Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikuntaehdokkaat

Tältä sivulta löydät kansanedustajaehdokkaat, jotka ovat allekirjoittaneet liikunnan ja urheilun manifestin ja sitoutuneet sen toimenpiteisiin. Ehdokkaat on koottu alla olevaan listaan vaalipiireittäin aakkosjärjestykseen.

 • Aalto Tommi, Korjausliike
  Https://www.tomaal.fi/vaalit
  Haluan edistää esteettömiä liikuntapaikkoja kaiken ikäisille ja tarjota monipuolisen ruuan lasten ja nuorten kehityksen ja terveyden tueksi.

  Ahde Hilkka, SDP
  https://www.sdp.fi/ehdokkaat/ahde-hilkka/
  Lupaan edistää kaikkien ikäryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, mahdollisuuksia aktiiviseen liikkumiseen ja urheiluun

  Airola Susanna, Vihreät
  https://ehdokkaat.vihreät.fi/susanna.airola
  Liike on lääke. Ihmisen alkumetreiltä loppuun saakka. Kaikkeen liikkumiseen tulee luoda mahdollisuuksia ikään, varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta. Yhdessä tai yksin, jokaiselle löytyy jotakin. Kannustan kaikkia mukaan liikkumaan ja teen kaikkeni omalla paikallani, että liikkuminen lisääntyy.

  Alametsä Alviina, Vihreät
  www.alviina.fi
  Haluan edistää liikuntaa ja urheilua kouluissa, työpaikoilla, harrastusmuodossa ja koko yhteiskunnassa. Kampanjoin mielenterveyden puolesta, ja liikunta on tärkeä osa sitä.

  Alhojärvi Lauri, Feministinen puolue
  www.laurialhojarvi.fi
  Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava maksuton liikuntaharrastus.

  Anetjärvi Elisabeth, Kristallipuolue
  https://www.kristallipuolue.fi/elisabeth-anetjarvi
  Hyvinvointia ja oppimista tukevaa liikettä tulee lisätä koulupäivän yhteyteen ja huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus liikunnalliseen harrastukseen.

  Diarra Fatim, Vihreät
  https://www.fatimdiarra.fi/
  Liikunta ja mahdollisuus liikkumiseen on jokaisen oikeus. Niin kaupunkisuunnittelussa kuin sosiaalipoltiikassa pitää ottaa huomioon kaikkien liikkumiseen kannustava työote.

  Dufva Veli-Pekka, Kokoomus
  www.velipekkadufva.fi
  Liikunnanopettajana tiedän, että liikunta kuuluu kaikille! Lupaan puolustaa kaikkia tahoja, jotka järjestävät liikuntamahdollisuuksia vauvasta vaariin. Liike on lääke!

  Eronen Elias, Eläinoikeuspuolue

  Eronen Toni, Korjausliike
  Tehdään liikkumisesta hauskempaa

  Hakanen Maija, Kommunistinen puolue
  Lupaan toimia vaaliteemojeni lähiluonnon, lähipalveluiden ja lähidemokratian hengessä lasten ja nuorten liikuntapaikkojen, lähivirkistysalueiden sekä vaikutusmahdollisuuksien ja oman äänen kuulumisen puolesta.

  Hakola Juha, Kokoomus
  https://www.juhahakola.fi
  Lupaan jatkaa aktiivista työtä liikunnan, urheilun ja vapaa-ajan hyväksi. Olen halunnut aina pitää huolta siitä, että nuorilla on mahdollisimman paljon virikkeitä ja harrastuksia. Mottoni on: panostaminen lapsiin ja nuoriin on panostamista tulevaisuuteen.

  Harjanne Atte, Vihreät
  atteharjanne.fi
  Liikunnan edistäminen on tarpeen hyvinvoinnin ja kansatalouden turvaamiseksi ja tehokas keino torpata syrjäytymistä. Mieluisan sportin pitää olla kaikkien saavutettavissa!

  Heinäluoma Eveliina, SDP
  Eveliinaheinaluoma.fi
  Lupaan edistää eduskunnassa liikunnan ja urheilun asiaa. Niin huippu-urheilu kuin myös liikkumisen edistäminen vaativat päättäjiltä toimia eduskunnassa.

  Honkasalo Veronika, Vasemmistoliitto
  Teen kaikkeni, jotta yhdenvertaisuus otetaan liikunnassa ja urheilussa tosissaan ja lasten ja nuorten osallistuminen liikuntaharrastuksiin ei ole lompakon paksuudesta kiinni. Lisäksi haluan parantaa ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa ja toimeentuloa.

  Huff Shawn, Vihreät
  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä suurin käyttämätön potentiaali on harrastuksilla. Koulujen toimintaa pitää uudistaa niin, että harrastaminen ja liikkuminen otetaan huomioon. Pienellä panostuksella voimme ehkäistä nuorten sosiaalista syrjäytymistä ja myös ehkäistä liikkumattomuuden ongelmia. Harrastamisen Suomen malli on saatu liikkeelle, ja sitä pitää jatkaa. Tuetaan seuroja järjestämään enemmän ja monipuolisemmin harrastuksia iltapäiviin.

  Iskanius Anniina, Kokoomus
  https://www.anniinaiskanius.fi/
  Haluan edistää erityisesti lasten ja nuorten liikkuvaa elämäntapaa ja liikunnan iloa!

  Jaakonen Kati, SDP
  katijaakonen.fi
  Edustajalle markkinointikampanjoinnin suunnittelu ei ole ehkä sopivaa, mutta kannatan sitä, että positiiviset esimerkit, vaihtelevat liikuntamahdollisuudet, hyötyliikunnan korostaminen ja mahdollisuus kirjata suorituksia ylös innostaa ihmisiä liikkumaan. Somevaikuttajia kannattaisi hyödyntää kampanjoinnissa. Tehdään liikunnasta kiva juttu, jota voi harrastaa myös lähiluonnossa.

  Jalovaara Ville, SDP
  https://www.villejalovaara.net/
  Arkiliikuntaan tulee kaikin keinoin tukea ja kannustaa.

  Korkia-aho Esa, Perussuomalaiset
  https://www.facebook.com/esakorkiaahops
  Lasten ja nuorten liikunnan edellytyksiä ja mahdollisuuksia on ltuettava. Valmentajien ja seurojen tukea ja arvostusta lisättävä. Itse olen ollut urheilussa mukana vuodesta 1975 aktiivisena urheilijana sekä valmentajana.

  Kouzmitchev Konstantin, Kokoomus
  https://www.konsta2023.fi/
  Minun Suomessa kaikilla on mahdollisuus liikuntaan ja ainakin yhteen harrastukseen.

  Kyttä Timo, Piraattipuolue
  https://mastodo.fi/

  Lanamäki Ari, Liike Nyt
  www.arilanamaki.fi
  Edistän yksityisen rahoituksen lisäämistä laajentamalla lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun

  Lillqvist Petri, SDP
  lillqvist.net
  Eduskunnassa toimin sen puolesta, että koulujen liikunnan opetuksen riittävä taso turvataan, ja lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa turvallisesti liikuntaa omalla tasollaan.

  Lindberg Jarmo, Kokoomus
  https://www.jarmolindberg.fi
  Valtakunnallisen lajiliiton puheenjohtajana pyrin turvaamaan liikunnalle sekä kunto- ja kilpaurheilulle riittävät resurssit ja toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.

  Luoma-Nirva Jarno, Piraattipuolue
  https://jln.fi
  Erityisesti tulee tukea muutakin liikuntaa kuin kilpaurheilua. Liikunnan tulee olla hauskaa ja mielekästä myös heille, jotka eivät ole siinä erityisen hyviä.

  Makkonen Teija, Perussuomalaiset
  www.teijamakkonen.fi
  Lupaan edistää koululiikuntaa, liikuntapaikkarakentamista, liikuntavähennyksen mahdollistamista, huippu-urheilun olosuhteita jne. Tarvitsemme liikuntamyönteisiä päättäjiä ja ymmärrystä liikkumisen tärkeydestä, hyödyistä kansantaloudelle ja -terveydelle sekä maanpuolustukselle.

  Miettinen Nina, Vihreät
  https://ninamiettinen.fi/
  Edistän Harrastamisen Suomen mallin jatkokehittämistä, jotta jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mielekästä tekemistä.

  Nattinen Nea, Kokoomus
  neanattinen.fi
  Harrastustakuu lainsäädäntöön, vastuullisuuskriteerien entistä tiukempi tarkastelu valtionavustuksia myönnettäessä

  Nuorteva Johanna, Vihreät
  https://www.facebook.com/johanna.nuorteva.vihr
  Liikunnan ja urheilun rahoitusta on vahvistettava. Harrastamisen Suomen mallille tarvitaan valtion rahaa. Lupaan edistää lasten ja nuorten liikunnan mahdollisuuksien parantamista. Liikuntapaikkojen rakentamista voidaan helpottaa esim.verohelpotuksilla. Osallistun liikunnan tukemisen keinojen etsintään.

  Nyman Ossi, Feministinen puolue
  https://www.facebook.com/kirjailijaossinyman/
  Lupaan kansanedustajana edistää asioita, jotka nostavat koululiikunnan tasoa. Haluan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus tutustua koulussa eri lajeihin monipuolisesti ja että heitä ohjataan harrastamaan haluamaansa lajia myös koulun ulkopuolella.

  Ohisalo Maria, Vihreät
  https://www.mariaohisalo.fi/
  Liikunnallisen elämäntavan edistämisen pitäisi lähteä jo lapsuudesta ja jokaiselle lapselle pitäisi mahdollistaa mielekkäitä harrastuksia taustastaan riippumatta. Teen töitä politiikassa, jotta liikunta olisi mahdollista yhä useammalle.

  Olin Bicca, Vihreät
  https://biccaolin.com/
  Lupaan edistää Suomea jalankulku- ja pyöräilymyönteisemmäksi, parantaa liikunnan mielekkyyttä kouluissa ja edistää jokaisen lapsen oikeutta harrastukseen.

  Packalen Tom, Perussuomalaiset
  Ajan liikunnan ja urheilun merkityksen ymmärtämistä niin hyvinvoinnin, kansantalouden kun vaikkapa maahanmuuttajan integroitumisen liittyvissä kysymyksissä.

  Pasanen Amanda, Vihreät
  https://www.amandapasanen.fi/
  Liikunnallisesta elämäntavasta on tehtävä kaikille mahdollista. Lupaan edistää liikuntaharrastusten tukemista, liikuntajärjestöjen rahoitusta ja ulkoilua ja retkeilyä.

  Peiponen Samuel, Piraattipuolue
  https://www.piraattipuolue.fi/ihmiset/samuel-peiponen/
  Lupaan edistää kaikkien suomalaisten, etenkin lasten ja nuorten, liikunnan mahdollisuuksia kansanterveydellisistä syistä

  Rantahalvari Markku, SDP
  markkurantahalvari.fi
  Tärkein tekijä liikkuvan elämäntavan syntymiselle on lähiaikuisen esimerkki. Lupaan tehdä työtä liikunnan resurssien kasvattamiseksi, jotta myös työikäiset pystyvät paremmin liikkumaan ja antamaan hyvää esimerkkiä seuraaville sukupolville.

  Rantala Marcus, RKP
  https://www.marcus.fi/suomeksi/etusivu
  Urheilu ja kulttuuri ovat arkemme tärkeitä osia. On tieteellisesti todistettu, että kulttuuri, laajasti ymmärrettynä, ja sosiaalinen yhdessäolo vaikuttavat myönteisesti hyvinvointiimme ja elinikäämme. Siksi onkin järkevää panostaa näihin sektoreihin. Mallit, joissa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat yhteistyökumppaneina, ovat nykypäivää.

  Roininen Petri, Korjausliike
  www.petriroininen.fi
  Liikunta ja urheilu ovat lähellä suomalaisten sydäntä – myös omaani. Haluan, että liikunnan ja urheilun edellytykset turvataan kun maan julkista taloutta tervehdytetään.

  Räikkönen Jarmo, Liike Nyt
  https://www.facebook.com/jarmo.raikkonen.7
  Tuen koululiikunnan ja urheiluseurojen yhteistyön kasvattamista. Ikäihmisille liikuntasetelli joka edistää terveyttä

  Sagne-Ollikainen Elina, RKP
  www.elinasagneollikainen.com
  On politiikkojen vastuulla taata pitkäjänteistä rahoitusta liikunta ja urheilujärjestöille, jotka tekevät todella tärkeää työtä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin puolesta. Ilman liikuntaa sairastumme ja psyykkinen kuormitus lisääntyy.

  Sarkomaa Sari, Kokoomus
  www.sarisarkomaa.fi
  Edistän kansanedustajan työssäni kaiken ikäisten ihmisten liikuntaa. Tavoite on saada suomalaiset liikkumaan liikuntasuositusten mukaisesti. Erityisesti on lisättävä liikettä varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Liikunta on parasta lääkettä, ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen on kestävin keino lisätä toimintakykyä ja siten vähentää hoivan tarvetta.

  Saxberg Mirita, Kokoomus
  https://mirita.fi
  Parannetaan mahdollisuuksia hyödylliseen arkiliikuntaan. Lisätään urheilun ja liikunnan mahdollisuuksia koulujen pihoilla, sekä koulupäivän yhteydessä. Tuetaan urheiluseuroja ja yrittäjiä mukaan liikunnallisten tavoitteiden toteutumiseksi.

  Sohrabi Seida, Kokoomus
  seidasohrabi.fi
  Lupaan tukea liikuntaa niin paljon kuin on mahdollista. Liike on lääke! Se tuo ihmiset yhteen ja on parhaita terapiakavereita. Liikunta on keholle kuin musiikki sielulle.

  Sorja Marika, Perussuomalaiset
  https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/marika-sorja
  Liikunta ja urheilu on yksi fiksuimmista ongelmien ehkäisykeinoista kaiken ikäisten kohdalla. Ja fiksuja ongelmien ehkäisykeinoja tulee tukea!

  Sulkava Laura, Liike Nyt
  laurasulkava.fi
  Lupaan edistää liikunnallista elämäntapaa, kaikissa ikäluokissa. Liikunnan ilo on tärkeää löytää jo nuorena ja jokaisella lapsella tuleekin olla mahdollisuus omaan harrastukseen. Minulle tärkeä teema on myös mielenterveys – liikunta liittyy siihenkin.

  Suomalainen Nina, Kokoomus
  www.ninasuomalainen.fi
  Autetaan kaikkia löytämään mieluinen tapa liikkua arjessa ja harrastuksissa!

  Vaaja Riikka, Keskusta
  https://keskusta.fi/eduskuntavaalit-2023/ehdokkaat/helsingin-vaalipiiri/riikka-vaaja/
  Jokaiselle lapselle ja nuorelle on taattava mielekäs liikuntaharrastus.

  Valtonen Elina, Kokoomus
  https://elinavaltonen.fi/
  Jokaisella lapsella ja nuorella (ja aikuisella!) on oltava liikuntaharrastus. On tärkeä lisätä liikettä koulupäivään ja iltapäiviin. Edistetään kaiken arkiliikunnan mahdollisuuksia ja parannetaan urheiluseurojen toimintaedellytyksiä. Tuodaan lisää uusia rahoituslähteitä ja yksityistä rahaa kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

  Vanhanen Reetta, Vihreät
  https://reettavanhanen.fi/
  Aion edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastamista ja arkiliikkumista.

  Vartio Elias, Piraattipuolue
  eliasvartio.fi
  Uusperheen isänä ja vammaisjärjestön lakimiehenä tahdon edistää leikkivämpää ja liikkuvampaa Suomea. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa ja kokea yhteisöllisyyttä, omista lähtökohdistaan. Tämä edellyttää, että osallistumisen esteet on kartoitettava ja raivattava.

  Vesikauris Valo, Feministinen puolue
  valovesikauris.fi
  Haluan, että liikunnan ja urheilun tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistettäisiin mm. siten, että urheiluseuroissa ja harrastustoiminnassa huomioitaisiin sukupuolen moninaisuus ja sukupuolisensitiivisyys entistä paremmin.

 • Ahokas Valtteri, Vasemmistoliitto
  https://www.valtteriahokas.fi/
  Liikunta tukee mielenterveyttä ja hyvä mielenterveys edistää liikkuvaa elämäntapaa. Tämän tukemiseksi haluan muuttaa kuntoutuspsykoterapian maksuttomaksi.

  Backlund Henrika, RKP
  www.henrikabacklund.com
  Olen aidosti huolestunut koko Suomen heikentyneen kunnon takia ja mihin tilanteeseen se tulee viemään koko yhteiskunnamme. Siksi olen ehdolla eduskuntaan.

  Beurling-Pomoell Juha, SDP
  www.kuluttajajuha.fi
  Liikunnan yhteiskunnallisten rakenteiden tukemisen lisäksi haluan omalla esimerkillä kertoa liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille.

  Blomberg Håkan, RKP
  https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/hakan-blomberg/
  Arkiliikuntaa kaikissa muodoissaan pitää lisätä. Esimerkiksi ei viedä lapsia autolla kouluun, joka myös vähentää merkittävästi päästöjä.

  Blomqvist Thomas, RKP
  https://www.thomasblomqvist.fi/

  Demidoff Marko, Liberaalipuolue
  https://liberaalipuolue.fi/eduskuntavaalit-2023/marko-demidoff/
  Kansa liikkeelle! Liikunnan ja urheilun tulee integroitua vahvemmin kouluihimme. Työikäiset liikkuvat liian vähän puhumattakaan ikääntyneistä. Nyt tarvitaan vahvoja poliittisia toimia, jotta saadaan kansanterveys ylös ja liikkumattomuuteen liittyvät kulut alas.

  Dettmann Henrik, RKP
  www.henrikdettmann.com
  Tavoitteeni on edesauttaa suomalaisen liikuntakulttuurin muutosta ja liikunnan nostamista sille kuuluvaan arvoon yhtenä inhimillisen elämän kulmakivistä.

  Elo Tiina, Vihreät
  https://www.tiinaelo.fi/
  Lupaan edistää liikunnallisen elämäntavan ja arkiliikunnan edellytyksiä, jotta hyvinvointi lisääntyy. Jatkan työtä pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden parantamiseksi. Jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs harrastus. Liikuntaseurojen toimintaedellytykset on turvattava.

  Fagerström Noora, Kokoomus
  www.noorafagerstrom.fi
  Enemmän tekoja liikunnan puolesta!

  Forsblom-Prittinen Frida, RKP
  https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/frida-forsblom-prittinen/

  Gilbert Olga, Vihreät
  www.olgagilbert.fi
  Lupaan edistää terveellisiä elintapoja. Liikkumattomuuden vähentämistä, lihaksilla liikkumista ja liikuntaharrastusten mahdollisuuksia.

  Haapa-aro Petra, Vasemmistoliitto
  http://www.facebook.com/petra.haapaaro.vas 
  Liikuntaan ja urheiluun tulee panostaa enemmän voimavaroja ja tukea tulevalla kaudella. Liikunnalla on tutkitusti vaikutuksia hyvinvointiin ja jaksamiseen. Liikuntapaikkoja tulee merkittävästi lisätä ja vahvistaa myös koululiikuntapaikkojen käyttöä mm seurojen toteuttamassa liikunnassa.

  Hallikainen Heli, SDP
  https://helihallikainen.fi/
  Lupaan kuulla urheilijoita, seuroja, yhdistyksiä ja urheilun sidosryhmiä sekä tehdä parhaani edistääkseni liikunnan ja urheilun mahdollisuuksia.

  Hietanen-Tanskanen Ira, Kokoomus
  https://irahietanentanskanen.fi/
  Edistetään arkiliikunnan mahdollisuuksia ja varmistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs harrastus.

  Hirvasvuopio Janne, Vihreät
  www.jannehirvasvuopio.fi
  Lupaan edistää jokaisen yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa tulotasosta tai vammaisuudesta riippumatta. Nuorilla tulee olla mahdollisuus monipuolisiin mahdollisuuksiin harrastaa liikuntaa.

  Hyrkkö Saara, Vihreät
  https://www.saarahyrkko.fi
  Teen töitä sen puolesta, että jokainen voisi löytää liikunnan ilon. Vaalitaan lähiluontoa, tarjotaan matalan kynnyksen harrastuksia, rakennetaan kävelyyn ja pyöräilyyn kannustavaa ympäristöä ja edistetään yhdenvertaista liikuntakulttuuria.

  af Hällström Nina, RKP
  https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/nina-af-hallstrom/
  Koskaan ei ole liian myöhäistä aloitaa liikkumista!

  Ijäs Seppo, Kokoomus
  seppoijas.fi
  Lupaan edistää lasten ja nuorten liikuntaa etenkin kouluissa

  Ingraeus Annika, Liike Nyt
  Https://www.annikaingraeus.fi
  Lupaan terveysalan ammattilaisena tarjota liikuntaa lääkkeenä kuten olen jo tehnytkin. Nyt haluan jakaa omaa ohjaamisosaamistani. On monia elämänpolun kohtia, joissa ihminen on hyvin motivoitavissa liikkumaan välttääkseen mahdollisia sairauksia ja myös ylläpitämään hyvää terveyttä ikääntyessäkin. Liikunnan harrastamisen esteitä on tärkeää purkaa; tarjota edullisia tai ilmaisia liikuntapaikkoja lähietäisyydellä.

  Johansson Birgitta, Ympäristöpuolue/valitsijayhdistys
  www.birgittajohansson.fi
  Fyysinen ja henkinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä: Laadukas uni, terveellinen ruoka ja liikunnallinen elämäntapa ovat osa tasapainoista kokonaisuutta. 1) Vanhat tutut jännittävät ja liikunnalliset pihaleikit kotien, päiväkotien ja koulujen ohjelmaan: Liikunnallinen elämäntapa pienestä pitäen! 2) Kaavoitus: vapaamuotoiselle ulkoliikunnalle tilaa! 3) Liikunnan ja urheilun suuri työllistämispotentiaali käyttöön ja liikunta-alan yksinyrittäjien verotus kuntoon. 4) Itsekin edelleen kilpapelaajana tiedän, että pelivuorojen saaminen erityisesti ilta-aikaan on vaikeaa. Julkisia tiloja siis ilmaiseksi tai nimellisellä vuokralla seurojen ja alan yrittäjien käyttöön!

  Kaartokallio Loviisa, KD
  www.loviisakaartokallio.com
  Liikunta on elintärkeää meille sekä yksilöinä että kansakuntana. Tulen edistämään liikunnallisen elämäntavan vahvistamista vauvasta vaariin. Liikunnan harrastamisen mahdollistaminen, liikunnallisen elämäntavan tukeminen ja liikunnan kentän resurssoinnin vahvistaminen on mitä parhainta ongelmia ennaltaehkäisevää politiikkaa. Järjestöt ja seurat ovat liikkumattomuuden taklaamisessa avainasemassa.

  Kaikkonen Antti, Keskusta
  www.anttikaikkonen.fi
  Olen edistämässä suomalaisten liikkumista laajasti. Pitkään seuratoiminnassa mukana olleena arvostan sitä laajaa vapaaehtoistyötä, mitä urheiluseuroissa tehdään. Myös kuntoliikunta pitää tehdä helpoksi: tarvitaan esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja ja merkittyjä luontoreittejä.

  Kalmio Tuire, Vihreät
  https://tuirekaimio.fi/vaalit/
  Kaikille pitää mahdollistaa mieleinen liikuntaharrastus. Osallistumisen ja saavutettavuuden esteitä on madallettava. Liikunta on avainasemassa hyvinvoinnin lisäämisessä.

  Katainen Mervi, Kokoomus
  https://mervikatainen.fi
  Pidän päätöksenteossa esillä liikunnan merkitystä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan tuottamat hyödyt sekä yksilöille että yhteiskunnalle ovat niin suuret, että sen pitää näkyä päätöksissä. Tarvitsemme lisää liikettä Suomeen – ja päätöksentekoon!

  Kerttula Suvi, Feministinen puolue
  Pyrin edistämään jokaisen mahdollisuuksia harrastaa haluamaansa liikuntalajia.

  Kokko Elina, SDP
  www.elinakokko.info
  Jokaisen tulee saada kokea liikunnan iloa ja löytää itselleen sopiva tapa liikkua ja liikuttaa itseään. Edistetään matalan kynnyksen liikuntapalveluita kaikissa ikäryhmissä. Vahvistetaan liikunnan avulla koko yhteiskuntamme hyvinvointia.

  Kolmonen Petri, Keskusta
  www.petrikolmonen.com
  On turvattava riittävä rahoitus seura-, harrastus- ja kilpaurheilun tukemiseksi. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa varallisuudesta riippumatta, koska liikunnalla on suora yhteys ihmisten fyysiseen sekä psyykkiseen terveyteen.

  Koponen Ari, Perussuomalaiset
  https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/ari-koponen
  Kaikille lapsille- ja nuorille vähintään yksi mielekäs harrastus. Huippu-urheilua pidetään yhtenä vahvimpana kansallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden rakennusaineena ja tämän takia myös sen rahoitus on turvattava.

  Koponen Noora, Vihreät
  https://noorakoponen.fi
  Haluan vahvistaa liikunnan asemaa poikkihallinnollisesti. Luodaan paremmat mahdollisuudet liikkumiseen lapsille ja perheille ja huomioidaan myös erityisryhmät. Urheilun ja opiskelun yhteensovittaminen tulee voida mahdollistaa.

  Kouvalainen Olli, Vasemmistoliitto
  @herra_kansanedustajaehdokas
  Lupaan tukea kaikessa toiminnassani kotimaista urheilua ja liikuntaa. liikunnan ja urheilun manifestin kaikki 12 kohtaa ovat sisällöltään sellaisia, joita voin täysin varauksetta kannattaa.

  Kumpula-Natri Miapetra, SDP
  Kaiken ikäisille mahdollisuus ja kannustusta liikkua. Lasten ja nuorten harrastustakuu kuntoon yhteistyössä myös juniorityön kanssa.

  Kähärä Sirkka-Liisa, SDP
  www.sirkkaliisakahara.fi
  Jokaisella pitää olla vähintään yksi liikuntaharrastus.

  Lind Petra, RKP
  https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/petra-lind/
  Liikunnan ja urheilun tärkeyttä ei voi korostaa liikaa nyky-yhteiskunnassa. Liikunnan positiiviset ja ennaltaehkäisevät terveysvaikutukset ovat tutkitusti monimuotoiset ja eri kannustimin tulisi tukea kaikkia liikkumaan ja urheilemaan, omalla tasollaan.

  Lindtman Antti, SDP
  anttilindtman.fi
  Liikunnan tulee olla mahdollista kaikille taustasta riippumatta. Palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla, esteettömiä ja saavutettavia. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tulee toteutua suomalaisessa huippu-urheilussa.

  Lintunen Kai, Kokoomus
  https://www.kailintunen.fi/
  Harrastamisen Suomen-mallia tulee laajentaa.

  Lundmark Alexandra, RKP
  https://www.facebook.com/alexandra.lundmark.sfp/
  Uskon yhteiskuntaan, jossa kaikilla on mahdollisuus huolehtia henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan. Loppuun palaminen ja uupumus on aikakautemme uusimpia kansantauteja. Miten voimme välttää nyky-yhteiskunnan luomat henkiset paineet? Tässäkin aiheessa meidän tulee riittävän ajoissa oppia huolehtimaan ihmisestä kokonaisuutena. Niin varhaiskasvatuksessa, koulussa, työpaikoilla ja ikääntymisen kynnyksellä.

  Lyytikäinen Juho, Kristallipuolue
  www.juholyytikainen.fi
  Liikunta ja terveys ovat hyvinvoinnin tukipilarit joita lupaan tukea ja edistää.

  Marttila Helena, SDP
  www.helenamarttila.fi
  Taloudellisen velan ohella meillä on korjattavana massiivinen hyvinvointivelka. Liikunnan merkitys tulisi ymmärtää paremmin myös ratkottaessa mielenterveyden kriisiä. Lastensuojelun ammattilaisena lupaan puolustaa kaikessa poliittisessa työssä erityisesti lasten ja nuorten etua.

  Meurman Kristian, Liike Nyt
  https://www.kristianmeurman.fi
  Haluan erityisesti kannustaa nuoria liikkumaan ja puolueeni on sitoutunut takaamaan jokaiselle nuorelle harrastuksen. Pyrin esimerkilläni kannustamaan kaikkia lisäämään arkiliikunnan määrää elämiinsä.

  Multala Sari, Kokoomus
  www.sarimultala.fi
  Edistän liikunnan, huippu-urheilun ja aktiivisen arjen asiaa poikkihallinnollisesti. Kaikkien ministeriöiden on tehtävä osansa, jotta suomalaisten liikkuminen saadaan käännettyä nousuun. Urheilu ja liikunta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja terveyttä – panostetaan siihen!

  Nummela Nina, Liike Nyt
  www.ninanummela.fi
  Haluan edistää liikunnan ja urheilun harrastustoimintaa. Liikunta ennaltaehkäisee merkittävästi mm. syrjäytymistä ja useita sairauksia.

  Pakarinen Riikka, Keskusta
  riikkapakarinen.fi
  Urheilun ja liikunnan merkitys huomioitava omana itsenäisenä poliitiikkana vahvemmin. Rahoituspohjaa vahvistettava ja jakoperusteet mietittävä uusiksi. Valtion rahoituksen osalta uskallettava ottaa selkeästi muutama painopiste Ruotsin ja Norjan malliin. Huippu-urheilun merkitystä ja arvostusta nostettava entisestään. Mahdollistettava jokaiselle lapselle ja nuorelle liikunnan harrastaminen. Seurojen toimintaedellytyksiä vahvistettava ja toisaalta kytkettävä Suomen mallin mukaisesti myös koulut vahvemmin tähän toimintaan.

  Paloniemi Merja, Keskusta
  https://keskusta.fi/eduskuntavaalit-2023/ehdokkaat/uudenmaan-vaalipiiri/merja-paloniemi/
  Lupaan edistää liikunnan määrää perus- ja toisella asteella.Liikunnalla on iso merkitys ihmisen kokonaishyvinvointiin.

  Partanen Henna, Vihreät
  https://www.hennapartanen.fi/
  Lupaan edistää liikunnallista elämäntapaa tukemalla matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikenlaisille ihmisille.

   Pauloaho Nina, Keskusta
  https://www.ninapauloaho.fi
  Luokanopettajana ja äitinä minulle on tärkeää lisätä lasten ja nuorten liikkumis- ja harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen. Lähiliikuntapaikkojen ja luonnon tulee olla aidosti saavutettavissa ja ne tulee ottaa huomioon kaavoituksessa.

  Perholehto Pinja, SDP
  www.pinjaperholehto.fi

  Piisinen Jorma, Perussuomalaiset
  https://www.jormapiisinen.fi
  Liike on lääke ja sen harrastamista on tuettava vauvasta vaariin. Lapsena luodaan innostus läpi elämän kestävään liikunnalliseen kipinään. Ikääntyessä liikunta tukee pidempään kotona asumista. Se on parasta kansanterveyden- ja hyvää kansantalouden hoitoa. Tätä on helppo tukea.

  Portin Anders, RKP
  andersportin.fi

  Poutala Mika, Kristillisdemokraatit
  www.mikapoutala.fi
  Lupaan olla viemässä liikunnan ja urheilun tavoitteita eteenpäin eduskunnassa. Jokainen ihminen on liikunnan arvoinen.

  Raja-Aho Maarit, Kokoomus
  Www.maaritrajaaho.fi
  Haluan edistää liikunnan harrastamista ja urheilua kaikessa päätöksenteossa. Itse olen aina harrastanut monipuolisesti liikuntaa.

  Rodriguez Elina, Vasemmistoliitto
  https://elinarodriguez.fi/
  Lupaan edistää Liikettä Suomeen -kampanjan tavoitteita poliittisessa toiminnassani.

  Rönnholm Jarkko, Liike Nyt
  https://www.facebook.com/RonnholmLiikeNyt
  Kansanedustajana lupaan edistää liikunnan ja urheilun asemaa kansakuntamme hyvinvoinnin tekijänä. Me tarvitsemme liikunnallisen elämäntavan mukanaan tuomaa hyötyä, jotta voimme pienentää miljardiluokan kustannuksia.

  Salovaara Taru, SDP
  tarusalovaara.fi
  Lupaan edistää erityisesti tavoitetta lasten ja nuorten mielekkäästä liikuntaharrastuksesta. Liikkumisen pohja luodaan lapsena ja liikkumisen lisääminen on kansanterveydellisesti ja taloudellisesti merkittävää.

  Seppälä Heidi, RKP
  www.heidiseppala.fi
  Kannustamme ja motivoiminen Suomen kansaa liikkumaan monin eri tavoin. Tämä on ihmisten terveyden kannalta merkittävää, mutta myös Suomen talouden.

  Seppänen Tia, Vihreät
  www.tiaseppanen.fi
  Liikunta ja urheilu ovat keskeinen osa kestävän hyvinvoinnin rakentamista. Jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja elää mielekästä, laadukasta elämää. Tämä on vastuullisten päättäjien ja lainsäätäjien tehtävä.

  Stenvall Nora, Liike Nyt
  www.norastenvall.fi
  Liikunnan ja harrastusten tukeminen on ollut yksi tärkeimpiä teemoja valtuustotyössäni Espoossa. Tätä työtä aion jatkaa ja tehdä kaikkeni sen eteen, että tulevaisuudessa meillä on paremmat sekä monipuolisemmat harraste- ja liikuntamahdollisuudet Suomessa. Haluan myös omalla esimerkilläni näyttää mallia, kuinka liikkuminen luo hyvinvointia niin yksilötasolla kuin myös koko yhteiskunnalle.

  al Taee Hussein, SDP
  https://www.husseinaltaee.fi/
  Meidän tulisi mahdollistaa kaikilla lapsille ja nuorille ilmainen tai edullinen harrastus, koska mielekäs tekeminen ja joukkueeseen kuuluminen toimivat loistavasti syrjäytymisen ehkäisyssä.

  Tawasoli Eva, Vihreät
  https://www.evatawasoli.fi/
  Tavoitteenani on edistää liikunnan ja urheilun merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Haluan taata kaikille mahdollisuuden liikkua ja harrastaa omien mieltymysten mukaan, sekä kehittää liikuntainfrastruktuuria ja lisätä liikunnan määrää kouluissa ja kaupungeissa. Liikunta on investointi tulevaisuuteen.

  Tulikorpi Laura, Vihreät
  https://www.lauratulikorpi.fi/
  Teen töitä sen puolesta, että jokaisen mahdollisuudet liikkumiseen vahvistuvat. Tämä vaatii poikkihallinnollista yhteistyötä ja ymmärrystä liikunnan valtavista hyödyistä niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Haluan nostaa myös huippu-urheilun merkitystä ja arvostusta.

  Vacker Marjo, Liike Nyt
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063488333654 https://marjovacker.fi/
  Hyvinvoinnin asialla. Kokonaisvaltainen hyvinvointi sisältäen psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. Hyvinvointi tulee olla jokaisen saavutettavissa ja yhteiskunnan rakenteet tulee vahvistaa siten, että myös liikkuva elämäntapa tulee kasvattamaan merkitystään.

  Vuorela Miko, Korjausliike
  https://vaalit.yle.fi/vaalikone/eduskuntavaalit2023/2/ehdokkaat/1721?lang=fi-FI
  Valtion menoja on leikattava, mutta leikkaukset eivät kohdistu liikunta-palveluihin tai huippu-urheiluun. Huippu-urheilu on tärkeä osa maabrädin ja suomalaisten minä kuvaa. Kaiken ikästen lliikunnan tukeminen on tärkeä lääke suomea vaivaavien terveys- ja mielenterveys ongelmiin.

  Vuornos Henrik, Kokoomus
  www.henrikvuornos.fi
  Lupaan edistää erityisesti lasten ja nuorten urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia sekä aktiivista elämää.

  Värekoski Vertti, Vasemmistoliitto
  https://varekoski.fi
  Liikunnan merkitys kansanterveydellisesti on kiistaton. Se opettaa lisäksi ryhmässä toimimista ja onnistumisten ja pettymysten käsittelemistä. Fyysisten hyötyjen lisäksi harrastuksilla on suuri syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Suomalaisten harrastaminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä teemoja.

  Wacklin Sami, Perussuomalaiset
  https://www.samiwacklin.fi/
  Tulen ensi vaalikaudella edistämään liikunnan ja urheilun asemaa Suomessa. Meillä on takana useampi koronavuosi ja se on aiheuttanut liikuntavelkaa. Meidän pitää tehdä voimakkaasti töitä, jotta kaikki suomalaiset saadaan liikkumaan. Teen kaikkeni liikunnan eteen nöyränä, mutten nöyristellen !

  Viilo Mikko, Vihreät
  https://www.mikkoviilo.fi/
  Olen politiikassa, koska meidän pitää muuttaa yhteiskunta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi. Liikkuminen, terveys ja mm. lihasvoimainen liikenne ovat sen välttämättömiä osia. Liikunta on antanut minulle paljon iloa ja haluan kaikkien saavan saman.

  Ylisiurua Katja, Vasemmistoliitto
  https://www.katjaylisiurua.fi/
  Lupaan edistää arkiliikuntaa ja liikunnan iloa!

 • Aaltonen Anu, Kokoomus
  https://www.anuaaltonen.fi/
  Liikunnalle täytyy luoda sen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten vuoksi lisää mahdollisuuksia kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Siksi liikunnan rahoitus on turvattava.

  Ahonen Rene, Vihreät
  Reneahonen.fi
  Harrastamisen Suomen mallin tukeminen lisäämällä kuntien, yhdistysten ja seurojen tukea, ja tarjoamalla vähintään yksi ilmainen liikuntaharrastus. Parantaa huippu-urheilun tukijärjestelmää ja tehdä työtä huippu-urheilun puolesta. Mahdollistaa seurojen ja yhdistysten toimintaa myös jatkossa.

  Andersson Emma, Vasemmistoliitto
  https://www.instagram.com/emmaandersson_vf/
  Jag vill arbeta för motionsmöjligheter för alla och minska på stillasittandet. Själv gillar jag att gymma och utöva pole dance. Liikuntamahdollisuuksia kaikille, vähemmän paikallaistumista. Itse tykkään käydä salilla, harrastan myös tankotanssia.

  Anttila Juha, Perussuomalaiset
  juhaanttila.com
  Elämän mittainen matka, liiku älä sammaloidu.

  Beqiri Sadri, Kokoomus
  https://sadribeqiri.fi
  Liikunta on lääke. Urheilu on auttanut minua paremmin integroitumaan suomalaisen yhteiskuntaan, joten tulen jatkamaan tekemään töitä liikunnan eteen.

  Byman Oscar, RKP
  www.oscarbyman.fi
  Tukea urheilua ja liikuntaa kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Tukea vapaaehtoistoimintaa yhdistyksissä. Saada lapset liikkumaan enemmän.

  Diop Paco, Vasemmistoliitto
  @pacoofturku (Ig, tik tok, twitter)

  Elomaa Ritva Kike, Perussuomalaiset
  https://www.facebook.com/kike.elomaa
  Lupaan toimia jatkossakin aktiivisesti politiikan kentällä suomalaisten liikkeen lisäämiseksi.

  Eloranta Eeva-Johanna, SDP
  https://eeva-johanna.net/
  Vierivä kivi ei sammaloidu. Pidetään huolta kaikenikäisten liikkeestä.

  Forsblom Toni, Kokoomus
  toniforsblom.fi
  Liikunta ja urheilu on vaaliteemoissani ollut aina kärjessä, ja näin se on näissäkin vaaleissa. Lupaan edistää liikkumista ja urheilua kaikissa muodoissa.

  Furuholm Timo, Vasemmistoliitto
  www.timofuruholm.com
  Lupaan jatkaa eduskunnassa jo kuntatasolla aloittamaani työtä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Lupaan myös taistella sen puolesta, että jokainen lapsi löytää mieluisan harrastuksen joko liikunnan tai kulttuurin parista.

  Granberg Gunilla ”Gilla”, RKP
  www.val.sfp.fi
  Suomen mallia haluaisin pysyväksi toimintamalliksi!

  Helin Perttu, Keskusta
  https://perttuhelin.webnode.fi/
  Olen jo työssäni erityisopettajana ihan käytännössä kokeillut liikunnan lisäämistä oppimisen tehostamiseksi. KYLLÄ TOIMII. Allekirjoitan ehdottomasti ja kerron mielelläni lisää kokeilusta!

  Junnila Vilhelm, Perussuomalaiset
  Https://vilhelmjunnila.fi
  Tuen kaikkia valtion liikuntaneuvoston esityksiä, kuten valtakunnallista liikkumisohjelmaa. Lisåksi lupaan vaeltaa enemmän kuin kukaan muu kansanedustajaksi valittava henkilö.

  Karjalainen Riitta, Keskusta
  www.riittakarjalainen.fi
  Lupaan panostaa koululiikuntaan ja kuntoutukseen,edistää terveysliikuntaa, vähentää kustannuksia ,helpottaa vapaaehtoistyötä. edistää harrastetakuun toteuttamista, vaalia ”tunti liikuntaa päivässä kouluissa” asiaa

  Lindberg Essi, Vihreät
  essilindberg.fi
  Mahdollisuus liikkua on kaikkien oikeus ja liikkuva elämäntapa sijoitus tulevaisuuden hyvinvointiin. Laitetaan lasten ja nuorten harrastustakuu kuntoon valtakunnallisesti yhteistyössä juniorityön ja koulujen kanssa. Lupaan myös edistää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille ikäryhmille tulotasosta riippumatta ja erityisryhmät huomioiden. Arkiliikunnan merkitys voimavarana ja terveysongelmien ehkäisykeinona on suuri niin yksilöille kuin yhteiskunnalle, joten tähän pitää etsiä sopivia kannustimia (esim. liikuntareseptit). Ilman liikkuvia ja urheilevia lapsia ja nuoria meille ei myöskään kasva tulevaisuuden huippu-urheilijoita, jotka puolestaan ovat monille muille liikunnallisia esikuvia. Huippu-urheilun toimintamahdollisuudet on turvattava tasa-arvoisesti sekä naisten että miesten lajeissa. Houkutellaan koko Suomi liikkumaan!

  Lähteenmäki Timo, Vasemmistoliitto
  http://www.xn--timolhteenmki-ffbg.fi/

  Maaskola Mika, SDP
  www.mikamaaskola.fi
  Elinikäinen liikunta on kaikkien oikeus. Matalankynnyksen liikuntapalvelut tulee olla kaikkien ikäryhmien saatavilla tulotasosta riippumatta. Arkiliikunta on suuri voimavara niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus harrastamiseen ja yhteiskunnan tuki siihen.

  Mäkeläinen Erika, SDP
  https://www.facebook.com/MakelainenErika/
  Lupaan edistää sitä, että jokainen lapsi ja nuori taustoistaan riippumatta saa mahdollisuuden liikkumiseen. Liikunta tuo hyvää oloa fyysisesti ja lisää yhteisöllisyyden tunnetta, mikä on tässä ajassa erityisen tärkeää. Harrastamisen Suomen malli on saatava pysyväksi ja lisättävä koululiikuntaa.

  Nera Selinä, Vihreät
  https://linktr.ee/SelinaNera
  Taustoista ja ominaisuuksista riippumatta jokaisen pitää saada mahdollisuus liikkua.

  Nikkanen Saku, SDP
  www.sakunikkanen.fi
  Lupaan olla edistämässä konkreettisia tekoja liikunnan ja urheilun hyväksi. Näitä ovat esim. Rahoitusta lisää seuratoimintaan, kerhotoimintaan ja liikuntapaikkarakentamiseen. Yritykset mukaan tarjoamalla hyötyjä liikunnan tukemisesta. Käynnistetään kansallinen ja poikkihallinnollinen liikkumisohjelma liikkumattomuuden torjumiseksi.

  Pilpola Ilkka, Keskusta
  Terveydenhuoltoon on saatava painopisteeksi ennaltaehkäisy, ja liikunta keinona kuuluu siihen yhtenä tärkeimmistä. Liikunta on myös hyvä keino mielenterveyden hoitoon.

  Päätalo Jenni, Vasemmistoliitto
  https://jennipaatalo.fi/
  Koululiikuntaa on lisättävä ja lasten erilaisia liikunnan harrastamisen muotoja tuettava yhdenvertaisesti. Liikunnan ilo kuuluu kaikille!

  Savolainen Jukka, Kokoomus
  www.jukkasavolainen.fi
  Liikuntaa on lisättävä peruskoulussa, vaikka muiden oppiaineiden kustannuksella.

  Schauman Filip, RKP
  filipschauman.fi

  Silvonen Jarno, Vasemmistoliitto
  Lasten ja nuorten tasapuolisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen.

  Sirén Saara-Sofia, Kokoomus
  saarasofia.fi
  Olen lähtenyt politiikkaan edistämään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja sitä työtä aion jatkaa, jos kolmannelle kaudelle pääsen.

  Sultan Abdullah, Vasemmistoliitto
  Liikunnalla on tutkitusti hyvinvointia edistävä vaikutus, lupaan tehdä parhaani liikunnan edistämiseksi Suomessa. Lupaan tukea liikuntaolosuhteita parantavia aloitteita

  Takatalo Janika, Kokoomus
  www.janikatakatalo.fi
  Jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs harrastus!

  Tanila-Järvinen Reetta, Keskusta
  reettatanilajarvinen.fi
  Liikunta ikään katsomatta pitää meidät elinvoimaisina ja hyvinvoivina. Turvataan kaikille mielekäs liikkumisen tapa.

  Tavio Ville, Perussuomalaiset
  www.villetavio.fi

  Turunen Siiri, Kokoomus
  www.siiriturunen.fi
  Lupaan toimia eduskunnassa liikunnan puolestapuhujana ja urheilun edistäjänä. Haluan olla varmistamassa, että jokainen suomalainen nuori pääsee harrastamaan liikuntaa, seuratoimintaa tuetaan ja liikuntaan ja urheiluun, unohtamatta huippu-urheilua, ohjataan riittävästi resursseja.

  Uusitalo-Heikkinen Mervi, Vasemmistoliitto
  www.merviuusitalo.fi
  Lupaan tukea sellaisia poliittisia päätöksiä, jotka tukevat ihmisten – erityisesti lasten – monipuolista liikuntaharrastusta ja arkiliikuntaa.

  Valkonen Ville, Kokoomus
  Villevalkonen.fi
  Erityisesti lapsille ja nuorille taattava mahdollisuus liikkua ja harrastaa!

  Vuolle Mikko, Keskusta
  www.mikkovuolle.com
  Liikutaan eteenpäin. Yhdessä!

  Wahlsten Aliisa, Vihreät
  https://aliisawahlsten.fi/
  Vuorokaudesta nukumme 8 tuntia, teemme töitä tai opiskelemme toiset 8 tuntia. On merkityksellistä, mitä teemme viimeiset 8 tuntia. Haluan olla mahdollistamassa monipuoliset liikkumismahdollisuudet lapsille ja nuorille. Emme saa unohtaa aikuisia ja elämän nivelvaiheita, jolloin yhteisö ja liikunta tekevät arkeen rutiinin. Liikunta mahdollistaa meille terveyden, hyvinvoinnin, yhteisön ja onnellisuuden.

  Ylis-Junttila Markus, Perussuomalaiset
  https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/markus-ylis-junttila

 • Haikkonen Aila, Keskusta
  facebook.com/ailahaikkonen
  Lupaan edistää lasten ja nuorten liikuntaa. Hyvinvointi ja onnellisuus riippuu myös liikunnan määrästä. Liikunta- ja urheilutoiminnan kansalaisjärjestöjen rahoituksesta tulee huolehtia. Lapsille pitäisi saada lisää liikuntaa koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen.

  Hakala Vilho, Keskusta
  https://vilhohakala.fi/
  Lasten ja nuorten liikuntaan panostetaan

  Heijari Eerik, Kokoomus
  www.eerikheijari.fi
  Liikunta on jokaiselle elinehto ikään tai sukupuoleen katsomatta! Lupaan edistää liikunnan harrastamista meidän kaikkien osalta.

  Jäntti Jenni, Vasemmistoliitto
  https://jennijantti.blogspot.com/
  Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen lisää hyvinvointia – niin ihmisille kuin maapallollekin!

  Lepistö Jari, Keskusta
  Jarilepisto.net
  Tuen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen liittyviä toimia. Pyrin olemaan myös itse esimerkkinä harrastamalla kuntoliikuntaa.

  Nikula-Häkli Tuula, Keskusta
  Tuulaeduskuntaan.fi
  Lisätään koulupäivän sisään liikuntaa. Varmistetaan lasten mahdollisuus harrastaa liikuntaa omaehtoisesti. Rakennetaan eri liikunta kokeiluja ja mahdollistetaan onnistumisen polku ja pidempikestoinen liikuntaharrastaminen. Seuratoiminta edulliseksi.

  Nurmi Minna, KD
  www.minnanurmi.com
  Liike on lääke sekä mielelle että keholle.

  Raula Kristiina, Vihreät
  www.instagram.com/kristiinaraula
  Lupaan tukea ja innostaa kaiken ikäisiä, näköisiä, kokoisia ja kuntoisia ihmisiä urheiluun sekä liikuntaan. Liikkuminen ja hyvinvointi on kaikkien oikeus!

  Tormas Anni, Kokoomus
  https://www.annitormas.fi/

  Vaitomaa Marja, Keskusta
  Lupaan edistää terveyden edistämisen osa-alueita, joista liikunta on elintärkeää. Terveyttä edistävää liikuntaa tulee tukea ja resursseja sen toteuttamiseksi tulee järjestää. Varsinkin lasten ja nuorten liikkumista tulee tukea ja koko elinkaaren ajan.

  Viinamäki Niko, Liike Nyt
  www.facebook.com/nikoviinamaki.liikenyt
  Liikkumattomuus on nykyään kansantauti, joka tulee maksamaan yhteiskunnalle tähtitieteellisiä summia. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus harrastukseen. Tulevalla hallituskaudella on kiinnitettävä erityishuomiota lasten ja nuorten liikkumattomuuteen. Ja mahdollistaa lapsille ja nuorille suunnattu harrastusseteliä, joka mahdollistaisi jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen. Katujengin sijaan suunta kohti jalkapallojengiä. Liikunnan ilo ja riemu kuuluvat jokaiselle.

  Välimäki Viliina, Kokoomus
  www.viliinavalimaki.fi
  Liikunta on elämäntapa, joka tulisi omaksua jo lapsena. Se on myös paras tapa ennaltaehkäistä myöhempiä murheita. Sitoudun työskentelemään liikunnan edistämisen puolesta.

 • Ahtiainen Marko, Kokoomus
  https://www.markoahtiainen.com
  1. Tunti liikuntaa koulupäivään 2. Liikuntapalvelujen käyttöön kotitalousvähennys 3. Järjestöille suunnatut valtionavut seuratoimintaan

  Aitto-oja Pia, KD
  www.facebook.com/Piia Aitto-oja KD Janakkala/
  Lisää liikuntatunteja kouluihin. Lisää helposti saavutettavia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Kannustimia liikunnan lisäämiseen.

    Elomaa Ville-Veikko, Perussuomalaiset
  https://villeveikkoelomaa.fi
  Nuoret saatava harrastamaan monipuolisesti liikuntaa. Tähän luotava niin henkinen kuin materiaalinen tahtotila.

  Heinonen Satu, Vihreät
  https://satukheinonen.wixsite.com/satuheinonen
  Lupaan tukea ja edistää nuorten liikunnallisen harrastuksen saantia. Vihreät ovat jo vuosia edistäneet julkisen liikkumisen keinoja eli pyöräteiden ja kävelyteiden rakentamista ympäri Suomen. Lupaan jatkaa ja tukea myös tätä toimintaa jatkossakin.

   Heinonen Timo, Kokoomus
  www.timoheinonen.fi
  Liike on lääke on tuttu slogan kuten että vierivä kivi ei sammaloidu. Näiden eteen pitää kuitenkin tehdä enemmän. Itse olen valmis puolustamaan liikunnan ja urheilun rahoitusta, mutta myös esimerkiksi arvonlisäverotuksen muuttamista niin että se kaikissa tilanteissa tukee liikuntaa ja hyvinvointia. Yhdyskuntasuunnittelussa tulee pyörätein ja muilla ratkaisuilla edistää liikunnallista elämäntapaa. Huippu-urheilun merkitys on tunnustettava.

  Hänninen Jarmo, Liike Nyt
  https://jarmohanninen.fi
  Lupaan edistää liikuntaan ja urheiluun liittyviä harrastusmahdollisuuksia. Ohjaan jatkossakin aktiivisesti taekwondoa lapsille, nuorille ja aikuisille.

  Jormanainen Lauri, SDP
  Laurijormanainen.fi
  Lupaan edistää kaikenikäisten ihmisten edellytyksiä liikkua oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Yksi liikuntaharrastus pitää olla mahdollinen kaikille lapsille, perheen varallisuustasosta riippumatta. Ammatikseen urheilevien tunnustaminen ja turvarakenteiden vahvistaminen on myös tavoitteeni.

  Karjalainen Maarika, Liike Nyt
  https://hokkalantila.fi/fi_FI/maarika-karjalainen
  Arkiliikunnan lisäämisellä on merkittäviä merkityksiä terveyteen.

  Kaunisto Jyri, Keskusta
  Lupaan edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Suomessa ja kotikunnassani.

  Kirkkola-Helenius Tarja, Vasemmistoliitto
  Tulen tekemään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Meillä Lounais-Hämeessä on vahvana lajina pesäpallo. Seurat tekevät laajaa työtä eri ikäryhmien kanssa jo nyt, mutta tulevaisuudessa panostusta lisättävä myös ikäihmisten liikuttamiseen..

  Kontturi Maija, Kokoomus
  https://www.maijakontturi.fi/
  Pakonomaisesta suorittamisesta kohti liikkumisen taitoa ja aktiivista, terveempää elämäntapaa

  Kranni Maija, Vihreät
  www.maijakranni.fi
  Haluan olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa jokainen löytää itselleen sopivimman tavan liikkua ja kokea liikunnan iloa. Lupaan edistää liikunnan ja urheilun asemaa hyvinvointimme ankkurina.

  Kupiainen Anna Kaisa, Vasemmistoliitto
  https://www.facebook.com/kupiainenannakaisa
  Eduskunnassa aion tehdä työtä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus saada mukava liikuntaharrastus. Kouluissa voisi edistää erilaisia liikunta/lajikokeiluja yhteistyössä seurojen kanssa. On lisättävä vanhempien tietoutta liikunnan hyödyistä esimerkiksi neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kautta. Liikuntaseurojen toimintaedellytyksen on turvattava avustuksin, jotta kaikilla suomalaisilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa.

  Kuukasjärvi Harri, Liike Nyt
  https://www.harrikuukasjarvi.fi/
  Urheilu ja liikunta ovat olleet aina tärkeitä asioita elämässäni, ne ovat myös pitäneet minut kaidalla polulla ja antaneet suuntaa elämälle. Liikunnan arvostus kouluissa ja kodeissa on tällä hetkellä huolestuttavan heikko ja sitä on lisättävä. Kaikkien tulee ymmärtää, miten kokonaisvaltainen hyöty liikunnasta tullaan saamaan. Meidän täytyy ajatella pidemmälle kuin huomiseen. Kun sijoitamme rahaa liikuntaan ja liikkumiseen, sijoitamme tulevaisuuteen. Myös liikunnan tärkeitä mahdollistajia, eli yhdistyksiä, yrityksiä ja kaupunkeja tulee tukea, jotta liikkuminen ja urheilu ovat mahdollisia kaikille. Tämä on meidän kaikkien etu!

  Laine Teemu, Vihreät
  https://www.facebook.com/TeemuLaineVihreat
  Ex-ammattiurheilijana ja nykyisenä matalankynnyksen lastenliikuttajana lupaan puolustaa liikuntaa kaikilla sen eri tasoilla.

  Lartama Mika, Perussuomalaiset
  Lapset ja nuoret on saatava liikkumaan ja harrastamaan koulupäivän yhteyteen. Sillä saamme lisättyä yhteisöllisyyttä sekä terveyttä ja vähennettyä syrjäytymistä.

  Lehkonen Helena, Kokoomus
  www.lehkonen.fi
  Lupaan selkiyttää urheilun rahoitusta ja keskittyä erityisesti harrastustoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseen.

  Lintonen Emmi, SDP
  https://emmilintonen.fi
  Manifestin tavoitteiden lisäksi pidän tärkeänä sitä, että nuorten kohdalla drop out -ilmiöön löydettäisiin ratkaisuja, jotta nuoret pysyisivät liikuntaharrastuksen parissa.

  Nieminen Mira, Perussuomalaiset
  www.miranieminen.fi
  Liikunnan sekä harrastamisen iloa ja edistämistä monella sektorilla! Liikunnalliset harrastukset tulee nähdä osana hyvinvointia sekä ennalta estävänä työnä kansanterveys huomioiden. Kilpaurheilu tulee tukea niin, että meillä on mahdollista kehittyä ja kehittää lapsia ja junioreita myös tulevaisuudessa.

  Niinistö Sari, Kokoomus
  www.sariniinisto.fi
  Edistän arkiliikunnan ja liikuntaharrastusten mahdollisuuksia. Lisäksi pyrin turvaamaan myös urheilun edellytyksiä. Liike on lääke ja liikunta tulisi huomioida myös osana ennaltaehkäisevää työtä ja terveydenhuoltoa nykyistä paremmin. Elän kuten opetan eli harrastan itsekin hyöty- ja kuntoliikuntaa ja olen laajasti verkostoinut liikuntaihmisten kanssa.

  Rautapää Teresa, Kokoomus
  www.teresarautapaa.fi
  Monipuolinen liikunnallisuus osana arkipäivästä elämää tukee hyvinvointia monin eri tavoin ja ennaltaehkäisee monenlaisia vaivoja niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta tarkasteltua. Lupaan esimerkin voimalla edistää liikuttavan hyviä Olympiakomitean manifestin tavoitteita!

  Rive Sami, Kokoomus
  https://www.samirive.fi/
  Varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen tulee sisällyttää entistä enemmän liikuntaa. Kaikille lapsille ja nuorille tulee mahdollistaa mielekäs liikuntaharrastus.

  Räsänen Päivi, KD
  www.paivirasanen.fi
  Lääkärinä ja innokkaana murtomaahiihtäjänä rakastan liikuntaa. Lisäämällä liikunta voidaan kohentaa kansanterveyttä, työkykyä, toimintakykyä ja tuottavuutta. Teen parhaani, jotta suomalaiset liikkuisivat tulevan kauden päätösten ansiosta entistä enemmän.

  Saloranta Tuija, Liike Nyt
  https://tuijasaloranta.fi
  Ennaltaehkäisy on sijoitus, ei kustannus.

  Sarell Tiia, Eläinoikeuspuolue
  Mahdollistetaan liikuntapalveluiden saatavuus matalalla kynnyksellä, esimerkiksi tukemalla liikuntaseuroja. Kehitetään lisää ilmaisia liikuntapalveluita kuten ulkokuntosaleja sekä luodaan uusia kannustimia lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen edistämiseen.

  Soinikoski Mirka, Vihreät
  www.mirkasoinikoski.fi
  Liikunta vaikuttaa positiivisesti mm. oppimiskykyyn, muistiin ja keskittymiseen. Liikunta on lääke moneen vaivaan ja kaikenikäiset suomalaiset pitää saada liikkeelle, luontoon tai eri urheilulajien pariin. Urheilua on myös kilpasarjojen ulkopuolella, tärkeintä on tarjota monipuoliset harrastusmahdollisuudet mahdollisimman monelle.

  Suomalainen Kari, Perussuomalaiset
  https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/kari-suomalainen
  Urheilu tuo mukavaa vaihtelua politiikan / työnteon lomaan, jokaisen kannattaa urheilla ainakin pari kertaa viikossa

  Tyyskä Pia, RKP
  https://val.sfp.fi/kandidater/pia-tyyska/
  Suomi liikkeelle – liike on lääke. Lasten ja nuorten harrastuksia tulee tukea!

  Walkamo Mika, Kokoomus
  https://walkamo.fi/

 • Asell Marko, SDP
  Edistän liikkumisen mahdollisuuksia kaikilla tasoilla ja tavoilla.

  Caglayan Merve, Vihreät
  www.merve.fi
  Olen entinen kilpauimari ja tiedän kokemuksesta kuinka tärkeää harrastaminen on nuorena; jokaisella pitää olla oikeus vähintään yhteen harrastukseen ja aikuisenakin liikkumista tulisi tukea. Sen on todistettu auttavan niin fyysisessä kuin henkisessä hyvinvoinnissa, ja jokainen panostus tulee säästämään myöhemmin kuluja terveydenhuollossa.

  Evilä Tommi, Kokoomus
  tommievila.com
  Tulen tekemään kaikkeni edistääkseni seuraavaa sanomaa: Liikkuminen yksin tai yhdessä, sisällä tai ulkona – yksi parhaimmista ja maagisimmista investoinneista itseesi. Se ei nimittäin maksa mitään, mutta kasvattaa alati korkoa hyvinvointiisi. Innostu ja innosta!

  Haapa-aho Olga, Vihreät
  www.olgahaapa-aho.net
  Liikunnan edistäminen on tärkeää hyvinvoinnin ja kansanterveyden näkökulmasta. Jokaisella tulee olla mahdollisuus liikuntaharrastukseen ja liikunnalliseen arkeen. Haluan edistää kävelyä, pyöräilyä ja edullisia harrastusmahdollisuuksia.

  Halttula Timo, Vihreät
  www.timohalttula.com
  Edistän arkiliikunnan, harrasteliikunnan ja urheilun mahdollisuuksia koko kansanterveyttä kehittävällä tavalla.

  Hamari Lotta, SDP
  lottahamari.fi
  Fysioterapeuttina, tutkijana ja joukkueurheilijana ymmärrän liikuntaharrastusten tärkeyden. Liikunta-, urheilu-, ja seuratoiminnalle pitää olla hyvät edellytykset jatkossakin. Tuetaan kaikenikäisiä liikkumaan ja perheitä liikunnallisen elämäntavan löytämiseen ja ylläpitämiseen. Lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastaa sosioekonomisesta asemastaan riippumatta. Liikuntaa voidaan edistää myös kaupunkisuunnittelun keinoin.

  Helimo Matti, Vihreät
  https://www.helimo.fi
  Lupaan työssäni tukea kaikenlaista liikkumista, niin ohjattua kuin omaehtoistakin. Lupaan puolustaa liikunnan ja urheilun rahoitusta sekä edistää liikuntapaikkarakentamista.

  Ikonen Jaakko, KD
  https://www.facebook.com/Politjaakko
  Edistän alle 18-vuotiaiden kausimaksujen verovähennysoikeutta.

  Illman Jaakko, Eläinoikeuspuolue
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100063985087318
  Kannustan lisäämään arkiliikuntaa. ”Kävellen kauppaan”

  Jussila Perttu, Vihreät
  www.perttujussila.com
  Kaikilla nuorilla tulisi olla vähintään yksi miellekäs harrastus. Monille se olisi läydettävissä liikunnan parista ja tätä tulee edistää. Se on myös kansantaloudelle hyväksi.

  Kiuru Pauli, Kokoomus
  www.paulikiuru.fi
  Haluan tukea arkiliikkumista, kuntoilua sekä huippu-urheilua. Liikunnalla on myönteinen vaikutus hyvinvoinnille, kansanterveydelle sekä taloudelle. Jokaisella on oikeus liikkua itselleen mieleisellä tavalla.

  Kotalampi Katja, Vasemmistoliitto
  https://www.katjakotalampi.fi/
  Haluan edistää arkisen liikkumisen helpottamista, urheiluharrastuksia nuorille ja parantaa liikunnalla suomalaisten terveyttä.

  Kähönen Karoliina, Liike Nyt
  www.karoliinakahonen.fi
  Olen urheillut koko ikäni ja liikunta on minulle jokapäiväinen osa arkea. Yhteiskunnan muutoksessa on yhä merkityksellisempää, missä fyysisessä ja henkisessä kunnossa olemme. Liikunnan edellytyksiä on parannettava. Jokaisella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua. Lisätään koulupäiviin lisää liikuntaa ja laajennetaan harrastamisen mallia. Tuetaan liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa.

  Lahikainen Stiina, Vihreät
  www.stiinalahikainen.fi
  Aion edistää erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa sekä liikuntapalvelujen arvonlisäverotuksen keventämistä.

  Lohja Sebastian, Kokoomus
  https://sebastianlohja.fi/
  Lupaan edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia uusien urheiluharrastusten aloittamiseen. Pyrin viemään määrätietoisesti eteenpäin urheiluseurojen tukemista, liikuntafasiliteettien kehittämistä ja koululiikuntamahdollisuuksiin investoimista. Liike on lääke!

  Moilanen Anna, Vihreät
  www.annamoilanen.fi
  Haluan mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kokeilla eri liikuntalajeja turvallisesti ja ohjatusti sekä lisätä maksuttomia liikuntamahdollisuuksia.

  Mustakallio Jaakko, Vihreät
  www.jaakkomustakallio.fi
  Lupaan huolehtia, että liikuntaan ja urheiluun panostetaan jatkossa enemmän, ei vähemmän.

  Niemi Veijo, Perussuomalaiset
  www.veijo.niemi.fi
  Edistän ja tuen liikuntaa ja urheilua kaiken ikäisille.

  Ovaska Jouni, Keskusta
  www.ovaskajouni.fi
  Lisätään mahdollisuuksia vapaa-ajan liikuntaan niin lapsille, nuorille kuin ikäihmisille. Varmistetaan seurojen ja järjestöjen rahoitus. Huolehditaan liikuntapaikkarakentamisesta.

  Perttunen Jaakko, Eläinoikeuspuolue
  Lupaan ehdokkaana puuttua hevosurheilun elänoikeudellisiin epäkohtiin

  Puisto Sakari, Perussuomalaiset
  www.sakaripuisto.fi
  Tarvitsemme lisää liikunnallista elämäntapaa koko Suomeen ja päätöksenteossa on paremmin ymmärrettävä asian merkitys.

  Puolimatka Marika, Perussuomalaiset
  https://www.marikapuolimatka.fi/
  Ennaltaehkäisevässä kansanterveystyössä liikunnan merkitys on keskeinen. Riittävä liikunnan määrä lapsena ja nuorena avaa ovia koulumenestyksessä ja työelämässä sekä mahdollistaa paremman terveyden aikuisiällä ja vanhuudessa. Seuratyötä ja kilpaurheilua tulee tukea, koska se kannustaa lapsia ja nuoria harrastamaan.

  Pursiainen Sirpa, KD
  sirpapursiainen.com
  Lapsena liikuntaharrastus oli itselleni merkittävässä roolissa. Haluan itse edistää kaikenikäisten liikkumista.

  Repo Sirpa, Vihreät
  www.sirparepo.fi
  Tuen erityisesti lasten ja nuorten liikunnan lisäämistä, niin harrastuksissa kuin koulupäivän aikana. Koululaisten lisäksi koko väestö on saatava enemmän liikkeelle ja arkiliikunta on mitä parasta siihen, satsataan siis kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun olosuhteisiin.

  Riitakorpi Janne, Keskusta
  www.janneriitakorpi.fi
  Asennemuutos yhteiskunnassa liikuntamyönteiseen suuntaan. Lasten ja nuorten liikkuminen keskiöön. Julkinen rahoitus priorisoitava urheiluseuroille, lasten ja nuorten liikkumiseen sekä koko kansan liikkumisen edellytyksiin.

  Sangervo Julia, Vihreät

  https://www.juliasangervo.fi/
  Lupaan edistää kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaan.

  Sirkesalo Sohvi, Vasemmistoliitto
  https://www.facebook.com/PoliitikkoSohvi
  Liikunta osaksi jokaisen arkea, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Lisätään liikuntatunteja ja -mahdollisuuksia kouluihin ja edistetään aikuisten arkiliikuntaa, tuetaan mm. työmatkapyöräilyä ja tuetaan kuntien ulkoliikuntapaikkojen rakentamista.

  Suoniemi Juhana, Vihreät
  www.suoniemi.fi
  Lupaan edistää liikunnallista elämäntapaa sekä arkiliikkumisen, urheiluseuratoiminnan että huippu-urheilun osalta. Harrastan itse aktiivisesti jalkapalloa, painonnostoa ja pyöräilyä.

  Vehviläinen Saana, Kokoomus
  www.saanavahvelainen.fi/
  Lasten ja nuorten päiviin on saatava lisää liikuntaa ja työikäisten liikkumista kannattaa tukea. Seurojen toimintaedellytyksistä täytyy pitää jatkossakin huolta ja varmistaa, että liikunnan ja huippu-urheilun rahoitus on riittävällä tasolla.

  Vikman Sofia, Kokoomus
  www.sofiavikman.fi
  Kansanedustajana työskentelen liikunnan, urheilun ja harrastusmahdollisuuksien puolesta.

  Virkkunen Katri, Kokoomus
  https://www.katrivirkkunen.fi
  Lupaan edistää huippu-urheilua, kehittää Harrastamisen Suomen mallia, kehittää arkiliikunnan edellytyksiä ja levittää kansanedustajana esimerkilläni liikunnan iloa.

  Vuorinen Emilia, Liike Nyt
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100090106956508
  Lasten liikkumisen edistäminen

 • Aikio Jenni, Vihreät
  https://jenniaikio.fi/
  Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitää mahdollistaa mielekäs liikuntaharrastus. Harrastustoiminnan järjestäminen on järkevää koulupäivien yhteydessä. Mahdolliset muut harrastukset, kuten tavoitteellinen urheilu, täydentävät koulupäivien yhteydessä toteutettavaa toimintaa. Kansanedustajana teen kaikkeni myös sen eteen, että liikunnan ja urheilun erilaisiin epäkohtiin, kuten syrjintään ja häirintään, puututaan entistä voimakkaammin. Tässä on oltava nollatoleranssi.

  Almgren Mikko, KD
  Kaakonkulman kunnissa jokaisen kuntalaisen oman kunnon hoitaminen kunniaan

  Anunti-Virta Mirja, Kokoomus
  https://www.mirja-anunti-virta.fi
  Fysioterapeuttina näen erittäin tärkeänä, että jokaiselle iästä, kunnosta, asuinpaikasta tai sosiaalisesta statuksesta huolimatta löydetään mielekäs liikunnan muoto mitä pystyy harjoittamaan.

  Arponen Jaana, KD
  Liikunnan ilo ja aktiivisuus on osa hyvää arkea ja elämää vauvasta vanhuuteen. Se lähtee yhdessätekemisestä ja ylipäätään terveellisistä elämänvalinnoista. Lupaan pitää yllä liikunnan terveysvaikutuksten jakamista ja omaa esimerkkiä, sekä tukea kaikkea liikuntaa mahdollisuuksieni mukaan – arkiliikunnasta tavoitteelliseen kilpaurheiluun.

  Bardy Johan, RKP
  https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/johan-bardy/
  Jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs liikuntaharrastus

  Brandt-Ahde Linda, Kokoomus
  www.lindan.fi
  Liikunta lisää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä ja poistaa tulevaisuuden kustannuksia. Lupaan edistää kaikin mahdollisin tavoin lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia ja suomalaisen urheilun menestymisen edellytyksiä. Olen kasvanut urheilijaperheessä, isäni on entinen SM-kultaa voittanut aitajuoksija ja veljeni pikaluistelija. Olen siksi oppinut pienestä pitäen arvostamaan liikuntaa ja tavoitteellista urheilua. Lasten ja nuorten lisäksi aivan kaikenikäisten liikkumisen edistäminen on tärkeää ja pienikin lisäys päivittäisessä liikunnassa lisää hyvinvointia.

  Bruce Marianne, KD
  Liikuntaa tulee lisätä yhteiskunnan jokaiselle saralle päiväkodeista vanhustenhoitoon. Digitaalisuuden vähentäminen ohjaa luontaisesti ihmistä liikkumaan enemmän. Harrastustoimintaa koulujen iltapäiviin, virikeohjaajia palvelutaloihin, matalan kynnyksen harrastustoimintaa lisää ja asennemuutosta kiireen kesyttämiseksi. Ihminen rakentaa itse oman arjen ja sinne arkeen tulisi saada lisää aikaa ulkoisille, liikunnalle ja yhteiselle puuhastelulle.

  Holopainen Hanna, Vihreät
  https://www.hannaholopainen.fi/
  Liikkumattomuus tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Investoidaan liikkumisen mahdollistavaan arkiympäristöön, kaikkien ikäryhmien matalan kynnyksen liikuntapalveluihin ja aktiivisiin liikuttajaseuroihin.

  Honkamaa Tapio, Keskusta
  tapiohonkamaa.fi
  1. Liikuntaharrastus jokaiselle lapselle. 2.Tuki seurojen vapaaehtoistyölle. 3.Kunnat ja hyvinvointialueet yhdessä edistämään terveyttä.

  Kaunisto Ville, Kokoomus
  villekaunisto.fi
  Lupaan jatkaa määrätietoista ja rohkeaa työtä liikunnan ja urheilun olosuhteiden ja yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseksi.

  Kopra Jukka, Kokoomus
  Www.jukkakopra.fi
  Liikunta edistää hyvinvointia ja panostamalla harrastus- ja harjoittelumahdollisuuksiin voimme suotuisalla tavalla vaikuttaa koko kansakunnan terveyteen.

  Korpikangas Veli Tapani, Korjausliike
  Olen toiminut ulkomailla ja Suomessa seuran vara puheenjohtajina sekä valmentajana, itse myös ikäni liikkunut, vastuu valmentaja teillä sekä ohjaaja, vedän vielä 2 kertaa viikossa lasten ja nuorten palloilu kerhoa, pelaan itse lentistä myös ollut sarjassa, myöskin toinen päävalmentajista juniori maajoukke sarjassa, eläkkeellä mutta jalat liikkuu.

  Kosonen Hanna, Keskusta
  www.hannakosonen.fi
  Lupaan jatkaa työtäni liikunnallisen elämäntavan ja urheilun puolesta. Liikunta on tehtävä suomalaisille helpoksi ja tärkeäksi osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

  Marova Katja, Vasemmistoliitto
  https://katjamarova.fi/

  Mielonen Joona, Vasemmistoliitto
  www.facebook.com/mielonen2023
  Lupaan edistää jokaisen kansalaisen mahdollisuutta harrastaa maksutta. Julkisen sektorin on tarjottava kattavasti liikuntamahdollisuuksia matalalla kynnyksellä.

  Montonen Sanni, Kokoomus
  https://www.sannimontonen.fi
  Liikuntaa pitää edistää ja tukea verotuksen keinoin, kuten suuremmat verovapaat liikuntaedut.

  Mustonen Jonne, Vihreät
  Jonnemustonen.fi
  Minä Jonne ”Uskottumies” Mustonen lupaan ja vannon edistäväni parhaan ammattitaitoni mukaan maatamme kohti liikkuvampaa aikaa. Yhdessä me pystymme muutokseen. Olkaamme avuliaita ja avoimia.

  Naukkarinen Satu, Kokoomus
  facebook.com/SatuNaukkarinen
  Liikunta lisää kansakuntamme terveyden tilaa ennaltaehkäisevästi, ja tuo näin ollen yhteiskunnalle säästöä. Opettajana tuen edelleen liikunnan tärkeyttä, ja kansanedustajana rahoitan oppilaiden liikuntaharrastuksia.

  Nykänen Hanna, Kristallipuolue
  ”Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme tukipilarit” Kristallipuolueen teesi #13 ja ”liike on lääke”, sanoo ayurveda.

  Oksanen Jenni, Kokoomus
  https://www.jennioksanen.fi
  Oppimistulokset ylös liikuntaa lisäämällä (osaksi opiskelua?). Teimme Mikkelissä valtuustoaloitteen ”kouluissa liikuteaan tunti päivässä” ja väitän, että tätä ajatusta eteenpäin viemällä saisimme myös suomalaisten oppilaiden oppimistulokset nousuun. Liikunta lisää hyvinvointia ja keskittymiskykyä tutkitusti. Lupaan tätä ajatusta edistää.

  Paatero Sirpa, SDP
  Www.sirpapaatero.net
  Kaikilla tulee olla mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tämä vaatii liikuntapaikkoja ja tukea seuroille. Harrastamisen Suomen malli antaa lisää mahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

  Pellinen Antti, Kokoomus
  anttipellinen.fi
  Voimaharjoittelu on varhaista geriatriaa

  Pirttiaho Susanna, Keskusta
  www.susannapirttiaho.fi
  Haluan osaltani edistää lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia sekä parantaa kaiken ikäisten arkiliikunnan edellytyksiä.

  Pounds Michael, Vihreät
  Lupaan antaa kaikkeni edistääkseni lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia. Lisää liikuntaa kouluihin ja matalalla kynnyksellä harrastuksiin.

  Siitari Markku, Korjausliike
  Liikuntaa ja urheilua tulee tukea.

  Strandman Jaana, Perussuomalaiset
  www.jaanastrandman.com
  Liikuntasuositus tule konkretisoida jokaiselle ikäryhmälle, jolloin henkinen ja fyysinen toimintakyky pysyy yllä. Lasten ja nuorten sekä huippu-urheiluun satsaaminen.

  Taavitsainen Satu, Liike Nyt
  https://www.satutaavitsainen.com
  Vahvistan ja monipuolistan liikunnan rahoitusta. Rahoitus seuroille tukee ihmisten liikuntamahdollisuuksia ja huippu-urheilumenestystä. Urheilijat tarvitsevat tukea menestyäkseen, etenkin nuoret. Nuoria U18 ja U21 kilpaurheilijoita on tuettava taloudellisesti nykyistä paremmin.

  Toivonen Timo, Liike Nyt
  https://www.ttsport.fi/Vaalit_2023
  Lupaan ajaa koululiikuntaan lisää tuntikehystä kaikille luokka-asteille.

  Torniainen Ari, Keskusta
  www.aritorniainen.fi
  Lupaan edistää että liikuntaan ja urheiluun saadaan riittävästi rahoitusta sekä, että liikunnan edistäminen otetaan huomioon päätöksenteossa. Edistä, että kouluihin saadaan lisää liikuntaa.

  Valtola Oskari, Kokoomus
  www.oskarivaltola.fi
  Teen työtä suomalaisten liikunnan eteen suurella sydämmellä. Liikunnan ilo kuuluu kaikille!

 • Backnäs Teemu, SDP
  Edistää lasten ja aikuisten arkiiikkumista. Tärkeää olisi löytää liikkumisen ilo oman lajin kautta. Peruskunnon kehittämisen ja ylläpidon kannalta olisi hyvä, jos hyödynnettäisiin omia lihaksia arkiliikunnassa autoilun sijaan. Oman yleisvoinin lisäksi ympäristö kiittäisi!

  Cederberg Björn, KD
  bjorncederberg.fi
  Lupaan edistää tavoitteita liikunnan lisäämiseksi ja lupaan liikkua myös itse.

  Elo Timo, Kokoomus
  www.timoelo.com
  Liikunnallinen elämäntapa ja jokaiselle mielekäs liikuntaharrastus. Helpotetaan arkiliikkumisen mahdollisuuksia. Tuetaan seuratoimintaa. Parannetaan urheilun ja liikunnan suorituspaikkoja. Autetaan urheilijoita yhdistämään urheilu ja koulutus.

  Eskelinen Seppo, SDP
  Www.seppoeskelinen.fi
  Liikunnan rahoitus on turvattava ja tuettava lasten – ja nuorten liikuntaharrastusten. Liikkumisen ja liikunnan vaikutukset kansanterveyteen on miljardeja. Suomalaisen urheilun menestys on kansakuntamme itsetunnolle tärkeää. Itselleni liikunta on aina ollut iso osaa elämää. Jalkapallo, hiihto ja kaikki mahdollinen hyötyliikunta on minulle tärkeää.

  Essayah Sari, KD
  www.essayah.fi
  Tavoittelen yhteiskuntaa, joka mahdollistaa ja kannustaa niin arkiliikuntaan kuin hiomaan urheilusuorituksiaan kansainväliselle huipputasolle asti.

  Heikkinen Leena, Vasemmistoliitto
  http://leenaheikkinen.fi
  Ihmisten liikkumista arjessa tulee edistää mahdollistamalla turvallinen nopea ja helppo matka töihin, kauppaan ja kouluun lihasvoimin.

  Hynninen Kati, Kokoomus
  https://katihynninen.fi
  Hyvinvoinnin edistämiseen ja liikuntaan on panostettava! Taloudelliset satsaukset on nähtävä sijoituksena tulevaisuuteen. Harrastustoiminnan tukeminen lisää ihmisten hyvinvointia!

  Juvonen Toni, Vihreät
  https://tonijuvonen.fi/
  Olen itse entinen uimari. Nykyisin toimin lasten ja nuorten yleisurheiluohjaajana sekä uimaseuran puheenjohtajana. On ilmeistä, että tämä aika vaatii panostuksia liikuntaan ja urheiluun. Lupaan edistää erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen edellytyksiä sekä arkiliikuntaa.

  Kauppinen Jan, Liike Nyt
  https://twitter.com/kauppinenjan
  Lupaan edistää koululaisten liikuntaa, mitä on vähennetty aivan liikaa. Koululiikunta luokiteltu ei niin tärkeäksi oppi aineeksi. Lisäksi urheilijoita on tuettava taloudellisesti.

  Kulmala Kari, Kokoomus
  www.karikulmala.fi
  Liikunta on asennekysymys!

  Kuosmanen Pasi, Liike Nyt
  www.pktreenit.fi
  Personal trainerina olen huolissani lasten ja nuorten rapistuneesta kunnosta. Lapsien ja nuorien liikuntaan pitää satsata. Jokaisella pitää olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Harrastus setelit käyttöön

  Maasilta Markku, Vasemmistoliitto
  https://www.facebook.com/maasiltamarkku
  Liikunnalla on ennaltaehkäisevä ja terveyttä ylläpitävä vaikutus ja siksi siihen tehtävät panostukset ovat investointeja.

  Miettinen Heikki, SDP
  https://www.facebook.com/heikkimiettinensdp
  Edistän liikkumista tulevalla vaalikaudella ja lupaan liikkua itsekin. Liikunta ennaltaehkäisee ja edistää hyvinvointiamme. Pienillä satsauksilla liikuntaan säästetään paljon kansantaloudessa.

  Mustonen Pekka, Piraattipuolue
  Lupaan edistää koko kansan liikkumista. Liikunta luo hyvinvointia ja hyvää oloa. Sekä säästää aivan valtavasti selvää rahaa laskevina sosiaali- ja terveyskustannuksina.

  Mustonen Tiia, Piraattipuolue
  Liikunnasta on hyötyä ikään ja kokoon katsomatta! Lupaan parantaa liikunnan ja urheilun asemaa yhteiskunnassamme, rohkaisten kaikkia liikkumaan!

  Niiranen Pekka, Kokoomus
  www.pekkaniiranen.fi
  Haluan edistää kaikenlaista järkevää liikuntaa ja urheilua.

  Nylund Pertti, Liike Nyt
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100089971865555
  Haluan edistää jokaisen ikäryhmän liikuntaa ja kannustaa jokaista aloittamaan liikkumisen, vaikka pienillä päivittäisillä kävelylenkeillä

  Ojala Annukka, KD
  annukkaojala.blogspot.fi
  Lupaan edistää liikuntaa monipuolisena hyvinvoinnin edistäjänä.

  Partanen Ella, Vihreät
  https://www.ellapartanen.fi/
  Lupaan edistää arkiliikuntaa: kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia.

  Ripatti Timo, Keskusta
  timoripatti.fi
  Liikkuminen ja liikunta ovat suomalaisten parhaita sijoituskohteita. Sen avulla Suomi säästää hurjasti sosiaali- ja terveydenhoitokuluissa ja samalla ihmiset pysyvät aktiivisina läpi elämän. Itsekin urheilumiehenä kannatan vahvasti panostuksia liikunnan harrastamiseen.

  Räsänen Annu, SDP
  Lupaan olla mukana työssä, jolla voimme edistää lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia. Pyrin etsimään keinoja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi kaiken ikäisille. Arkiliikunta mm. hiihto, maastopyöräily ja juoksu ovat itselleni tärkeä osa elämää. Liikkumisen painotusta terveyden edistämiseksi tulee lisätä nykyisestä. Myös kilpaurheilun kansallinen merkitys identiteetin ja yhteisön rakentamisessa on huomioitava.

  Saarinen Ninni, Vihreät
  https://www.ninnisaarinen.fi/
  Liikunnan ilon löytyminen. Lähiluonnosta huolehtiminen. Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Näiden eteen lupaan tehdä töitä.

  Silvennoinen Maija, KD
  www.maijasilvennoinen.com
  Lupaan edistää matalan kynnyksen liikuntapalveluja jokaiselle, mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti. Liike on lääke. Erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen edistäminen on lähellä sydäntäni.

  Soini Teemu, Liike Nyt
  www.tsoini.fi
  Liikkumattomuuden kustannukset ovat tutkitusti Suomelle vuosittain yli 3 miljardia euroa. Tämä on yli neljännes vuosittaisesta valtion velan tarpeesta. Liikuntaan panostamalla on siis mahdollista saada suuria säästöjä ilman kipeitä leikkauksia. Liikunnan tukemiseen kuitenkin käytetään vain 150M€. Tukea tulee lisätä, jotta jokainen nuori saa mahdollisuuden kohtuuhintaiseen harrastukseen.

  Turunen Jaana, Kokoomus
  https://jaanaturunen.com/
  Jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs liikuntaharrastus. Edistetään työllistymistä urheilun parissa. Parannetaan arkiliikunnan edellytyksiä.

  Vallius-Hyttinen Marjo, Kokoomus
  www.marjovalliushyttinen.com
  Lupaan edistää liikkumista arjessa ja terveellisiä elämäntapoja. Liike on lääke. .

 • Ahopelto Pentti, KD
  FB Kristillisdemokraatti Pentti Ahopelto, Instagram pentti_pena_ahopelto
  Jatkan toimintaa urheilun hyväksi ja parissa kuten 32v PJ tehtäviä takana kertoo. Useissa talvi ja kesälajeissa on tullut toimittua.

  Behm Niina, SDP
  www.niinabehm.fi
  Jokaiselle lapselle tulee taata vähintään yksi ilmainen liikuntaharrastus. Tärkeää kasvatustyötä, jota urheiluseurat tekevät, tulee tukea myös rahoituksen avulla. Liikunta luo hyvinvointia ja sen merkitys on syrjäytymisen ehkäisyssä merkittävä.

  Herranen Teuvo, Vasemmistoliitto
  https://www.facebook.com/tjherranen
  Pyrin vaikuttamaan päätöksenteossa koululiikunnan kehittämiseksi ja arkiliikunnan mahdollisuuksien parantamiseksi.

  Hiltula Mari, Kokoomus
  www.marihiltula.fi
  Kannatan ehdottomasti lasten- ja nuorten liikunnan lisäämistä ja mahdollistamista. Harrastamisen Suomen malli- on erinomainen. Meidän on löydettävä harrastuksille vetäjiä, sekä saatava puhtia seurojen toimintaan ympäri maan.

  Jukkola Janne, Kokoomus
  www.jannejukkola.fi
  Liikunta kuuluu kaikille. Arkiliikuntaa tulee lisätä koulupäiviin mielekkäillä välitunneilla. Kannatan ajatusta jokaiselle lapselle mielekäs liikuntaharrastus.

  Kandolin Olavi, Keskusta
  olavikandolin.fi
  Lupaan puolustaa erityisesti tukea nuorten liikuntaharrastuksiin. Lapsemme asuvat erilaisten teknisten laitteiden ääressä ja osa vieläoä suurimman osan päivästä. Heistä jokaiselle tulee yrittää löytää harrastus.

  Karppinen-Pirkola Satu, Liike Nyt
  Lisääntyvään liikkumattomuuteen voidaan puuttua vain tarjoamalla lisää liikuntaa monipuolisesti. Haluan että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa kustannuksista riippumatta. Koululiikuntaa on lisättävä, ja lisäksi on taattava nuorille kilpa-tason urheilijoille enemmän mahdollisuuksia yhdistää opiskelu ja urheilu.

  Keskinen Pasi, Keskusta
  Www.pasikeskinen.com, www.facebook.com/Pasikeskinen eduskuntaan
  Lupaan edistää liikunnan ja urheilun harrastus mahdollisuuksia, niin harraste kuin kilpaurheilun saralla. Matalan kynnyksen mahdollisuuksien tarjoaminen ja kilpa urheilu tukeminen kulkevat molemmat käsikädessä.

  Keskinen Sami, Kokoomus
  samikeskinen.fi
  Liikkumisesta pitää saada mielekäs tapa, joka kantaa läpi elämän.

  Kippo Hannu, KD
  Liikunta on hyväksi kaikille ikäluokille. Tuen koululiikunnan kehittämistä ja liikuntaharrastusten mahdollistamista eri ikäluokille. Suomi uuteen kukoistukseen ja hyvinvointiin liikkumalla.

  Kivisaari Pasi, Keskusta
  www.pasikivisaari.fi
  Olen liikunnan ja urheilun puolella.

  Koskela Harri, Kokoomus
  Koskelaharri.fi
  Määrärahojen kohdentaminen hallinnon ja byrokratian sijasta itse urheilijoille ja urheilupaikoille.

  Moisio Harri, Vasemmistoliitto
  Tein Vaasan valtuustossa aloitteen nuorten urheilijoiden kesätyöllistämisestä, siitä syntyi nuorille urheilustipendi – sen laajentamiseksi on hyvä toimia.

  Mäki Tommi, Kokoomus
  www.tommimaki.fi
  Liikuntapalveluiden kehittämisellä ennaltaehkäisemme hoidontarpeita. Helposti saavutettavat ja monipuoliset liikuntapalvelut maksavat itsensä takaisin ja ovat parasta terveydenhoitoa kohottaen alueen ihmisten elämänlaatua. Ammattitaitoiset yhdistys- ja yrityskentän toimijat tulee tunnistaa ja osallistaa mukaan ennaltaehkäisevässä työssä entistä vahvemmin pohjalaismaakunnissa. Seuroissa tapahtuva arvokas vapaaehtoisetyö tulee tunnistaa ja antaa tälle tärkeälle työlle tunnustusta. Lobataan alueellemme uusia ja moderneja liikuntatiloja ja -alustoja, joiden sisällön tekevät kaupungin asukkaat itse tiloja käyttämällä. Tällaiset investoinnit eivät kuormita kaupungin taloutta suuresti. Vastaavia matalan kynnyksen liikuntatiloja ovat paitsi tekojääratkaisut, myös suositut kuntoportaat, ulkokuntosalit, monitoimihallit ja vaikkapa nuorten skeittiparkit.

  Mäkynen Jyrki, Kokoomus
  www.jyrkimakynen.fi
  Lupaan kansanedustajana edistää kaikkien suomalaisten mahdollisuuksia liikuntaan, mutta etenkin lasten ja nuorten liikkumista. Suomalainen peruskoulu tavoittaa kaikki lapset, siksi liikunnan lisääminen koulupäivän yhteyteen on tehokkain keino auttaa löytämään liikunnan ilo.

  Ollikainen Mikko, RKP
  www.mikko.nu
  Lupaan toistuvasti nostaa esille liikkumattomuuden aiheuttamat suuret yhteiskunnalliset ongelmat päätöksenteossa ja myös nosta esille huippu-urheilun merkitystä suomalaisille.

  Päiväniemi Juha, Kommunistinen Puolue
  Pienituloisille mahdollisuuksia hiihtää ja harrastaa… mm. verotusta, koulutusta ja varallisuutta parantamalla.

  Rantanen Kimmo, KD
  Kannustan liikunnalliseen elämäntapaan kaikissa asiaan liittyvissä päätöksissä.

  Ridanpää-Taittonen Annu, Kokoomus
  Pohjanmaan Kokoomus ehdokasgalleria
  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lasten ja nuorten oppimistulosten ja fyysisen kunnon parantaminen. Liikunnallinen elämä ja oppimistulosten parantaminen kulkevat käsi kädessä.

  Risikko Paula, Kokoomus
  www.paularisikko.fi
  Lupaan liikkua itse enemmän. Lupaan kuntapäättäjänä edistää liikkumismahdollisuuksia kaikenikäisille. Ja kouluihin lisää liikuntaa kaikille koulutusasteille.

  Sankelo Janne, Kokoomus
  https://www.jannesankelo.fi/
  Liikunta osaksi suomalaisten arkipäivää!

  Seppälä Harri, Kokoomus
  Harriseppala.fi
  Jokaiselle koululaiselle harrastus kouluaineeksi

  Strand Joakim, RKP
  https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/joakim-strand/
  Panostus urheiluun on satsaus tulevaisuuteen, joka heijastuu miljardien eurojen hyvinvointivaikutuksina! Satsningar på idrott är investeringar i framtiden! #KATSEPALLOSSA

 • Blom Jari, SDP
  https://www.facebook.com/jari.blom.9/
  Hyvät liikuntamahdollisuudet on turvattava kaiken ikäisille.

  Forsgren Bella, Vihreät
  Edistän lasten ja nuorten mahdollisuuksia saada mieleinen liikunta harrastus. Tämän lisäksi pidän erittäin tärkeä koko yhteiskunnan liikunnan edistämistä, joka lisäisi hyvinvointia.

  Honkonen Petri, Keskusta
  www.petrihonkonen.fi

  Koro Kati, Kristillisdemokraatit
  FB-sivu
  Lupaan edistää liikunnallisen elämäntavan toteutumista edistämällä tietoutta elinikäisen liikkumisen merkityksestä lasten ja nuorten oppimiseen ja kehitykseen, kansansairauksien ennaltaehkäisyyn sekä työ- ja toimintakyvyn säilymiseen. Liikuntapalveluissa huomioidaan erityisryhmien tarpeet. Liikuntapalvelut tulee tuottaa laatutekijät huomioiden ja toimijoiden kouluttautumiseen tulee panostaa. Liikunta kuuluu kaikille!

  Könttä Joonas, Keskusta
  https://joonaskontta.fi/
  Lapsille ja nuorille on taattava mahdollisuus harrastamiseen perheen varallisuuteen katsomatta. Edistän liikunnan lisäämistä kouluissa ja arjessa. Myös meidän arkiliikkujien ja ikäihmisten liikuntamahdollisuuksiin on panostettava, aina hiihtoladuista ja ulkokuntosaleista laadukkaisiin sisäliikuntapaikkoihin.

  Laaksonen Petri, Kokoomus
  https://petrilaaksonen.fi
  Hyvinvointia tukevan verotuksen käyttöönotto edistäisi liikunnan ja urheilun asemaa Suomessa. Tällöin esimerkiksi hyvinvointia tukevien palvelujen verotusta laskettaisiin, jolloin kynnys liikunnan ja urheilun harjoittamiseen olisi matala.

  Lahtinen Juho, Kristallipuolue
  https://www.kristallipuolue.fi/juho-lahtinen
  Toki liikuntaa täytyy tukea. Liikunta auttaa kansan terveyttä, niin henkistä kuin fyysistä. Ja maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeaa.

  Lyytinen Leena, Vihreät
  https://www.facebook.com/LyytinenLeena
  Ihminen on luotu liikkumaan. Liikunnan hyödyt terveydelle, hyvinvoinnille ja taloudelle ovat kiistattomat. Siksi lupaan rakentaa liikkuvaa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus liikkua itselleen sopivalla tavalla. Annan tukeni niin huippu-urheilulle, kuntoilulle kuin arjen hyötyliikunnallekin.

  Nurmi Anna, Kokoomus
  www.annanurmi.com
  Liikunnan ammattilaisena minun on helppo yhtyä liikunnan ja urheilun manifestin tavoitteisiin. Tulevaisuudessa meidän tulee panostaa lasten ja nuorten liikuntaan paitsi koululiikunnan, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan harrastusten kautta, mutta myös vastuuttamalla vanhemmat mukaan liikunnan lisäämiseen.

  Pihl Anne, Kristillisdemokraatit
  Lupaan olla tukemassa ratkaisuja jotka tulevat koulu-ja työliikunnan lisäämistä. Verotuksen osalta olen terveysverotuksen kannalla.

  Pihlaja Santtu, Kristillisdemokraatit
  Instagram-profiili
  Lupaan edistää urheiluseurojen toimintaa sekä sote-alan liikkeeseen ja liikuntaan perustuvien ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien menetelmien käyttöä.

  Savolainen Teemu, Kristillisdemokraatit
  www.teemusavolainen.fi
  Kun liikumme, voimme paremmin, jaksamme opiskella tai työskennellä tehokkaammin. Säännöllinen liikunta vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Kävelen siirtymät aina kun voin, tee sinäkin.

  Väyrynen Ville, Kokoomus
  www.villevayrynen.fi
  Pidän yllä keskustelua liikunnan kansanterveydellisestä merkityksestä ja pyrin tekemään osani lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen edistämiseksi

  Wallinheimo Sinuhe, Kokoomus
  sinuhewallinheimo.fi
  Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen – työ on vielä kesken. Jokaiseen koulupäivään tulee sisältyä vähintään yksi tunti liikuntaa. Liikunnan ja-kulttuurin harrastaminen vahvistaa kaiken ikäisten hyvinvointia ja jaksamista.

 • Aalto Esa, Vihreät
  https://henkilot.vihreat.fi/esa.aalto/
  Lapsille ja nuorille turvattava monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja aikuisille hyvä arkiliikuntaympäristö. Kilpaurheilua pitää tukea kaikilla sarjatasoilla.

  Aalto Pirkka, KD
  https://vaalit.kd.fi/2023/nayta/13855/
  Lupaan edistää liikunnan ja urheilun resursseja, sillä niillä parannetaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä vähennetään yksinäisyyttä ja syrjäytymisvaaraa.

  Aho Jari, RKP
  Lupaan edistää koululiikunnan lisäämistä viikkolukujärjestykseen.Ja edistää työmatjapyöräilyä.Työpaikkojen edistettävä työntekijöiden vapaa-ajan liikuntaa liikuntaseteleillä.Kuntien on lisättävä liikuntakampanjoja.

  Aittakumpu Pekka, Keskusta
  www.pekkaaittakumpu.fi
  Teen töitä sen puolesta, että kaikenikäisillä olisi innostavammat mahdollisuudet liikkua, sillä liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset. Vähäinen liikunta lisää riskiä useille kansansairauksille. Liikuntaharrastukset tuottavat hyvää mieltä ja hyvinvointia.

  Ala-Aho Tuula, SDP
  https://www.tuula-ala-aho.com/
  Lupaan edistää jokaisen mahdollisuuksia monipuolisen liikunnan harrastamiseen.

  Heikkilä Matti, Keskusta
  www.mattiheikkila.fi
  Liikuntaa on lisättävä kaikilla elämän osa-alueilla.

  Heikkinen Janne, Kokoomus
  www.janneheikkinen.fi
  Liikuntapaikkarakentamiseen tulee saada lisää vauhtia, jotta kaikilla on mahdollisuus harrastaa.

  Heikkinen Matti, Kokoomus
  www.mattiheikkinen.com
  Lupaan edistää kaikin keinoin liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa Suomessa.

  Heiskanen Aki, Vihreät
  www.akiheiskanen.fi
  Edistän nuorten liikunnan harrastamista ja harrastusmahdollisuuksien lisäämistä koulupäivän yhteyteen. Tärkeää on myös saada kaikki suomalaiset liikkumaan enemmän.

  Heiskanen Miina-Anniina, SDP
  www.Miina-Anniina.fi
  Tanssinopettajana tiedän miten tärkeää liikunta ja kulttuuri ovat kehon ja mielen hyvinvoinnille. Pääsy liikunta- ja kulttuuripalvelujen pariin tulisi olla edullista ja helppoa joka puolella Suomea, erityisesti lapsille ja nuorille.

  Helanen Veronica, RKP
  Lupaan että kaikilla on mahdollisuus liikkua ja urheilla omien tarpeiden mukaisesti. Lapsille ja nuorille on mahdollistettava harrastus liikunnan ja urheilun parissa.

  Hiltunen Pia, SDP
  www.piahiltunen.com
  Lupaan toimia edistäen erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa.

  Huotari Riikka, Kokoomus
  www.riikkahuotari.fi
  Teen työtäni ja poliittisia päätöksiä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi oma liikuntaharrastus. Liikkumisen lisääminen koulupäivien ja arkiliikunnan arvostuksen nosto, ovat tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin tekijöitä. Liikkumista ja urheilua pitää helpottaa myös verotuksen avulla. Olen tehnyt kansalaisaloitteen liikuntaharrastusvähennyksen käyttöönotosta.

  Hänninen Juha, Kokoomus
  Juhahanninen.fi
  Näytetään lapsille ja nuorille erinomaista esimerkkiä terveisin elämän tavoissa ja liikunnassa. Meillä on kolme tärkeää tehtävää lapsillemme: kuljettaa kustantaa ja kannustaa, heitä harrastamaan liikuntaa. Jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs liikuntaharrastus. Lisätään liikettä koulupäivän yhteyteen.

  Hänninen Katja, Vasemmistoliitto
  www.katjahanninen.fi
  Seuratoimman rahoitusta tulee vahvistaa, liikuntapaikka-avustuksia lisätä ja erityisesti lasten ja nuorten liikkumista tukea esim. koko hyvinvointialueen kattavalla harrastuspassilla.

  Keränen Silja, Vihreät
  https://www.siljakeranen.fi
  Haluan osaltani edistää liikunnallisen elämäntavan yleistymistä, lasten ja nuorten liikunnan lisäämistä sekä kaikenikäisten liikunnan edellytyksistä huolehtimista. Näen valtavasti potentiaalia etenkin arkiliikunnan lisäämisessä. Lisäksi seurojen toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta.

  Kisner Susanna, Keskusta
  www.susannakisner.com
  Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri, joten ymmärrän erittäin hyvin liikunnan merkityksen hyvinvoinnille! Tuen vahvasti Olympiakomitean liikunnan ja urheilun tavoitteita!

  Kohonen Olli, Vasemmistoliitto
  www.ollikohonen.fi
  Harrastamisen Suomen mallia tulee laajentaa tukemaan nuorten hyvinvointia. Ennen kaikkea on pidettävä huolta siitä, ettei lompakon paksuus määritä liikkumisen mahdollisuuksia.

  Kouti Sakari, Vihreät
  https://www.sakarikouti.fi/eduskuntavaalit-2023/
  Ikääntyvien liikkuminen on tärkeää toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Lasten liikkuminen luo kuntopohjan ja liikkuvan elämäntavan, jota voi ylläpitää aikuisena. Näitä kannattaa edistää yhteiskunnankin voimin, eikä se edes maksa paljoa. Sekä ihminen että valtio voittavat.

  Kärkkäinen Mari, SDP
  https://marikarkkainen.sdp.fi/
  Lupaan korostaa liikkumisen merkitystä vaikuttamistyössäni. Liike on lääke, ja luo henkilökohtaisen hyvinvoinnin perustan. Liikkumattomuuden aiheuttama ongelma ei korjaannu syyllistämällä, vaan yhteisiä ratkaisuja käytäntöön tuomalla. Liikkumattomuusongelmasta on puhuttu julkisuudessa hämmästyttävän vähän siihen nähden, kuinka isosta asiasta on kyse. Maan hyvinvointia ylläpidetään terveiden työikäisten työnteolla. Terveellisten elintapojen ja riittävän liikunnallisen elämäntavan pohja luodaan jo lapsena. On meidän aikuisten vastuu ohjata lapsia ja nuoria monipuolisen liikunnan pariin ja pitää huolta myös omasta kunnostamme.

  Laine Sanna, SDP
  https://sannalaine.fi/
  Lupaan edistää liikuntaa ja urheilua aina arkiliikunnasta ja kuntoilusta ammattilaistasoon saakka.

  Malinen Juha, Kokoomus
  www.juhamalinen.fi
  Haluan, että koulupäivät avataan harrastustoiminnalle. Urheilu, kulttuuri ja erilaiset järjestötoiminnat järjestämään iltapäivä- ja välituntitoimintaa kunnes vanhemmat ovat kotona.Näin estetään syrjäytyminen, vältytään odotteluilta ja säästetään kustannuksia sekä estetään väsyminen. Lisäksi haluan, että lasten liikkumisen helpottamiseksi liikuntaan liittyviä kustannuksia voidaan laittaa kotitalousvähennyksiin.On myös mietittävä, kuinka liikkuntaa koulussa lisätään ja huippu-urheiluputkessa olevien nuorten harjoittelumahdollisuuksia kotipaikkakunnallaan lisätään.

  Mattila Pirkko, Keskusta
  www.pirkkomattila.fi
  Lupaan edistää kaikenikäisten liikkumista. Erityisesti urheiluseurojen tekemä työ on aina ollut minulle läheistä. Liike on lääke.

  Meriläinen Joni, SDP
  Lupaan edistää kaikin keinoin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä edistää liikuntaan ja urheiluun liittyvää päätöksentekoa.

  Mustonen Juha-Matti, Vasemmistoliitto
  https://juicemustonen.fi/
  Puolustan liikunnalle ja urheilulle suunnattuja määrärahoja sekä haluan edistää suomalaista liikuntaharrastustoimintaa siihen suuntaan, ettei kenelläkään jää rahasta kiinni, pysyykö lapsi tai nuori mukana liikunnan ja urheilun parissa. Urheiluseuroja tulee tukea rahallisesti, jotta he voivat tarjota paremmin lapsille harrastustoimintaa ja tukea näin myös vapaaehtoisia toiminnan parissa. Kaikilla pitää olla oikeus liikuntaharrastukseen!

  Niiranen Pasi, Vasemmistoliitto
  pasiniiranen.com
  Liikunnalla on tutkitusti monia positiivisia vaikutuksia terveyteen. Haluan edistää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, jotta liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa kaikille.

  Oikarinen Markku, SDP
  facebook.com/Oikamaara
  Liikunta luo terveyttä ja iloa elämään.

  Oinas-Panuma Olga, Keskusta
  https://olga-oinaspanuma.webnode.fi/
  Haluan tekemälläni politiikalla edistää kaiken ikäisten liikkumista ja liikuntaharrastuksia.

  Ollikainen Antti, Keskusta
  www.anttiollikainen.fi
  Suomen pyörät pyörimään ja suomalaiset liikkumaan! Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikuntaolosuhteiden kehittämisen tukeminen. Liike on lääke.

  Pitko Jenni, Vihreät
  www.jennipitko.fi
  Fyysisen aktiivisuuden vähentyminen ja erityisesti nuorten heikentynyt kunto on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Meidän on tehtävä liikunnasta houkuttelevampaa, hauskempaa ja helpompaa kaiken ikäisille. Erityisesti arkiliikunnan lisäämisessä on valtava käyttämätön potentiaali. Liikunnan lisääminen on oleellinen osa kestävyysvajeen ratkaisemista. Olen eduskunnan kestävän liikenteen puheenjohtaja ja liikuntaverkoston jäsen ja liikunnan edistäminen on ollut minulle tärkeä osa poliittista uraani.

  Plaketti Anu, Perussuomalaiset
  https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/anu-plaketti
  Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi valtion tulee osoittaa nykyistä enemmän taloudellisia resursseja liikunnan tukemiseksi ja liikunnan lisäämiseksi kaikissa väestöryhmissä. Aktiivisena urheiluseuratoimijana, urheilevien lasten äitinä ja sairaanhoitajana allekirjoitan tämän vaailupauksen, jotta suomalaisilla olisi mahdollisuus terveempään elämään tulevaisuudessa!

  Rasinkangas Merja, Perussuomalaiset
  Liikunta lisää hyvinvointia ja liike on lääke. Liikuntaa tarvitsee kaikenikäiset. Kannatan myös koululiikunnan lisäämistä opetussuunnitelmaan. On tärkeä että lapsille tarjotaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Suomalainen monimuotoinen luonto ja ympäristö sekä neljä vuodenaikaa mahdollistavat myös erilaisten lajien harrastusmahdollisuuksia. Liikuntapaikkoja tulee olla tarjolla riittävästi jotta urheiluseurat ja muut yksittäiset käyttäjät voivat harrastaa. Myös ikääntyneistä on pidettävä huolta ja heille tulee olla liikuntakerhoja jotka edistävät sosiaalisia kohtaamisia ja vähentää syrjäytymistä.

  Rinnekangas Matti, Perussuomalaiset
  https://mattirinnekangas.fi
  Lupaan henkilökohtaisella esimerkilläni osoittaa liikunnan ilon sekä hyödyn myös pitkällä aikavälillä. Nuorille tulee tarjota eritasoisia liikuntamahdollisuuksia riittävästi sekä kannustaa liikkumiseen.

  Saastamoinen Jyri, Kokoomus
  www.jyrisaastamoinen.fi
  Lupaan edistää arkiliikuntaa ja nuorten liikkumismahdollisuuksia.

  Salmela Marko, SDP
  markosalmela.fi
  Lupaan edistää liikunnan mahdollistavia hankkeita varsinkin lapsiin ja nuoriin liittyen.

  Seppänen Riikka, SDP
  Mahdollistetaan se, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi liikunnallinen harrastus

  Tamminen Jonna, Kokoomus
  www.jonnatamminen.fi
  Liikuntaharrastuksen tulee olla mahdollista kaikille asuinpaikasta tai iästä riippumatta. Lasten liikuntaharrastuksia tulee lisätä koulupäivän jälkeen eli yhden lähdön periaatetta tulee laajentaa koskemaan koko Suomea.

  Tuppurainen Tytti, SDP
  https://tytti.info/
  Jokaisella tulee olla mahdollisuus nauttia liikunnan riemusta. Ikä, vamma tai toimeentulo ei saa tulla liikuntaharrastusten tielle. Lasten ja nuorten harrastamisen Suomen mallia on kehitettävä myös tulevaisuudessa ja laajennettava entisestään.

  Vikeväkorva Susa, Vihreät
  www.susavikevakorva.fi/
  Liikunnan ja urheilun edistäminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Haluan mahdollistaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet niihin. Liikunta ja urheilu tuottavat hyvinvointia sekä terveyttä. Niihin panostaminen on myös taloudellisesti järkevää.

  Vähämäki Ville, Perussuomalaiset
  Eniten hyötyä liikkumisesta on niille jotka eivät koskaan liiku. Kansallisella kävelyhaasteella voisi saada merkittäviä yhteiskunnallisia terveyshyötyjä. Ammattiurheilupuolella on taattava tasapuoliset mahdollisuudet urheilun ja koulutuksen yhdistämiselle. Liikuntapaikkojen kehittäminen ja harrastemahdollisuuksien turvaaminen on tärkeää.

 • Autto Heikki, Kokoomus
  www.heikkiautto.fi
  Pidetään seurat vahvoina ja Suomi liikkeessä. Huolehditaan, että jokainen lapsi saa hyviä harrastuksia, joukkoon kuulumisen tunteen ja onnistumisen elämyksiä.

  Henttunen Matti, Perussuomalaiset
  www.mattihenttunen.fi
  Koululiikunta on tärkeä nuoren hyvinvoinnille ja sitä on lisättävä, sillä tunti viikossa ei riitä. Myös seuratoiminta ja sen tukeminen ja siellä vapaaehtoistyön merkitys on tiedostettava ja luotava tälle pyyteettömälle arvokkaalle hyvän tekemiselle edellytykset jatkossakin. Siitäkin meidän on huolehdittava.

  Huilaja Tiina, Vihreät
  Liike on lääkettä.

  Ikonen Mari, Vasemmistoliitto
  www.mari-ikonen.com
  Liikunta ja urheilu kuuluu kaikille!

  Junttila Susanna, Keskusta
  www.susannajunttila.com
  Liikunta kuuluu kaikille. Julkisilla varoilla on tuettava erityisesti omaehtoisia, mahdollisimman monet väestöryhmät saavuttavia harrastusmahdollisuuksia!

  Juntunen Marianne, Vihreät
  www.mariannejuntunen.com
  Edistän terveellisiä liikunnallisia elämäntapoja.

  Jylhä Reijo, Kokoomus
  Pyrin omalla osaamisellani ja verkostoani hyödyntäen edistämään manifestin kaikkia sisältöjä.

  Keski-Panula Ella, Vihreät
  Toimin etenkin lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi. Edistän arkiliikuntaa sekä tuen urheiluseurojen työtä, jotta jokainen lapsi voisi löytää itselleen mieluisan liikuntaharrastuksen.

  Maljamäki Petteri, Vihreät
  Maljamaki.fi/petteri
  Arkiliikunta on tärkein liikunnan muoto. Lihasvoimin töihin ja kouluun!

  Näkkäläjärvi Mikkel, SDP
  www.mikkel.fi
  Lupaan toimia väsymättä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus liikuntaharrastukseen perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

  Ojala-Niemelä Johanna, SDP
  https://johannaojala-niemela.fi
  Lapsia ja nuoria tulee tukea liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa ja olemme esittäneet, että liikuntaa lisättäisiin peruskouluissa.

  Outila Tiina, Vasemmistoliitto
  Liikkumisen mahdollisuus tulee olla helposti saavutettavissa ja olosuhteet kunnossa. Lupaan tukea liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa!

  Rainio Olli, Keskusta
  www.ollirainio.fi
  Kohti terveellisempää ja liikkuvaa Suomea!

  Riipi Mika, Keskusta
  www.mikariipi.fi
  Minulle sydäntä lähellä on erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksien turvaaminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Näitä lupaan kaikessa työssäni tukea!

  Siirilä Tapio, Kommunistinen Puolue
  https://tapiosiirila.wordpress.com/
  Tuen erityisesti lasten ja nuorten liikuntmahdollisuuksien parantamista.

  Tiitinen Pekka, SDP
  https://www.facebook.com/Tiitisenlista/
  Kuntien liikkumista tukevien toimintojen rahoitusta lisättävä sekä rakentamisen että toimintojen osalta. Laajennetaan Suomen harrastamisen malli myös 2. asteelle. Vahvistetaan seurojen osaamista matalan kynnyksen/ennaltaehkäisevien palvelujen tuottamisessa. Lisätään nuorten huipulle tähtäävien urheilijoiden tukea/rahoitusta.

  Trög Heli, Perussuomalaiset
  https://facebook.com/PoliitikkoHeliTrog
  Tulen ajamaan lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa liikuntaa

  Vapa Marko, Valta kuuluu kansalle
  www.markovapa.fi
  Liikuntasetelit riskiryhmille

  Välitalo Ilkka-Petri, Kokoomus
  ilkkapetri.fi
  Liikkunimiseen tulee luoda kannusteet kouluista vanhainkoteihin. Erityisesti koulupäivien yhteyteen liikkumista tulee pystyä lisäämään sekä lasten yksinolon vähentämiseksi, harrastusten saavutettavuuden parantamiseksi ja lasten kyyditsemisten helpottamiseksi.

  Wiens Varpu, Vihreät
  https://www.facebook.com/eduskuntaehdokasVarpuWiens/
  Olen omassa liikuntaharrastuksessa nähnyt sekä liikunnanilon hyödyt että kehittämisen tarpeet. Meidän on saatava Suomi jalkeille ja liikkumaan ja tätä työtä lupaan olla tukemassa.

  Ylinampa Vesa, Perussuomalaiset
  facebook
  Yritän lisätä suomalaisten lasten ja aikuisten liikkumista kaikin mahdollisin tavoion