Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Vastuullisuus

Reilun Pelin eettiset periaatteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Reilun Pelin eettisissä periaatteissa on ennen kaikkea kysymys päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020 – 2024

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (pdf)
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (power point)

Vastuullisuusohjelman kuva (jpg)
Sustainable Sports (pdf)
Idrotta som folk – Idrottens ansvarsprogram (pdf)

Tuemme urheiluyhteisön vastuullisuustyötä

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Olympiakomitea tukee urheilun vastuullistyötä monin keinoin, muun muassa:

 • Oppaat ja materiaalit
 • Vastuullisuusklinikat 2022
  • 21.11. klo 12-14 teemana tasa-arvo. Oppeja ja viestejä IWG-konferenssista. Ilmoittaudu mukaan klinikkaan.
  • 28.1.2022 klo 10-13 teemana sukupuolikysymykset urheilussa ja urheilujärjestöissä: tasa-arvon edistyminen hallituksissa, sukupuolen moninaisuus ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen.
  • 22.4. klo 10-12 teemana ympäristö ja ilmasto: kuullaan tilannearvio liikuntajärjestöjen ympäristöohjelmista ja järjestöjen hyviä esimerkkejä sekä pohditaan yhdessä ympäristöohjelmien mittareita ja kehittämiskohteita.
  • 19.5.2022 klo 12-14.30 teemana paraurheilu lajiliitoissa.
  • 16.9. klo 9-11 teemana seksuaalivähemmistöt urheilussa. Järjestetään yhteistyössä FSI:n kanssa.
  • 6.10. klo 17-19.30 Koulutus lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta urheilussa ja somessa. Järjestäjinä Väestöliiton Et ole yksin -palvelu ja Pelastakaa Lapset.
  • 28.10. klo 9-11.30 vastuullisuusohjelman tarkastelu ja käytäntöön vienti.
 • Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma
 • Kyselyt
 • Vastuullisuussparraukset ja neuvonta
 • Verkostojen vetäminen: Liikunnaiset ja ympäristövastuuverkosto
 • Vastuullisuusviestintä
 • Verkkokoulutukset

 

Hyvä hallinto ja korkeat eettiset standardit ovat edellytys vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiselle.