Liikunnallinen elämäntapa

Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen on vastuullisuusteko koko hyvinvointivaltiomme näkökulmasta. Tuemme yhdenvertaisia liikkumisen mahdollisuuksia koko elämänkulussa ja siten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Yhdistämme eri alojen toimijat kaiken ikäisten toimintakyvyn edistämiseksi liikkumista lisäämällä. Vaikutamme päättäjiin, jotta toimintakyvyn parantuminen näkyisi yhteisenä tavoitteena yhteiskunnassa. Muutamme kumppaneidemme kanssa asenteita ja maailmaa viestimällä liikkumisen merkityksestä toimintakyvyllemme ja tulevaisuudellemme.

 

  • Tehtävänämme on kiinnittää liikkumisen edistäminen oleelliseksi osaksi yhteiskuntamme rakenteita ja toimintaa.
  • Tehtävässä onnistuminen vaatii yhteistyön kehittämistä ja tapakulttuurimme muuttamista koko yhteiskunnan tasolla.
  • Tavoitteena on, että liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä toimitaan Suomessa vaikuttavasti yhteiseen suuntaan poikkihallinnollisesti yhteiskunnan eri tasoilla.
  • Liikkumisen ja toimintakyvyn merkitys tulevaisuudelle on noustava yhdeksi suureksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi ilmaston ja talouden rinnalle.

 

Olympiakomitea toimii koko suomalaisen liikkumisen ekosysteemin edistäjänä valtakunnallisella tasolla, yhdistää poikkihallinnollisesti eri toimijat sekä lisää yhdessä kumppaneidensa kanssa yhteiskunnallista keskustelua liikunnallisen elämäntavan merkityksestä sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta. Tehty työ katsoo liikkumisen edistämisen ekosysteemiä kolmesta näkökulmasta: 1) ekosysteemin merkitys, 2) ekosysteemin toimijat ja 3) ekosysteemi eri elämänvaiheissa.

Edellä mainitut dokumentit löytyvät alla olevien linkkien kautta:

Ekosysteemityötä päivitetään tasaisin väliajoin. Viimeisin päivitys tehty 13.2.2024.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan yhteiseen työhön toimintakykyisen Suomen puolesta Toimintakykyinen Suomi -sivustolta.