Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Eduskuntavaalit

Ratkaistaanko tulevalla vaalikaudella liikunnan miljardihaaste?
Saadaanko urheilumenestykselle eväät?

 

Vain viidesosa suomalaisista liikkuu riittävästi  hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat valtioneuvoston tilaaman selvityksen (2018) mukaan 3,2-7,5 miljardia vuodessa. Kustannukset ovat kasvussa, muun muassa koska väestömme ikääntyy ja lapset liikkuvat liian vähän.

Jos Suomi saadaan liikkeelle, edut eivät rajaudu kustannussäästöihin. Liikunta vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myönteisesti esimerkiksi oppimiseen, yhteisöllisyyteen ja työkykyyn.

Samalla Suomella on kirittävää huippu-urheilussa. Suomalaiset arvostavat ja haluavat huippu-urheilumenestystä. Huippu-urheilumenestys ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla ja nykyisellä johtamisella.

Näihin haasteisiin vastataan toimilla, joita Olympiakomitea ehdottaa yhdessä urheiluyhteisön kanssa tulevalle vaalikaudelle:

Liikkuva Suomi ja Menestyvä Suomi

Lataa esite aiheista tästä

 

Liikkuva Suomi

Liikkumattomuuden kustannukset ovat kasvamassa. Riittävä liikkuminen tuottaisi terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi tutkimusten mukaan suurta hyötyä myös yhteisöllisyyden, oppimisen ja tuottavuuden kannalta.

Näistä syistä Suomeen tarvitaan tulevalla vaalikaudella voimakas, kokoava ja kattava liikkeen lisäämisen ohjelma, Liikkuva Suomi.

Kerhoja kouluun! Harrastaminen koululla koulupäivän yhteydessä mahdollistaa yhdenvertaisen harrastamisen ja lapsille ja nuorille lisää aikaa perheen ja kavereiden kanssa, tarjoaa motivoivaa ja omaan kiinnostukseen pohjautuvaa tekemistä sekä vähentää yksinäisyyttä.

Lataa esite: Kerhoja kouluun!

Menestyvä Suomi

¾ suomalaisista sanoo pitävänsä suomalaisten kansainvälistä menestystä merkittävänä. Vuodesta toiseen urheilulähetykset ovat seuratuimpien joukossa. Nykyisellä johtamisella ja resursseilla menestystä ei kuitenkaan voida tavoitella.

Suomalaisilla urheilijoilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet menestyä. Kärkiurheilijoilla ja lahjakkaimmilla nuorilla tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen valmentautuminen ja toimintaympäristö. Lisäksi eri kulttuurin alueita on syytä kohdella yhdenvertaisesti: urheilun rahoitus on merkittävästi pienempää kuin esimerkiksi baletin tai elokuvan, vaikka urheilun tavoittavuus ja arvostus on verrattaessa erittäin hyvällä tasolla. Kun menestykselle saadaan hyvät edellytykset, se voi tuottaa ihmisten arvostamia elämyksiä, yhteisöllisyyttä, inspiraatiota ja myös myönteisiä talousvaikutuksia.

 

Lataa taustamuistio: Liikuntapolitiikkaa tulevalle vaalikaudelle >>