Siirry sisältöön
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Vastuullisuus

Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:

 • Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
 • Vastuu kasvatuksesta
 • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta.

Ennen kaikkea kysymys on päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa.

Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma 2020 – 2024

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (pdf)
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma (power point)

Vastuullisuusohjelman kuva (jpg)
Sustainable Sports (pdf)
Idrotta som folk – Idrottens ansvarsprogram (pdf)

Tuemme urheiluyhteisön vastuullisuustyötä

Tavoitteenamme on vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä. Olympiakomitea tukee urheilun vastuullistyötä monin keinoin, mm.:

 • Oppaat ja materiaalit
 • Vastuullisuusklinikat 2021
 • Vastuullisuusklinikat 2020
  • 25.11. klo 9-12 Ympäristö ja ilmasto. Käynnistettiin yhdessä ympäristö- ja ilmastoteeman kehittäminen osana vastuullisuusohjelmaa.
  • 10.11. järjestettiin kansainvälisyysklinikka “Ihmisoikeudet kansainvälisissä urheilutapahtumissa – Mitä meidän tulisi tietää ja tehdä?
  • 27.8. klo 9-12 teemana yhdenvertaisuus, järjestettiin yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa.
  • 26.3. Liikkujan polku –verkosto kokoontui teemalla Kestävä kehitys ja ympäristövastuu (webinaari)
  • 22.1.2020 klo 12-15 (Valimo 21, Helsinki) seksuaalinen häirintä urheilussa.
 • Koulutusohjelmat: Johtaa kuin nainen ja Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä
 • Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma
 • Kyselyt
 • Hyvän hallinnon neuvonta
 • Verkostojen vetäminen: Liikunnaiset ja ympäristövastuuverkosto
 • Vastuullisuusviestintä

 

“Hyvä hallinto ja korkeat eettiset standardit ovat edellytys vastuullisen toimintakulttuurin rakentamiselle.”

Vahvistamme vastuullisuutta omassa toiminnassamme  

Tavoitteenamme on, että Olympiakomitean henkilöstö ja hallitus toimivat hyvän hallinnon ja eettisesti kestävien toimintatapojen mukaisesti, jotka on kuvattu vastuullisuuskompassissamme. Vastuullisuus Olympiakomiteassa on koottu seuraaviin linjauksiin:

Reilu Peli

on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus.