Huippu-urheilijamyönteisissä korkeakouluissa huomioidaan urheilijoiden tarpeet ja annetaan arvoa urheilulle ammattina

Huippu-vaiheen kaksoisuraseminaarissa Rovaniemellä julkistettiin21.9. kaksi ensimmäistä virallisen huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen saavuttanutta korkeakoulua. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu vakuuttivat molemmat vahvalla sitoutumisellaan kaksoisuran tukemiseen sekä edistyneillä urheilijoille suunnatuilla opintojärjestelyillä.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumallin tavoitteena on parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien.  Mallin kehitys eteni pilottiauditointien kautta virallisiin auditointeihin viime keväänä. Ensimmäisessä vaiheessa auditoitaviksi on hakeutunut jo 16 korkeakoulua. Haaga-Helia ja Savonia aikataulutettiin vuoroon ensimmäisinä, ja seuraavien korkeakoulujen auditoinnit ovat jo käynnistyneet.

Personoitu koulutus ja yksilölliset opintojärjestelyt tukevat huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämistä Savonia-ammattikorkeakoulussa

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen saanut Savonia-ammattikorkeakoulu on vahvasti alueellaan verkostoitunut, monipuolinen korkeakoulu. Se toimii kolmessa eri kaupungissa, Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

– Savonia-ammattikorkeakoulun strategia tukee kaksoisuratyötä erinomaisella tavalla, ja Savonian johto on sitoutunut kaksoisuran kehittämiseen. Savonian pitkäaikainen, sopimuksellinen yhteistyö Kuopion alueen urheiluakatemian kanssa vahvistaa kaksoisuratyötä. Savonialla on vahva rooli Pohjois-Savon alueellisessa kehittämistyössä ja urheilulla on alueella suuri merkitys. Tämä tuo pitkäjänteistä, strategista tukea kaksoisuratyölle, kommentoi Savonian auditointiryhmän puheenjohtaja Anna Kirjavainen.

Auditoinnissa esille nousivat muun muassa Savonian joustavat opiskelujärjestelyt. Myös systemaattinen yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa ja korkeakouluun siirtymistä helpottavat väyläopinnot huippu-urheilijoille keräsivät kiitosta auditointiryhmältä.

– Savonian personoitu koulutus ja kokonaisvaltainen, yksilöllinen ohjaus tukevat kaksoisuran toteutumista. Urheileville opiskelijoille räätälöity urheilijastatus mahdollistaa yksilöllisiä opintojärjestelyä, ja lisäksi urheiluakatemiaopinnot ja huippu-urheilijoille tarkoitetut väyläopinnot ovat erinomaisia toimenpiteitä edistää kaksoisuraa. Savonian laaja koulutustarjonta luo opiskelijaurheilijalle mahdollisuuden valita itseään kiinnostava ala, ja samalla eri koulutusalat haastavat hyvien kaksoisurakäytäntöjen levittämiseen kaikille koulutusaloille, Kirjavainen toteaa.

Savonian auditointiryhmään urheilijaedustajana kuulunut entinen jalkapallon maajoukkuepelaaja Essi Sainio kuvailee auditoinnissa korkeakoulusta välittynyttä kuvaa hyvin urheilijamyönteiseksi.

– Savoniassa ymmärretään urheilijan erityisyyttä opiskelijana. Pääsääntöisesti henkilökunnan edustajat ovat hyvin valmiita oppimaan lisää siitä, miten urheilijaa voi uran aikana opiskelussa tukea. Savoniassa yritetään mahdollisimman hyvin tukea jokaista urheilijaa yksilöllisesti ja luoda yksilöllisiä urapolkuja niissä raameissa, missä se on mahdollista. Minulle jäi tosi positiivinen kuva Savoniasta ja kieltämättä välillä mietin, että ehkä olisi voinut itsekin opiskella siellä, Sainio toteaa hymyillen.

Haaga-Heliassa vankka urheiluosaaminen ja urheilun arvostus vahvistavat urheilijamyönteisyyttä

Toinen huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun statuksen kevään auditoinnista saavuttanut oppilaitos on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, joka toimii viidellä kampuksella Helsingissä, Porvoossa ja Vierumäellä. Haaga-Helian vahvuuksina auditoinnissa nousi esille organisaation urheiluosaaminen ja kahden vahvan harjoituskeskuksen hyödyntäminen. Tehostettu, oikea-aikainen opinto-ohjaus auttaa urheilijoita suunnittelemaan opintoja urheilu-uraa tukien. Urheilijoille suunnitellut Sports & Study -opintopolut avoimessa ammattikorkeakoulussa mahdollistavat opintojen suorittamisen joustavasti urheilu-uran aikana, ja myöhemmin niiden hyödyntämisen osana tutkinto-opiskelua.

– Haaga-Helian historia ja kokemus urheilijoiden kaksoisuran tukemisessa heijastuu siihen, että tavoitteellisen harjoittelun mahdollistavat laatutekijät ovat erinomaisella tasolla. Sujuvaan opiskeluun on panostettu monella tasolla. Opintojen ohjauksen saatavuus ja joustavat opintopolut urheilu-uran eri vaiheissa varmistavat, että urheilijat pystyvät tekemään opintoja urheilun ehdoilla sekä avaamaan samalla ovia työelämään. Urheilun arvostus ammattina ja oppimisympäristönä vahvistaa urheilumyönteisyyttä Haaga-Heliassa. Roolimallien ja erilaisten uratarinoiden hyödyntäminen vahvistaisi vielä yksilöllisiä kaksoisuria sekä toisi tietoutta kaksoisuran hyödyistä, kuvailee Haaga-Helian auditointiryhmän jäsen, urheilijoiden kaksoisuria tutkinut Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkijatohtori Aku Nikander.

– Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian näkökulmasta oli erittäin hienoa, että Urhea-säätiön yksi perustajäsen, Haaga-Helia, lähti mukaan auditointiprosessiin ja sitä kautta panosti talon sisäistä resurssia itsearvioinnin tekemiseen, sisäiseen kehittämiseen ja reflektointiin. Tehty työ ja työpajoihin osallistuminen on tiivistänyt jo entisestään hyvää yhteistyötä Urhean ja Haaga-Helian välillä. Prosessi on myös vahvistanut ammattiurheilijoiden mahdollisuuksia tehdä opintoja ammattilaisuutta tukien ja urheilusta kertynyttä osaamista hyödyntäen, toteaa Urhean huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen auditoinnit jatkuvat tänä syksynä kolmen korkeakoulun auditoinneilla. Seuraava mahdollisuus korkeakouluille ilmoittautua mukaan auditointiprosessiin avautuu helmikuussa 2024.

Savonia-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun auditointiraportit valmistuvat lähiaikoina ja ne linkitetään tähän uutisen sekä tälle sivulle: https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/kaksoisura/korkea-aste/

Teksti: Sanna Pusa / Askel Sports

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista