Liikunnallinen elämäntapa

Toimimme muutosvoimana, joka yhdessä kumppaneiden kanssa sytyttää rakkauden liikkeeseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Työssämme korostuu yhteistyö paitsi organisoidun liikunnan niin myös sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on vahva, positiivinen ja mukaan kutsuva keskustelu, joka yhdistää liikkeen elämänlaatuun, hyvään oloon, terveyteen, sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Haluamme, että liikunnallinen elämäntapa yleistyy organisoidun liikunnan ja sen ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä.

Arvostamme kaikkia liikkumisen tapoja ja haluamme, että mahdollisimman moni ymmärtää säännöllisen liikkeen ja liikunnan merkityksen hyvinvoinnille, liikkuu itse ja toimii liikkumisen lisäämiseksi.

Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen työn suunnitellaan jakautuvan seuraaville osa-alueille:

  • Rakennamme ja johdamme liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen verkostoja. Näin varmistamme, että liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä toimitaan Suomessa vaikuttavasti yhteiseen suuntaan.
  • Vaikutamme toimintaedellytyksiin yhteiskuntasuhteiden keinoin. Valtakunnallisten edellytysten lisäksi vaikutamme toimintaedellytyksiin alueilla ja kunnissa.
  • Viestimme aktiivisesti liikkeestä ja liikunnallisesta elämäntavasta. Tehostamme viestiä laajalla liikunnalliseen elämäntapaan rohkaisevalla kampanjalla.
  • Rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisen käytäntöjä.

Kehitämme uudesta tehtävästä alustan myös yritysyhteistyölle.

Vuonna 2022 liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä painopiste on toiminnon käynnistämisessä ja tiekartan rakentamisessa. Lisäksi tärkeää on toimintoon jo kiinnittyvien kumppanuuksien vahvistaminen ja uusien verkostojen kokoamisen käynnistäminen. Suunnitelmana on rakentaa uusia kumppanuuksia erityisesti organisoidun liikunnan ulkopuolisten tahojen kanssa. Vahvistamme myös kuntakumppanuuksia. Kunnat ovat merkittävin julkisen sektorin liikuntatoimen järjestäjä, ja jatkossa liikunta on alueuudistuksen johdosta entistä suurempi osa kunnan tehtäviä. Jäsenten ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa tehtävän työn lisäksi kehitämme liikuntaa edistävien tahojen Liikkujan polku -verkoston toimintaa.

Liikuntayhteisön sisällä tavoittelemme muutosta, missä koko yhteisöllä olisi tahtoa kehittää ja ottaa käyttöön innostavia matalan kynnyksen liikunnan käytäntöjä. Yhteiskunnallisesti tärkeää on liikkeen ja liikunnan lisääntymisen lisäksi se, että liikunnan painoarvo ja näkyvyys vahvistuu poliittisessa päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa. Tämä antaa perustan lisätä liikettä ja liikunnallista elämäntapaa tulevaisuudessa entistä painokkaammin.