Olympiakomitea tukee jäsenjärjestöjä sukupuolen moninaisuuden huomioimisessa 

Sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta jokaisen tulee voida tuntea itsensä tervetulleeksi mukaan liikunnan ja urheilun pariin. Sukupuolisarjoihin perustuvan jaottelun takia sukupuolen moninaisuuden huomioiminen edellyttää urheilun toimintamallien tarkastelua ja kehittämistä. Sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen sisältyy ratkaistavia kysymyksiä, jotka vaihtelevat lajin ja toiminnan tason mukaan.  

Suomen Tennisliitto on julkaissut ensimmäisten joukossa lajin kansalliset linjaukset sukupuolen moninaisuudesta kilpaurheilussa. Voit tutustua linjauksiin täällä: Suomen Tennisliiton toimintaohjeet sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden osallistumisesta tennikseen ja kilpailutoimintaan  

Olympiakomitea on sparrannut Tennisliittoa ja muita järjestöjä aiheesta koko edellisvuoden ajan, ja jatkaa tukea tänä vuonna. 

– Tennisliitto on tehnyt ansiokasta pioneerityötä ja käsitellyt asiaa huolella ja monipuolisesti tenniksen näkökulmasta, toteaa Olympiakomitean erityisasiantuntija Karoliina Ketola. 

– Myös yhteistyö Tasa-arvovaltuutetun toimiston kanssa on ollut erittäin tärkeää. Tennisliitto ja me Olympiakomiteassa olemme saaneet vahvaa pohjaa jatkotyölle heidän kommenttiensa perusteella, kiittelee Ketola. 

Avoin keskustelu ja yhteistyö avainasemassa

Olympiakomitea on järjestänyt viime vuosien aikana useita keskustelutilaisuuksia sukupuolen moninaisuudesta. Lisää on luvassa tänä vuonna, sillä tarvetta yhteiselle keskustelulle on runsaasti ja samalla on tärkeää edetä konkretiaan toimintamallien kehittämisessä. Yhteisessä keskustelussa voidaan tuoda esille ja sovittaa yhteen eri lajien, viranomaistahojen ja sukupuolivähemmistöjen edustajien näkökulmia.   

Olympiakomitea työstää myös yhteisiä suosituksia, jotka auttavat jäsentämään asiaa ja arvioimaan mahdollisia toimintamalleja. On kuitenkin huomioitava, että linjaukset kilpailusarjojen jakoperusteista tehdään lajiliitoissa ja kansainvälisten arvokilpailujen osalta kansainvälisissä lajiliitoissa. Kansainvälinen olympiakomitea KOK on antanut omat näkemyksensä kilpailuoikeuksien määrittelystä.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut mukana yhteisessä työssä, ja toteuttaa alkuvuodesta 2024 selvityksen uudistetun lainsäädännön vaikutuksista urheiluun.   

Pyynnöt lajiliittosparrauksista voi lähettää osoitteeseen: karoliiina.ketola@olympiakomitea.fi ja elina.laine@olympiakomitea.fi 

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista