Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Vastuullisuus

Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen säännöstö ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta.

Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Tuemme urheiluyhteisön vastuullisuustyötä

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Kärkiteemoja tällä hetkellä ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, hyvä hallinto, päihteettömyys sekä ympäristö ja ilmasto. Olympiakomitea tukee urheilun vastuullistyötä monin keinoin:

Rakennamme urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma on parhaillaan rakenteilla yhdessä lajiliittojen kanssa. Miltä ohjelman tulisi näyttää? Mihin vastuullisuusasioihin urheilussa tulisi keskittyä seuraavien vuosien aikana? Mitä tuloksia tavoittelemme? Luonnos ohjelmasta >

Vahvistamme vastuullisuutta omassa toiminnassamme  

Tavoitteenamme on, että Olympiakomitean henkilöstö ja hallitus toimivat hyvän hallinnon ja eettisesti kestävien toimintatapojen mukaisesti, jotka on kuvattu vastuullisuuskompassissamme. Vastuullisuus Olympiakomiteassa on koottu seuraaviin linjauksiin:

 

“Hyvä hallinto ja korkeat eettiset standardit ovat edellytys vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiselle.”

Reilu Peli

on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus.