Ratkaiseeko seuraava eduskunta liikkumattomuuskriisin? Äänestäjiltä tuki liikunnan ja urheilun edistämiselle

Olympiakomitea selvitti kyselytutkimuksella suomalaisten mielipiteitä liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteista. Kyselyyn vastasi yli 1200 suomalaista. Tulokset osoittavat, että äänestäjät tukevat vahvasti panostuksia liikkeeseen, liikuntaan ja urheiluun. 

Selvä enemmistö äänestäjistä kannattaa liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämistä. 60 prosenttia suomalaisista kannattaa liikunnan ja urheilun rahoituksen vahvistamista. Yhtä suuri osuus suomalaisista pitää huippu-urheilun edistämistä tärkeänä.  

– Kyselytutkimuksen tulokset tukevat vahvasti liikuntayhteisön eduskuntavaalitavoitteita. Vaikka valtiontaloudessa on haastavat ajat, äänestäjät näkevät selvästi liikunnan rahoituksen kannattavana sijoituksena tulevaisuuteen, joka se onkin, sanoo Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto. 

Erityisesti äänestäjät pitävät tärkeänä lasten ja nuorten mahdollisuutta mielekkääseen ja maksuttomaan liikuntaharrastukseen. Vahvan tuen saa myös kaikille avoimien arjen liikkumismahdollisuuksien lisääminen sekä urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien yhdistysten toiminnan edistäminen. Näistä väitteistä kyselyssä samaa mieltä oli yli 70 prosenttia vastaajista. 

Äänestäjien lisäksi liikkeen, liikunnan ja urheilun edistäminen saavat tukea myös eduskuntavaaliehdokkailta. Liikettä Suomeen -kampanja on innostanut mukaan lähes 400 liikuntaehdokasta yli puoluerajojen. Kampanjassa mukana olevat ehdokkaat ovat allekirjoittaneet Liikettä Suomeen – liikunnan ja urheilun manifestin, johon on koottu liikunnan ja urheilun edistämisen tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle. 

– Lasten ja nuorten liikkumattomuuskriisi on noussut tärkeänä teemana vaalikeskusteluun. Tilanne on niin vakava, että on syytä puhua jo kansallisesta hätätilasta. Myönteistä on, että liikunta ja urheilu ovat viime aikoina nousseet kiinteämmäksi osaksi osa yhteiskunnallista keskustelua. Kun tavoitteilla on vahva tuki sekä päättäjiltä että äänestäjiltä, odotamme näiden näkymistä seuraavassa hallitusohjelmassa, painottaa Susiluoto. 

Lue lisää:  

Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet 

Liikuntaehdokkaat 

Olympiakomitean eduskuntavaalikampanjasivu 

Kyselyn toteuttanut Sponsor Insight on urheilussa, liikunnassa ja sponsoroinnissa hyödynnettäviin mittauksiin ja tutkimuksiin erikoistunut yritys. Suomalaisten eduskuntavaalinäkemysten kartoittamiseksi käynnistettiin kyselytutkimus, johon vastasi loka-joulukuussa 2022 yli 1200 henkilöä. Haastattelut kerättiin Dynatan Internetpaneelin kautta. Kuukausittainen otos vastaa sukupuolen, iän sekä asuinalueen osalta Suomen täysi-ikäisen väestön väestörakennetta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on +/- 2,5 %. 

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista