Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 17 M€. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin 2022-2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön haku lukuvuoden 2022-2023 avustuksille alkaa 15.2.2022 ja päättyy 22.3.2022 klo 16.15. Avustusta jaetaan kunnille 14,5 M€. Avustuspäätökset pyritään tekemään huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Olympiakomitea on ollut alusta alkaen vahvasti mukana harrastamisen mallin valmistelussa, vaikuttaen esimerkiksi mallia työstävässä työryhmässä.

Liikuntayhteisön tärkeä vastaus mallin tavoitteisiin on Lasten Liike -toiminta. Lasten Liike -toimintamalli on Olympiakomitean yhdessä liikuntajärjestöjen kanssa kehittämä malli liikunnallisen harrastustoiminnan toteuttamiseen. Mallin etuja ovat laatu, sujuva toteutus ja saavutettavuus. Nämä ovat myös Harrastamisen Suomen mallin tukihaun keskeisiä kriteerejä.

Harrastamisen Suomen mallin hakuilmoitus

 

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste

Harrastamisen Suomen mallille avattiin Opetushallitukseen yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa. Yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä ja jakaa hyviä käytänteitä sekä auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.

Lue lisää harrastamisensuomenmalli.fi

Harrastusviikko 5.-11.9.2022

Harrastusviikon tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mieluisa harrastus. Vuosittain järjestettävän harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia. Harrastusviikolla 5.-11.9.2022 koululaiset pääsevät tutustumaan harrastuksiin, kun kunnat, koulut ja harrastustoimijat järjestävät mahdollisuuksia tutustua harrastuksiin esimerkiksi harrastusmessuilla tai välituntisin järjestettävillä harrastuspisteillä. Idea viikkoon on lähtenyt lapsilta ja nuorilta.

Uusia harrastuksia pääsee kokeilemaan ympärivuoden virtuaalisesti harrastusviikko.fi -sivustolla. Harrastuksiin oppilas voi tutustua itsenäisesti, perheen kesken tai opettajan johdolla. Sivustolta löytyy harrastuksia sarjakuvahahmojen luomisesta, parkouriin ja teatterista kokkaukseen.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.