Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Vastuullisuus

Reilun Pelin eettiset periaatteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Reilun Pelin eettisissä periaatteissa on ennen kaikkea kysymys päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020 – 2024

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Tuemme urheiluyhteisön vastuullisuustyötä

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Olympiakomitea tukee urheilun vastuullistyötä monin keinoin, muun muassa:

Muut vastuullisuusklinikat tiedotetaan myöhemmin. Lisäksi vastuullisuus on kuukausittain osana lajiliittojen toiminnanjohtajien aamua.

 

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, jos herää epäily väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta.

Olympiakomitean Whistleblowing- ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta Olympiakomiteassa.

 

Hyvä hallinto ja korkeat eettiset standardit ovat edellytys vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiselle.