Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Miten mukaan laatuseuraohjelmaan?

Seuratoiminnan uuteen laatuohjelmaan eli Tähtiseura-ohjelmaan voivat ilmoittautua kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto. Voit tarkistaa asian tästä>

Kehittämisen osa-alueet

Tähtiseura-ohjelmaan kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu. Lisäksi kaikilla osa-alueilla on yhteisiä laatutekijöitä, joiden laatutekijät tulee täyttää saavuttaakseen Tähtimerkin.  Seura voi lähteä itsenäisesti kehittämään lasten & nuorten ja aikuisten seuratoimintaa kohti Tähtimerkkiä. Sen sijaan huippu-urheilun laatuseuratoimintaan mukaan pääseminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan.  Tässä vaiheessa huippu-urheilun laatuseuratoiminnassa  on mukana muutamia seuroja suunnistuksesta, yleisurheilusta, voimistelusta ja uinnista.

Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia

Tähtimerkin saaminen edellyttää auditointia, joka on lajiliiton vastuulla.

Lista Tähtiseura-ohjelmassa mukana olevista liitoista (pdf)

  • Lasten ja nuorten toiminnan osalta auditointivalmius on lähtökohtaisesti kaikilla lajiliitoilla.
  • Aikuisten liikuntatoiminnan osalta voit tarkistaa mukana olevien lajiliittojen valmiuden auditoida aikuisliikuntatoimintaa (ks lista yllä) .  Aikuisliikunnan osalta monet lajiliitot ottavat aikuisliikunnan auditoinnit ohjelmaan vuonna 2019, joten seurat voivat käynnistää osa-alueen kehittämisen heti.
  • Huippu-urheilu osalta auditointi tulee automaattisesti seuroille, jotka valitaan huippu-urheiluseurojen kehittämisohjelmaan.

Kehittämisestä innostunut seura voi ohjelmaan ilmoittauduttuaan lähteä välittömästi kehittämään toimintaansa. Seurat voivat kehittää toimintaa omaa tahtia. Vaadittavan laatutason saavuttaminen kestää yleensä muutamasta kuukaudesta vuoteen.

Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.

Suosittelemme, että yleisseuroissa seuran eri lajijaostot käynnistävät kehittämistoiminnan yhdessä, jos monta jaostoa on kiinnostunut asiasta.  Auditointi tapahtuu tässä tapauksessa lajikohtaisesti, mutta esim. yhteisten alueiden laatutekijät voidaan tällöin auditoida yhdellä kertaa.

LAATUTEKIJÄT

Lasten ja nuorten sekä aikuisten laatutekijät täyttävät myös eurooppalaisen Sports Club for Health -ohjelman (SCforH) periaatteet. Lue lisää

Näin seuranne pääsee mukaan Tähtiseura-ohjelmaan

  1. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset) ja tarkistakaa onko lajiliitolla osa-alueeseen auditointivalmius.
  2. Kootkaa seurastanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.
  3. Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Kehittämistyöhön voitte lajiliiton lisäksi saada apua liikunnan aluejärjestöiltä.

Kehittämistyö

Sähköinen alusta tulossa syksyllä 2018

Kehittämistyön tueksi on tulossa uusi sähköinen alusta, jossa seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Ennen uuden alustan käyttöönottoa, voit ottaa tästä käyttöösi word -muotoisen kokeiluversion, josta selviävät kehitettävät asiat.

Seuran tehtävät valmistauduttaessa auditointiin (pdf-ohje), väliaikainen ohjeistus ennen sähköisen alustan julkaisua.

Lajiliiton ilmoittautuminen Tähtiseuraohjelmaan

Lajiliiton edellytykset ja ohjeet Tähtiseura-ohjelmaan ilmoittautumiselle (pdf)