Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tähtiseuran laatutekijät

Laatuohjelmassa on määritelty laatutekijät, jotka Tähtiseuran tulee täyttää. Osa laatutekijöistä on kaikille seuroille yhteisiä ja näiden lisäksi jokaisella osa-alueella (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilijat) on omat laatutekijänsä. 

Laatutekijöiden esittely

Laatutekijät jakautuvat neljään osioon ja niiden alateemoihin:

  1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus) 
  3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys) 
  4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Tutustu kaikille yhteisiin laatutekijöihin tarkemmin.(PDF)

Lue laaja esittely laatutekijöistä (sis. yhteiset sekä lasten & nuorten ja aikuisten laatutekijät). (PDF)

 

Lasten ja nuorten sekä aikuisten laatutekijät täyttävät myös eurooppalaisen Sports Club for Health -ohjelman periaatteet.