Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tähtiseura-ohjelma

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja. Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa.

 

Mukana jo 800 urheiluseuraa

Tuemme urheiluseuroja kehittämisen ja johtamisen polulla. 800 urheiluseuraa kehittää toimintaansa Tähtiseura-ohjelman avulla. Tähtiseuroja on lähes 600 ja niissä yli 300 000 jäsentä. Mukana ohjelmassa 45 lajiliittoa ja 15 liikunnan aluejärjestöä.

Tähtimerkki

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtimerkin osa-alueita ovat: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki)aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheiluseuratoiminta (sininen tähtimerkki). Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin. 

 

Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle? 

Tähtiseura on vahva ja tunnettu brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. Tuemme laatuohjelmaan osallistuvia seuroja toiminnan helpossa kehittämisessä monin eri tavoin. Myös verkostoituminen ja yhteistyö helpottuu niin seurojen välillä kuin lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa. Lue lisää Tähtiseura-brändistä.

Tarjoamme seuroille maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelunseurakehittäjien tuen, koulutusta, materiaaleja ja erilaista tietoa käytännön kehitystyöhön. 

Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa. Myös monet kunnat ovat ottaneet yhdeksi avustuskriteereistään sen, että seura on Tähtiseura.

Tähtiseurat voivat lisäksi hakea vuosittain niille suunnattuja erikoispalkintoja. Esimerkiksi vuonna 2020 palkintojen yhteisarvo on 22 000 euroa.

Teemme yhdessä lajiliittojen kanssa Tähtiseura-ohjelmaa tunnetuksi seuraavina vuosina erilaisin markkinoinnillisin keinoin.

 

Tähtiseura-ohjelma kutsuu kehittämisen polulle

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Tähtiseuroja on jo 598, 45 eri lajissa

  • Lapset ja nuoret: 583 seuraa – 44 lajia
  • Aikuiset: 137 seuraa – 29 lajia
  • Huippu-urheilu: 19 seuraa – 4 lajia
Yli 90 %

seuroista pitää Tähtiseura-prosessia hyödyllisenä välineenä seurojen kehittymiseen.