoliiton strategiassa jo edeltävästä strategiakaudesta lähtien. Tähtiseura-tiimin avulla pyrimme varmistamaan, että Tähtiseura-ohjelma jalkautuu seuroihin, kuvaa Jääkiekkoliiton eteläisen alueen aluepäällikkö Joni Leander.

Kiekkoliitto on nostanut laatuohjelmasta ”painopistelaatutekijöitä”, jotka on tunnistettu lajiliiton strategian kannalta merkittäviksi.

– Painopistelaatutekijöitämme ovat arvot ja visio, toimintasuunnitelma, pelaajapolku sekä valmennuksen linjaus. Vaikka meillä on tiettyjä painopisteitä, käydään kaikki laatutekijät läpi. Painopistevalintamme ovat kuitenkin sellaisia, joita tarkastellaan hieman perusteellisemmin, Leander kertoo.

Jääkiekkoliitto näkee Tähtiseura-ohjelman keskeisenä osoituksena toiminnan laadusta ja vastuullisuudesta.

Laatuohjelma rakentaa yhä vastuullisempaa ja laadukkaampaa pelaajapolkua

Sekä Wallius että Leander tunnistavat lajiliiton Tähtiseura-ohjelmaan liittyvät tavoitteet kunnianhimoisiksi. Vaikka tavoitteet ovat korkealla, ovat ne saavutettavissa.

– Koen, että seuramme tunnistavat Tähtiseura-ohjelman ja sen merkityksen liikunnan ja urheilun saralla. Keskustelu laatuohjelman ympärillä on aktiivista ja sen hyödyt tunnistetaan selkeästi. Seurat näkevät Tähtiseura-ohjelman keskeisenä välineenä kehittää seuran toimintaa ”seuraavalle tasolle”, Wallius kertoo.

Aika Tähtiseura-ohjelman edistämiseen ei kuitenkaan aina ole oikea. Leanderin mukaan on tärkeää keskustella laatuohjelmasta ja kartoittaa seurojen mahdollisuuksia.

– Mikäli seura näkee Tähtiseura-ohjelman tällä hetkellä liian työläänä, on tärkeä kuunnella seuraa. Pakottaminen ei kannata. Kun keskusteluyhteys seuran kanssa toimii, osaamme kannustaa seuraa uudelleen Tähtiseura-ohjelman pariin parempana hetkenä, Leander pohtii.

– Tähtiseura-ohjelma nähdään keskeisenä osoituksena toiminnan laadusta ja vastuullisuudesta. Kun mahdollisimman suuri osa seuroistamme on mukana laatuohjelmassa, rakennamme parempaa kiekkokulttuuria ja kestävämpiä pelaajapolkuja, Leander lisää.

Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseurat kehittävät seurakulttuuria päivittäin kohti parempaa. Toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti.

Laatuohjelma on kaikille avoin ja kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Tähtiseura-ohjelman pääyhteistyökumppanina toimii Cloetta.

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta.

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Kuvat: Suomen Jääkiekkoliitto/Pasi Mennander

Lue lisää aiheesta