Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Vastuullisuus

Reilun Pelin eettiset periaatteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

  • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • Vastuu kasvatuksesta
  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta.

Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020 – 2024

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (pdf)
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (power point)

Vastuullisuusohjelman kuva (jpg)
Sustainable Sports (pdf)
Idrotta som folk – Idrottens ansvarsprogram (pdf)

Tuemme urheiluyhteisön vastuullisuustyötä

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Olympiakomitea tukee urheilun vastuullistyötä monin keinoin, mm.:

Hyvä hallinto ja korkeat eettiset standardit ovat edellytys vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiselle.

Vahvistamme vastuullisuutta omassa toiminnassamme  

Tavoitteenamme on, että Olympiakomitean henkilöstö ja hallitus toimivat hyvän hallinnon ja eettisesti kestävien toimintatapojen mukaisesti, jotka on kuvattu vastuullisuuskompassissamme. Vastuullisuus Olympiakomiteassa on koottu seuraaviin linjauksiin:

Reilu Peli

on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus.