Antirasismi – tärkeä osa seurojen yhdenvertaisuustyötä

Yhdenvertaisuuden edistäminen on koko urheiluyhteisön yhteinen tehtävä, ja seuroilla on tässä merkittävä rooli ja mahdollisuus toimia käytännössä. Yhdenvertaisuus on olennainen osa urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa.

Nostimme keskusteluun etniseen taustaan liittyvän yhdenvertaisuuden ja antirasismin teeman seurakehittäjien aamukahveilla 14.11.2023. Verkostoon kuuluu noin 100 seurakehittäjää sekä lajiliitoista että liikunnan aluejärjestöistä. Lähtökohtana on, että rasismiin tulee puuttua järjestelmällisesti kaikessa toiminnassa. Työpajassa oli tarjolla konkreettisia työkaluja rasismin torjuntaan ja tapauksiin puuttumiseen.

– Haluamme kutsua verkostojamme koolle myös haastavien aiheiden äärelle. Tehtävänämme on rakentaa sellaista liikuntaa ja urheilua, jossa jokaisella on hyvä olla. Meidän on toimittava voimallisesti rasismiin puuttumiseksi ja olla aktiivisia antirasistisessa työssä, kuvaa Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

– Seurakenttä toivoo ja tarvitsee tiedon lisäämistä ja koulutusta aiheesta. Siksi koen tällaiset tilaisuudet erityisen arvokkaaksi tässä ajassa, hän lisää.

Suomen Palloliitossa rasismin ja syrjinnän vastaista työtä tehdään laaja-alaisesti

Suomen Palloliitto toimii aktiivisesti rasismin ja syrjinnän kitkemiseksi liikunnan ja urheilun saralla. Palloliiton monikulttuurisuusasiantuntijan Maurizio Pratesin mukaan työn kivijalkana on pitkäjänteinen sitoutuminen rasismin ja syrjinnän vastaiseen työhön.

– Jotta epäasialliseen käyttäytymiseen voidaan puuttua, on tärkeää, että urheilun parissa toimivat tunnistavat rasismin eri muodot  ja ymmärtävät siihen liittyvät tunnuspiirteet. Paras tapa syrjinnän vastaiselle työlle on luoda puitteet yhdenvertaiselle osallisuudelle. Tulisi varmistaa että moninaisuuden osallisuus näkyy eri toimenkuvissa ja eri tasoilla, Pratesi kuvaa.

Palloliiton rasismin vastaisessa työssä keskeistä on kouluttaminen, ennalta-ehkäisevätyö ja indikaattori järjestelmän ylläpitäminen.

– Koulutamme eri jalkapallon parissa toimivia sidosryhmiä monipuolisesti. Järjestämme koulutusta mm.  erotuomareille, delegaateille, valmentajille ja seurajohtajille. Erotuomari koulutuksessa tilanteita käydään läpi esimerkiksi konkreettisten pelitilanteiden kautta, jotta rasismitapauksia havaitaan ja opitaan ennalta-ehkäisemään hyvä vuorovaikutuksen kautta.

– Seurajohtajien koulutuksissa pureudutaan puolestaan esimerkiksi monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen, varainhankintaan inkluusio-ohjelmille ja monikulttuurisen osallisuuden edistämiseen seuratoiminnassa. Haluamme edistää monikulttuurisuustyötä niin, että se kattaa kaikki toiminnan osa-alueet. Hyvä vuorovaikutus toimijoiden kesken on äärimmäisen tärkeää, Pratesi taustoittaa.

Täältä löydät urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman, Reilun Pelin eettiset periaatteet sekä muita materiaaleja.

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista