Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.03.2023 | Olympiakomitea | Uutinen

Vaalipaneeleiden viikko – kansanedustajaehdokkaat paneutuivat liikunnan ja urheilun teemoihin kolmessa paneelissa  

Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) ja Olympiakomitean eduskuntavaalipaneelissa13.3. keskityttiin korkeakoululiikuntaa ja opiskelijaurheilua koskeviin kysymyksiin.  

Panelistit olivat huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta ja vähäisestä liikunnan määrästä yhdistettynä pitkäkestoiseen istumiseen. Ratkaisuja esitettiin löytyvän myös tuutoritoiminnan, opiskeluarjen aktiivisuuden ja joustavampien opintojen yhdistämisestä liikunnalliseen arkeen ja opiskelijalähtöisen yhteisöllisyyden kehittämisestä, jossa liikunta on osa opiskelijatoimintaa.

Panelistien mielestä urheilijoiden kaksoisuran rakentaminen tulisi olla mahdollista. Korkeakoulussa tulisi korostaa akateemista vapautta ja läsnäolopakollisten kurssien määrää tai niille osallistumista olisi joustavoitettava. Lisäksi panelistit ehdottivat, että nykyistä opintotukijärjestelmää on muokattava urheilijaystävällisemmäksi ja urheilijoiden rahoitus olisi turvattava. 

Liikkuvat -ohjelmien rahoitus sai myös yksimielisen kannatuksen ehdokkailta. Liikunnan budjettia tulisi panelistien mielestä kasvattaa, jotta liikuntaa saadaan lisättyä Suomessa. Lisää rahaa on ehdokkaiden mielestä lisättävä myös opiskelijoiden liikuttamiseen.  

Panelistit olivat: 

 • Henrika Backlund (RKP, Uusimaa)
 • Konstantin Kouzmitchev (Kokoomus, Helsinki)
 • Karoliina Kähönen (Liike Nyt, Pirkanmaa)
 • Ajak Majok (Vasemmisto, Helsinki)
 • Jorma Piisinen (Perussuomalaiset, Uusimaa)
 • Markku Rantahalvari (Sosiaalidemokraatit, Helsinki)
 • Niklas Räsänen (Kristillisdemokraatit, Uusimaa)
 • Otto Suhonen (Keskusta, Uusimaa)

Paneelin tallenne on katsottavissa OLL:n YouTube-kanavalla.

OLL:n ja Olympiakomitean vaalipaneeli. Kuvassa panelistit.

Lisää liikettä Suomeen

Suomen Liikunnan Ammattilaiset, Hämeen Liikunnan ja Urheilu sekä Olympiakomitea järjestivät yhteisen vaalipaneelin Sportec-liikuntapaikkamessuilla Tampereen Messu- Urheilukeskuksessa 15.3. 

Vaalipaneelissa keskusteltiin suomalaisesta liikunnasta, liikkumisen lisäämisestä ja urheilusta. Millaisia ratkaisuja ehdokkaat antavat suomalaisten liikunnan ja urheilun edistämisestä? Paneelin tallenne on katsottavissa Suomen Liikunnan Ammattilaisten YouTube-kanavalla.

Panelistit olivat pitkälti yhtä mieltä keinoista, joilla ratkaistaan liikkumattomuuskriisiä ja edistetään eri-ikäisten liikuntaa. Ehdokkaat olivat huolissaan erityisesti nuorista, jotka eivät liiku riittävästi, ja totesivat, että liikuntaa ja harrastuksia tulisi viedä sellaisiin paikkoihin, joissa säännöllisesti tavataan lapsia ja nuoria, kuten kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Erilaisten liikuntalajien kokeilemisen mahdollisuuksia olisi tarjottava kouluaikana. 

Ehdokkaat halusivat vaikuttaa perheiden liikuntakulttuuriin, ja muistuttivat, että kaikki perheet eivät ole samalla viivalla liikunnan kanssa, joten perheitä olisi tuettava liikunnalliseen elämäntapaan kasvamisessa. 

Yhtenä keinona lisätä ihmisten arkiaktiivisuutta oli ehdokkaiden mielestä kävely- ja pyöräteiden lisärakentaminen ja niiden talvikunnossapidosta huolehtiminen. Paneelissa nousi myös esille, että liikunnan edistämiseksi on lisättävä poikkihallinnollisuutta, jotta liikuntaa koordinoitaisiin paremmin eri ministeriöiden välillä. 

Seurojen elinvoimaisuuden tukemiseksi panelistit osoittaisivat seuroille enemmän suoran toiminnan tukea (seuratukea). Tuen tulisi olla sellaista, joilla seurat voivat pitää harrastushinnat matalana tai palkata ohjaajia ja valmentajia, jotta seurat voisivat järjestää liikuntatoimintaa iltapäivisin. Seuroille olisi saatava lisää tietoa yksityiseltä sektorilta haettavasta rahoituksesta. 

Ehdokkaat halusivat, että seurojen osaamista hyödynnetään harrastamisen Suomen mallissa ja sen kehittämisessä. Ehdokkaat muistuttivat myös, että kuntien ja seurojen välistä yhteistyötä olisi tiivistettävä.

Panelistit olivat:                                         

 • Marko Asell, SDP
 • Tommi Evilä, Kokoomus
 • Atro Hietala, Kristillisdemokraatit
 • Satu Kosola, Vasemmistoliitto
 • Karoliina Kähönen, Liike Nyt
 • Marika Puolimatka, Perussuomalaiset
 • Petra Schulze-Steinen, Keskusta
 • Juhana Suoniemi, Vihreät

 

Kansantalous ja kansanterveys sakkaavat – liikunnasta ratkaisu?

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen (SKY ry) ja Suomen Olympiakomitean eduskuntavaalipaneelissa 16.3.2023 eduskuntapuolueiden kansanedustajaehdokkaat väittelivät ja keskustelivat väittelemään liikunnan, toimintakyvyn, terveyden, yrittäjyyden ja talouden teemoista.

Paneelikeskustelun tallenne on katsottavissa Olympiakomitean YouTube-kanavalla.  

Ehdokkaat olivat yhtä mieltä, että Suomeen tarvitaan poikkihallinnollinen liikunnan toimintakykyohjelma, jonka avulla ratkaistaan liikkumattomuuden kriisiä ja edistetään liikkumista eri ministeriöiden alaisuudessa ja yhteiskunnan eri tasoilla. Ehdokkaiden mielestä kansallinen toimintakykyohjelma on tarpeellinen, mutta se ei saada jäädä strategisen tason ohjelmaksi, vaan mukana on oltava tavoitteet, toimenpiteet, rahoitus ja arviointikäytänteet. Yksi ehdokas muistutti, että ohjelmassa on mietittävä keinoja, joilla huolehditaan jo vähän liikkuvien ihmisten liikkumisen aktivoinnista. 

Paneelissa keskusteltiin eri-ikäisten toimintakyvyn ja liikunnan määrän lisäämisestä. Esille nousseita ehdotuksia olivat mm. harrastamisen Suomen mallin kaltainen ohjelma myös ikäihmisille, sekä Sitran laskelma 75 vuotta täyttäneille suunnatusta kotitalousvähennyksestä, jota voisi käyttää ihmisten kodissa järjestettäviin liikuntapalveluihin. Ehdokkaat olivat samaa mieltä, että liikuntapalvelujen arvonlisäverokanta lasketaan nollaan prosenttiin.

Työikäisten liikunnan edistämiseen haluttiin lisätä keinoja, joilla työnantajat voivat tukea työntekijöiden liikunnan harrastamista, kuten tarjoamalla työtuntien käyttämistä liikunnan harrastamiseen tai liikunnan lisääminen työpäivän keskellä. Keskustelussa nousivat esille esimerkiksi harrastussetelit, joilla voisi tukea erityisesti pienituloisten liikuntamahdollisuuksia. Ehdokkaat muistuttivat, että perheille tulisi tarjota tukea liikunnallisen arjen rakentamisesta, koska kipinä liikuntaan syntyy lapsuudessa ja harrastamisen hinta on kohonnut. Yleisesti ehdokkaiden mielestä ihmisten arkeen tarvitaan liikuntaa lisääviä olosuhteita, kuten pyörä- ja kävelyteitä. 

Panelistit olivat: 

 • Pauli Kiuru, Kokoomus
 • Karoliina Kähönen, Liike Nyt
 • Minna Minkkinen, Vasemmistoliitto
 • Wilhelm von Nandelstad, RKP
 • Arto Pirttilahti, Keskusta
 • Sakari Puisto, Perussuomalaiset
 • Iiris Suomela, Vihreät
 • Sari Tanus, Kristillisdemokraatit
 • Pia Viitanen, SDP

Kaikki vaalipaneelit olivat osa Olympiakomitean Liikettä Suomeen -kampanjaa.

Äänestä liikuntaehdokasta

Tutustu liikunta- ja urheilumyönteisten ehdokkaiden listaan, jos haluat löytää itsellesi eduskuntavaaliehdokkaan, jonka sydän sykkii liikunnalle ja urheilulle. Listalla on jo noin 350 liikunnan ja urheilun puolestapuhujaa.

Katso tästä linkistä liikuntaehdokkaaksi ilmoittautuneet

Ehdokkaat ovat allekirjoittaneet Liikettä Suomeen – liikunnan ja urheilun manifestin, ja siten sitoutuneet edistämään liikettä, liikuntaa ja urheilua eduskuntavaalikampanjoissaan. Voit tutustua manifestiin ja #LiikettäSuomeen-kampanjaan täällä.

Olympiakomitea kerää liikuntaehdokkaita ennakkoäänestyksen alkuun saakka. Tästä linkistä voi ilmoittautua mukaan.

Sosiaalisessa mediassa keskustelu käy hashtageilla #LiikettäSuomeen ja #Liikuntaehdokas.

Lue lisää aiheesta