Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Harjoituskirjat

Olympiakomitean tuottamien harjoituskirjojen sisällöt muodostavat urheilijan polulle 6-7 vuoden kokonaisuuden, joka tarjoaa eväitä urheilijan kokonaisvaltaiselle kehittymiselle kohti pitkäjänteistä uraa ja ammattilaisuutta. Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena -materiaali sisältää työkaluja ja tukea myös vanhemmille.

 

Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena: opas nuoren urheilijan vanhemmille

Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena -materiaali on rakennettu tavoitteellisesti urheilevien nuorten vanhemmille. Vanhempien rooli nuoren urheilijan rinnalla on keskeinen ja materiaali tarjoaakin vanhemmille tukea siihen, miten nuorta voisi parhaiten kannustaa ja rohkaista kohti urheilu-uraa ja samalla huolehtia, että perusasteen ja toisen asteen opinnot tulevat suoritettua.

Matka urheilijaksi on pitkä ja vanhempien materiaali sisältää perusasioita, jotka ovat keskeisiä nuoren urheilijan tukemisessa myös yläkouluvaiheen jälkeen. Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy arjessaan yhdistämään tasapainoisesti panostamaan tavoitteelliseen urheiluun sekä opiskelemaan tai tekemään töitä sen rinnalla joustavasti urheilun vaatimukset huomioiden. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Kaksoisura alkaa yläkouluvaiheessa, jolloin nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Jotta tavoite olisi mahdollinen, vaatii se hyvää yhteistyötä nuoren arjessa vaikuttavien aikuisten kesken. Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat vähintään toisen asteen tutkinnon.

Kehity huippu-urheilijaksi: huippua tavoitteleville toisen asteen urheilijoille. Kirja on jatkoa kolmeosaiselle Kasva urheilijaksi -harjoituskirjasarjalle. Harjoituskirja on saatavilla urheiluakatemiaverkoston ja urheiluoppilaitosten kautta.

Kehity huippu-urheilijaksi -kirjan asiakokonaisuudet:

1. Urheilijan elämänhallintataidot
2. Urheilijan polku ja kaksoisura
3. Psyykkisten taitojen kehittäminen on tie itsetuntemukseen
4. Lajianalyysi ja kansainvälinen vaatimustaso
5. Ominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen
6. Huoltava harjoittelu tukee palautumista
7. Urheilijan terveys
8. Toimiva ravitsemus – turvallisen ja tuloksekkaan huippu-urheilun edellytys
9. Urheilijan talous
10. Urheilijabrändi
11. Reilusti huipulle

Kasva urheilijaksi: sisällöt tukevat urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luovat valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa harjoittelua varten. Kirjasarja syventää oppilaan ymmärrystä omasta osaamisesta, tavoista harjoitella taitoja ja ominaisuuksia sekä kannustaa omatoimiseen harjoitteluun. Harjoituskirjat on tarkoitettu yläkouluikäisille nuorille ja saatavilla urheiluakatemioiden yhteistyökoulujen kautta. Yhteistyökoulut voivat tiedustella kirjoista osoitteesta harjoituskirjat@olympiakomitea.fi